MİTSO'ya hoşgeldiniz. Bugün: 17 Ocak 2021, Pazar
Balık Üretimi

MİLAS’TA KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

 

Türkiye’de denizdeki kültür balığı üretimi ilk kez Milas kıyılarında başlamıştır. Ülkemizdeki kültür balığı üretiminin yaklaşık yüzde 70’i Muğla kıyılarında yapılmaktadır. Kültür balıkçılığının Muğla’da en yaygın olduğu yer ise Milas kıyılarıdır.

 

Kültür balıkçılığı yalnızca havuzda balık üretimi düzeyinde kalmamış zamanla yumurtadan yavru balık üretme amaçlı olarak haçere tesislerini, balık yemi fabrikalarını, balık ağı bakım ve onarım tesislerini, balık havuzlarının denizde bilgisayar aracılığıyla otomatik şekilde yemlenmesini sağlayan  “barç” denen teknelerin yapım sanayini de beraberinde getirmiştir. Ayrıca üretilen balıkların yarı işlenmiş, işlenmiş veya hazır yemek haline getirilmiş bir şekilde işlenmesi, paketlenmesi gibi yan üretim kolları da oluşmuştur.

 

Milas’ta denizdeki kültür balıkçılığı tesislerinin yanı sıra Güllük Dalyanı yakınlarında, Ekinambarı ve Yaşyer ovasında toprak havuzlarda da kültür balıkçılığı yapılmakta, derin kuyulardan çekilen tuzlu sularla çipura ve levrek gibi balıkların üretimi yapılmaktadır. Ancak bu tür işletmelerin kuyulardan çektikleri sulardan Özel İdare tarafından harç alınmak istenmekte, havuzlardaki suyun oksijen olarak zenginleştirilebilmesi için sürekli olarak elektrik enerjisi kullanılması maliyeti arttırmaktadır.

 

Türkiye’deki işsizlik, yetersiz beslenme, beslenmede protein açığı gibi etkenler nedeniyle kültür balıkçılığı özellikle desteklenmesi gereken bir işkoludur. Ancak bununla  birlikte kültür balıkçılığı tesislerinin oluşturduğu çevre sorunlarına da dikkat etmek ve gerekli önlemlerin alınmasını da mutlaka sağlanması gerekmektedir.

 

Milas’ta balık üretim çiftliklerinin 71 tanesi denizde, yüzer havuz şeklindedir. Karadaki toprak havuzlardaki balık üretim çiftliği sayısı ise 150’dir. Ayrıca 3 tane de alabalık üretim tesisi vardır.

 

Milas’tan 2012 yılında 20.000 ton balık ihracatı yapılmış ve karşılığında 145 milyon dolar gelir sağlanmıştır. 2013 yılının ilk altı aylık döneminde ise 10.799.564 kg. balık ihraç edilmiştir.

 

 

Milas’taki kültür balığı tesisleri

 

Denizlerdeki yüzer havuz balık üretim çiftlikleri :   71

Karadaki toprak havuz balık üretim çiftlikleri      : 150

Alabalık üretim tesisi                                                        :      3

Balık yemi fabrikası                                                          :      3

Balık paketleme tesisi                                                       :     5

 

 

Milas’taki 5 balık işleme ve paketleme tesislerinde işlenerek paketlenen balıklar yurtdışına ihraç edilmektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan belgeli olan bu tesislerden ihraç edilen toplam paketlenmiş balık miktarı ve elde edilen döviz girişi yıllara göre şöyledir:

 

2008                18 436 ton                  105 638 125 dolar

2009                14 898 ton                  130 500 000 dolar

 

Milas’taki kültür balıkçılığı tesislerinin kapasitesi

 

Denizdeki balık çiftlikleri   : 43 520 ton              Alabalık üretimi : 40 ton / yıl

Karadaki toprak havuzlar  :    6 139 ton

TOPLAM                                   :   49 659 ton

 

Milas’taki 4 balık kuluçkahanesinde yılda 100 milyon yavru balık üretilmektedir.

 

Milas’tan balık ihracatı

 

       Yıllar                      Miktarı / kg                                 İhraç ürünü                                     Getirisi

2007                          16 658 175 kg                            Levrek, çipura, alabalık                           99 949 050 YTL

2008                          18 435 970 kg.                         Levrek, çipura, alabalık                           105 638 125 USD.

