MİTSO'ya hoşgeldiniz. Bugün: 22 Temmuz 2018, Pazar
Ören

9248

Ören Milas’ın 40 km. güneyinde Gökova Körfezinin Kuzey sahilinde yer almaktadır. 640 metre yüksekliğe sahip Kocadağ, Örenin güzelliklerini ve Gökova körfezini kuşbakışı izlemek için ideal bir seyir tepesidir.. Ayrıca yamaç paraşütü için de son derece uygundur..Yamaç paraşütü için gün geçtikçe daha çok sporcu tarafından tercih edilmektedir..

Sırtını dağlara yaslamış olan  beldenin önünde koca çayın taşıdığı  alivyonlardan  oluşmuş  görkemli bir ova uzanmaktadır. Ova son derece verimlidir, kuşbakışı tıpkı rengarenk dokunmuş bir ipek halıya benzemektedir… Kocadağın zirvesinden İçiçe geçmiş yemyeşil  ova ile denizin mavisini seyreylemek son derece etkileyici ve keyiflidir..

renin antik adı Keramostur. Adını mitolojide çömlekçilik sanatının kurucusu sayılan Keramos’tan almıştır. Keramos Dionysos’ ve Ariadne’nin oğludur.
Bugünkü Ören Beldesi Antik Keramos kentinin kalıntıları üzerine kurulmuştur. Antik kente ait dikkat çekici kalıntılar yerleşim yerleriyle iç içedir. Keramos’un geçmişi üzerine bilimsel araştırmalar ve arkeolojik kazılar devam etmektedir…Yeni veriler Ören’in ilginç tarihine ışık tutmaktadır.

Keramos Yunancada çömlekçilik anlamına gelmekteydi. Bu isim zamanla değişerek Gereme olmuştur. (Evliya Çelebi 17. YY. daki ziyaretinde Gereme’yi “Mamur, Abadan, Safir Bağlık Bahçelik”  bir köy olarak tanımlar.)  Beldenin adı bir  dönem Kemerdere olarak da anılmıştır.  Kemerdere  adı, Kocaçay vadisinde bulunan antik su kemerlerinden gelmektedir.. Beldenin  bugünkü adı olan  Ören ise  harabe anlamına gelmektedir!

ANTİK TARİHÇE

Keramos’un arkaik çağdan başlayarak o zaman Akdeniz’den etkili Helenleşme sürecinin dışında kalmamış olduğunu, Helenleşme sürecinin M.Ö. 7-6. Yüzyıllarda başlamış olabileceği, ele geçen Yunan tipi Arkaik yontularda görülmektedir. Helenistik döneminde deniz aşırı ülkelerle örneğin, Mısır ilede doğrudan ve dolaylı ilişkiler kurduğunu özelliklede Romus döneminde de adını Asia eyaletinde duyurmuştur. Keramos kenti M.Ö. 5. Yüzyılda üyesi olduğu Attika-Delos deniz birliğine 1,5 talant vergi ödüyordu. Daha sonra Khrysaor birliğine bağlanan şehir arazi ve köylerinin çokluğundan yararlanarak etkin bir konuma gelmeyi başarmıştır.

M.Ö. 188’deki Apameia barışı sonucu tüm Karya ile birlikte Keramos’da Rhodos’a verilmiştir. Bu tarihten sonra Keramos’un diğer bir kent (Muhtemelen Stratonikeia) ile Sympoliteia anlaşması yaptığını ele geçen bir yazıtta ifade edilmektedir. Ancak bu durumdan hoşnut olmayan kent Rhodos’tan yardım istemek zorunda kalmıştır. Bu yardımı isteyen ve gerçekleştiren kişide söz konusu yazıtta onurlandırılmıştır.
M.Ö. 167-133 Yılları arasında Rodos ile ittifak yapan Keramos M.Ö. 129’da bütün Kayra ile birlikte Romanın Asya Eyaleti sınırlarına dahil edilmiştir. Romalıların M.Ö. 81’de Potnus Kralı Mithridiates ile yaptıkları savaşta Mithridiates’in tarafını tutan kent Roma’nın zaferi üzerine Stratonikeia’nin egemenliğine bırakılarak cezalandırılmıştır. Örende bulunan tarihi eser ve kalıntılar genellikle Karya ve Roma dönemine ait çok sayıda yazıtlar çıkması Roma hakimiyetini kanıtlamaktadır.

Madeni para yapımı M.Ö. 2. yüzyılda başlayarak Roma imparatorluğu dönemine kadar sürmüştür.

Keramos’da Sikkelerin üzerinde betimlemeleri görülen genç bir tanrıya ibadet ediyordu. Kısa etekli genç tanrı, elinde çift ağızlı balta ve kalkan tutardı. Yerel olan bu tanrı zaman zaman kentin baş tanrısı Zeus Khrysaor ile birlikte görüldüğü oluyordu.

O dönemlerde olympia’da aynı gün içinde stadyum, diyaloz ve uzun mesafe koşularının hepsini birden kazanan Polites isimli kişi, bilinen ve adı kent sınırlarını aşan en ünlü Keramos’ludur. Strabon’a  göre Keramos M.Ö. 1. Yüzyılın sonlarında bağımsız olmayan küçük şehirlerden bir tanesidir. Bizans döneminde bir psikoposluk merkezi olmuştur.