DOLAR
32,2020
EURO
35,0069
ALTIN
2.504,53
BIST
10.643,58


Karar Örnekleri

Limited Şirket Şube Açılış Kararı

 

Karar Tarihi : ………………..

Karar Sayısı : ………………..

Toplantıya Katılanlar : ………………..

 

 

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.

 

 • Şirketimizin ……………………………………………../İZMİR adresinde bir şube açmasına,
 • Şube ünvanının ………………………………….. Limited Şirketi …………… Şubesi olmasına,
 • Şubeye sermaye tahsis edilmemesine / ………. TL sermaye tahsis edilmesine
 • Şube müdürlüğüne …… yıl süre için / aksi karar alınıncaya kadar ………………….. T.C. kimlik numaralı ………………………………….. seçilmesine ve şubeyi her türlü işlemde münferiden temsil etmesine karar verilmiştir.

 

Ortak / Ortaklar

İmza

Önemli not:

 • Şube adresinde İlçe belirtilmesi zorunludur.
 • Birden fazla müdür seçilmesi halinde yetki şeklinin ( Münferiden / Müştereken ) belirtilmesi gerekir.

Limited Şirket Şube Adres Değişikliği Kararı

 Karar Tarihi : ………………..
Karar Sayısı : ………………..
Toplantıya Katılanlar : ………………..

 

 

Genel Kurulumuz  şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.

 

Şube adresinin ……………………………………………………./ İZMİR

olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

Ortak / Ortaklar

İmza

 

Önemli not:

 

 • Şube adresinde İlçe belirtilmesi zorunludur.

Limited Şirket Şube Kapanış Kararı

 

Karar Tarihi : ………………..

Karar Sayısı : ………………..

Toplantıya Katılanlar : ………………..

 

 

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.

 

Şirketimizin ………………………………………………………………………… adresinde ………………………………………… Limited Şirketi ……….. Şubesi ünvanı ile faaliyet gösteren şubesinin kapatılmasına karar verilmiştir.

 

 

Ortak / Ortaklar

İmza

Limited Şirket Tasfiye Sonu Kapanış Kararı

 

 

Karar Tarihi : ………………..

Karar Sayısı : ………………..

Toplantıya Katılanlar : ………………..

 

 

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.

 • Şirketimiz ………………tarihinde tasfiyeye geçmiş olup, tasfiyeye geçiş kararı ……………….tarihinde tescil edilmiştir.
 • Alacaklılara çağrı ilanları (………………tarih ve …………..sayı), (…………………tarih ve ………..sayı), (……………tarih ve ………….sayı) sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yayınlanmıştır.
 • Üçüncü ilanın yayınlanmasının üzerinden 3 ay süre geçtiği için tasfiye süresinin sona ermesinden dolayı şirketin feshine ve Ticaret Sicilinden terkinine karar verilmiştir

 

Ortak / Ortaklar

İmza

 

 

 

 

 

Önemli not:

 

 • Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği tasfiyenin sona erdirilebilmesi için üçüncü ilanın yayınlanmasının üzerinden en az 6 ay süre geçmesi gerekir.

LİMİTED ŞİRKET TASFİYEDEN DÖNÜŞ KARARI

 

Karar Tarihi   :

Karar sayısı    :

Konu               :

 

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirketimiz …………………………….. (Tasfiyenin tescil edildiği tarih yazılacaktır) tarihinde tasfiyeye geçmiştir. Ortaklar arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmadığından, şirketin tasfiye halinden ……………….. tarih ………………….. sayılı genel kurul kararı ile dönülmesine ve faaliyetine devam etmesine,
2-Tasfiye Memuru ……………….’nin görevine son verilmesine,
3-Şirket müdürlüğüne  …………….. süre ile …………………………………….. (T.C. Kimlik No) ‘nin atanmasına,
4-Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, tapuda, ahz u kabza, her türlü işlemi yapmaya ………….. süre ile şirket müdürü …………………………..’nin şirket unvanı veya kaşesi altında münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

ORTAK/ORTAKLAR İMZA

 

Önemli not:

 • Birden fazla Tasfiye Memuru seçilmesi halinde yetki şeklinin ( Münferiden / Müştereken ) belirtilmesi gerekir.

 

Limited Şirket Tasfiyeye Giriş Kararı

Karar Tarihi : ………………..
Karar Sayısı : ………………..
Toplantıya Katılanlar : ………………..

 

Genel Kurulumuz  şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.

 • Şirketin …./…./…. tarihinden itibaren tasfiyeye girmesine
 • Şirket unvanının “Tasfiye Halinde …………………………………………………Limited Şirketi” olmasına,
 • Tasfiye işlemlerinin “……………………………………………………………………..Milas/Muğla” adresinde yürütülmesine, , (adreste bir değişiklik olmayacaksa bu hususun yazılmasına gerek yoktur)
 • Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere ………………………………………. T.C.kimlik nolu …………………………… adresinde ikamet eden ………………………… Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak yapılacak her türlü işlerde şirketi münferiden temsil etmesine karar verilmiştir.

 

 

Ortak / Ortaklar

İmza

 

Önemli not:

 • Birden fazla Tasfiye Memuru seçilmesi halinde yetki şeklinin ( Münferiden / Müştereken ) belirtilmesi gerekir.