2009                          14 897 528 kg.                         Levrek, çipura, alabalık                           96 830 000 USD

2010                          13.260.071 kg.                          Levrek, çipura, alabalık

2011                           21680147,5  kg                         Levrek, çipura, alabalık

2012                          23097734,1  kg                         Levrek, çipura, alabalık

2013                          32614711,5  kg                          Levrek, çipura, alabalık

2014                          26266203,23 kg                      Levrek, çipura, alabalık

2015                          26837908,93 kg                      Levrek, çipura,, alabalık

2016                          38501031,75 kg                       Levrek, çipura,, alabalık

2017                          63404485,27 kg                      Levrek, çipura,, alabalık

 

Milas’tan ihraç edilen balık miktarı

 

2011 YILI MİLAS BALIK İHRAÇ VERİLERİ (KG)
OCAK 1.690.845,00
ŞUBAT 1.770.816,00
MART 1.997.740,00
NİSAN 1.781.850,50
MAYIS 1.633.607,00
HAZİRAN 2.048.890,00
TEMMUZ 2.139.126,00
AĞUSTOS 1.799.050,00
EYLÜL 1.655.674,00
EKİM 1.574.973,00
KASIM 1.791.078,00
ARALIK 1.796.498,00
TOPLAM 21.680.147,50

       

 

2012 YILI MİLAS BALIK İHRAÇ VERİLERİ (KG)
OCAK 2.155.691,20
ŞUBAT 1.762.542,40
MART 2.045.297,60
NİSAN 1.937.103,80
MAYIS 1.973.046,50
HAZİRAN 1.961.314,30
TEMMUZ 1.687.183,00
AĞUSTOS 1.596.405,00
EYLÜL 1.630.518,80
EKİM 1.931.312,90
KASIM 2.250.893,60
ARALIK 2.166.425,00
TOPLAM 23.097.734,10

 

2013 YILI MİLAS BALIK İHRAÇ VERİLERİ (KG)
OCAK 2.664.633,00
ŞUBAT 2.593.112,80
MART 2.869.869,80
NİSAN 2.638.310,20
MAYIS 3.047.387,70
HAZİRAN 2.630.410,00
TEMMUZ 2.422.915,80
AĞUSTOS 2.514.279,00
EYLÜL 2.623.825,80
EKİM 2.807.332,50
KASIM 2.872.720,50
ARALIK 2.929.914,40
TOPLAM 32.614.711,50

 

2014 YILI MİLAS BALIK İHRAÇ VERİLERİ (KG)
OCAK 2.190.822,90
ŞUBAT 1.888.087,25
MART 1.918.089,55
NİSAN 2.102.615,95
MAYIS 2.488.653,65
HAZİRAN 3.289.181,40
TEMMUZ 1.965.893,30
AĞUSTOS 2.383.288,75
EYLÜL 2.204.069,35
EKİM 4.175.214,10
KASIM 1.250.348,03
ARALIK 409.939,00
TOPLAM 26.266.203,23

 

2015 YILI MİLAS BALIK İHRAÇ VERİLERİ (KG)
OCAK 2.572.965,95
ŞUBAT 2.227.530,65
MART 2.688.055,00
NİSAN 1.238.827,15
MAYIS  684.210,60   
HAZİRAN 2.083.966,00
TEMMUZ 2.403.749,71
AĞUSTOS 2.280.451,85
EYLÜL 2.445.808,88
EKİM 2.370.896,30
KASIM 2.494.463,43
ARALIK 3.346.983,41
TOPLAM  26837908,93

 

2016 YILI MİLAS BALIK İHRAÇ VERİLERİ (KG)
OCAK  2.868.985,89
ŞUBAT  2.930.737,09
MART  3.516.104,23
NİSAN  4.160.647,25
MAYIS  2.905.406,60
HAZİRAN  3.340.649,20
TEMMUZ  2.885.113,34
AĞUSTOS  3.091.250,18
EYLÜL  3.290.546,61
EKİM  3.092.784,18
KASIM  4.275.689,58
ARALIK  2.143.117,60
TOPLAM  38.501.031,75

 

2017 YILI MİLAS BALIK İHRAÇ VERİLERİ (KG)
OCAK  3.013.657,99
ŞUBAT  2.399.898,03
MART  4.197.806,70
NİSAN  3.185.059,23
MAYIS  3.461.531,14
HAZİRAN  3.657.344,61
TEMMUZ  4.837.967,59
AĞUSTOS  10.674.634,53
EYLÜL  5.416.298,93
EKİM  6.971.124,65
KASIM  8.875.280,30
ARALIK  6.713.881,57
TOPLAM  63.404.485,27