MİTSO'ya hoşgeldiniz. Bugün: 22 Şubat 2019, Cuma
Basın Politikası

MİLAS
TİCARET VE SANAYİ ODASI
BASIN YAYIN VE HABERLEŞME POLİTİKASI

Amaç :
Milas Ticaret ve Sanayi Odası; üyeleriyle karşılıklı saygı, güven ve işbirliği içinde, üyelerinin üyelikten doğan hakları çerçevesinde her zaman üyelerine yardımcı olmayı, ilgili yasal düzenlemelerden doğan işlerini kolaylaştırmayı görev sayar. Üyelerinin odamızla olan ilişkilerinde işlerini kolaylaştırmaya gayret eder. Üyelerimizi ilgilendiren yeni yürürlüğe girmiş yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirmede bulunur. Odamızın çalışmaları ve üyelerimizin mesleki gelişimleri bakımından gerekli bilgi akışını sağlar. Üyelerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayacak eğitsel amaçlı kurslar, konferanslar, açıkoturumlar düzenler, fuar organizasyonları yapar veya yurtiçinde ya da yurtdışında açılmış fuarlara katılmalarını sağlar. Üyelerimizin iş yaşamını, mesleki gelişimlerini, sosyal haklarını, çalışma koşullarını, işyeri açma veya işletme durumlarını etkileyen yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda üyelerimizin ve konuyla ilgili uzman kişi ve kuruluşların da görüş ve önerilerini alarak ilgili üst organ ve kurumlara sunumunu yapar, bunların üyelerimiz yararına yeniden düzenlenmesi için çaba gösterir. Sürdürülen bu çalışmalar, başlatılan girişimler ve sonuçları hakkında üyelerimizin ve kamuoyunun çeşitli basın yayın araçlarıyla veya yüz yüze iletişim yöntemiyle bilgilenmesini sağlar. İşkollarında veya genel iş yaşamında meslek etiğinin oluşturulması için bilgilendirici, eğitici yayınlar yapar, toplantılar düzenler. Üyelerimizle odamız arasında karşılıklı iletişimin, birlik ve beraberlik anlayışının ve dayanışmanın geliştirilesi için her türlü kitle iletişim aracından yararlanarak çalışmalar yapar.
Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için;
– Odanın her türlü faaliyeti hakkında üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek, odamız hakkında olumlu izlenimler edinmelerini sağlayıcı yayınlar yapar. Haber metinleri oluşturun odanın internet sitesinden yayınlar, oluşturulan haber metinlerini basın yayın kuruluşlarıyla paylaşır. Bunların çeşitli yayın organlarında odamız hakkında yaptıkları yayınları derler ve arşivler.
– Çeşitli yayın organlarında odamız hakkında yapılan yayınları kayda alır, arşivler.
– Oda faaliyetleri hakkında, değişen yasal mevzuat hakkında veya bir işkolunu ya da tüm üyelerimizi ilgilendiren yasal düzenlemeler hakkında üyelerimizi bilgilendirmek için konferans, panel, açıkoturum düzenler, yapacağı yazılı broşür, kitap, dergi, afiş, haber veya iletilecek mesajlarla üyelerimizin bilgilenmesini sağlar. Bu konuda her türlü modern iletişim aracından yararlanılır.
– Oda faaliyetlerini üyelerimizle ve kamuoyuyla paylaşmak, yöremizin tarihi, kültürel, doğal değer ve güzelliklerinin tanıtmak, üyelerimizi ilgilendirebilecek çeşitli konulardaki uzmanların görüşlerini yansıtmak amacıyla kitap, dergi, gazete, bülten gibi yayın araçları çıkarır. Yıllık faaliyet raporu, yöremizin ekonomik verilerini ve odamızın görüş ve önerilerini içeren sosyoekonomik rapor ve çeşitli konularda kitaplar, kitapçıklar, broşürler hazırlar. Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açıkoturumlar düzenler. Yörenin kültür ve folklorunun belgelenmesi ve yaşatılması amacıyla belgesel kayıtlar yapar veya yaptırarak arşivlenmesini sağlar.
– Oda çalışmalarını, yönetimin mesajlarını, oda çalışmalarıyla ilgili haberleri, röportajları, görüş ve önerileri, yazıları, makaleleri, yörenin ekonomik, kültürel, tarihi özelliklerini konu edinen yazıları kapsayan MİTSO dergisinin hazırlanmasını, yayınını yapar.
– Üyelerimizin oda çalışmaları hakkındaki görüş ve düşüncelerini öğrenmek, önerilerinden yararlanmak, beklentilerini belirlemek amacıyla anketler düzenler. Anket sonuçlarını üyelerimizle ve kamuoyu ile paylaşır.
– Çeşitli konularda yönetimin görüşlerinin veya mesajlarının üyelerimize iletilmesi veya kamuoyuyla paylaşılması amacıyla basın toplantıları düzenler.
– Odaya ziyarete gelen misyon sahiplerinin veya oda yöneticilerinin ziyaret ettiği misyon sahipleriyle ilgili üyelerimize ve kamuoyuna açıklayıcı, bilgilendirici haber paylaşımında bulunur.
– Yapılan haber, duyuru ve röportajların odanın web sitesinden üyelere ulaştırılmasını ve çeşitli yayın araçlarıyla kamuoyu ile paylaşılmasını sağlar.
– Oda faaliyetlerinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla belge, fotoğraf, video kayıt gibi araçlarla kaydedilmesini ve arşivlenmesini sağlar.
– Bayramlar ve özel günlerle ilgili kutlama mesajları yayınlar ve bu mesajların SMS, odanın web sitesi, gazete, dergi duyurularıyla veya diğer yayın arajlarıyla üyelerimizle ve kamuoyuyla paylaşımını sağlar.