LİMİTED ŞİRKET UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KARARI

 

Karar Tarihi   :

Karar sayısı    :

Konu               :

 

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.
Şirket ana sözleşmesinin unvan başlıklı ……..maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

YENİ ŞEKLİ:

UNVAN

Madde………

Şirketin unvanı …………………………………………………………………………………………….LİMİTED ŞİRKETİ’ dir.

 

  

Ortak   (T.C.Kimlik No)                                Ortak   (T.C.Kimlik No)

İsim-İmza                                                       İsim-İmza

Limited Şirket Yetki Ataması Kararı

Karar Tarihi :
Karar sayısı :
Konu :

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirket müdürlüğüne …………….. süre ile veya (aksi karar verilinceye kadar)…………………………………….. uyruklu, …………….………. T.C. Kimlik No’lu, …………………….. adresinde ikamet eden, ……………………’in atanmasına,

2-Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, tapuda, her türlü işlemi yapmaya şirket müdürü …………………………..’nin şirket unvanı veya kaşesi altında münferiden / müştereken (ana sözleşmenin temsil maddesine göre / ana sözleşmenin temsil maddesinde tadil yapıldı ise temsile ilişkin tadil maddesine göre belirlenir) temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ortak (T.C. Kimlik No: ) Ortak (T.C. Kimlik No: ) Ortak (T.C. Kimlik No: )

İsim – İmza İsim – İmza İsim-İmza

 

NOT:

1-Kararlarda müdürlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları veya yabancı kimlik numaraları) uyruğu ve ikametgâh adresleri belirtilecektir.
2- Şirkete birden fazla müdür atanması halinde bunlardan biri şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın genel kurul kararında “müdürler kurulu başkanı” belirlenmesi gerekmektedir.

Limited Şirket Adres Değişikliği Kararı

 

 Karar Tarihi : ………………..
Karar Sayısı : ………………..
Toplantıya Katılanlar : ………………..

 

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.
Şirket merkez adresinin ………………………………………………….Milas/MUĞLA olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

Ortak/Ortaklar

İmza

 

 Önemli not:

 

 • Yeni adreste İlçe belirtilmesi zorunludur.

 

LİMİTED ŞİRKET AMAÇ VE KONU TADİLİ KARARI

GENEL KURULU KARARI

Karar Tarihi :
Karar sayısı :
Konu :
Toplantıya Katılanlar:

 

Genel Kurulumuz tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirket ana sözleşmemizin amaç ve konu maddesinin değiştirilmesine;
2-Bu amaçla şirket ana sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı ….. maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

YENİ ŞEKLİ:
AMAÇ VE KONU
…………………………………………………………………………….

 

Ortak (T.C. Kimlik No) Ortak (T.C.Kimlik No)
İsim-İmza İsim-İmza

 

Limited Şirket Hisse Devri Kararı

Karar Tarihi : ………………..
Karar Sayısı : ………………..
Toplantıya Katılanlar : ………………..

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.

Şirket ortaklarından ……………….. T.C. Kimlik Numaralı ………………………………… şirkette sahip olduğu …… adet hisseye karşılık ……..…. TL sermayesini ………. Noterliğinden ……………. Tarih ve ………….yevmiye numaralı hisse devir sözleşmesi ile şirket ortaklarından / şirket ortakları dışından ……………….. T.C. Kimlik Numaralı …………………………………… devretmesine ve şirket ortaklığından ayrılmasına,

Hisse devri sonucu şirket son ortaklık yapısının aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir.

Ad Soyad Hisse adedi Sermayesi

• Hisse devri sonucu şirket tek ortaklı Limited Şirkete dönüşüyorsa,

Hisse devri sonucu şirketin tek ortaklı bir Limited şirkete dönüşmesine ve son ortaklık yapısının aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir.

Ad Soyad Hisse adedi Sermayesi

 

Ortak/Ortaklar
İmza

 Limited Şirket Merkez Nakli Kararı

 

Karar Tarihi : ………………..
Karar Sayısı : ………………..
Toplantıya Katılanlar : ………………..

 

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.
………………….……………………………………………. adresinde bulunan şirket merkezinin …………………………………… adresine nakledilmesine, bu konu ile ilgili olarak şirket ana sözleşmesinin ……. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

Yeni Şekli

(…) Madde

Şirketin Merkezi

 

Şirketin merkezi ……….. ili …….. ilçesidir.

Adresi …………………………………………………………………………………

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinde ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

 

 

Ortak/Ortaklar

İmza

LİMİTED ŞİRKET ORTAĞIN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ KARAR ÖRNEĞİ

 

Karar Tarihi   :

Karar sayısı    :

Konu               :

 

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirket ortaklarımızdan ……………………………………..’nin adı / soyadı ( evlenmesi nedeniyle / mahkeme kararı ile ) ……………………………..olarak değiştiği oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ortak   (T.C.Kimlik No)                                Ortak   (T.C.Kimlik No)                                                  İsim-İmza                                                       İsim-İmza

 

 

 

 

Not:

1-Adı/Soyadı değişen kişi şirket müdürü ise ve imzası değişiyorsa imza beyannamesi gerekmektedir.

Limited Şirket Sermaye Artırımı Kararı

 

Artırım nakit taahhüt yoluyla yapılıyorsa;

 

Karar Tarihi   :

Karar sayısı    :

Konu               :

 

 

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır. Şirket sermayesinin …………………TL den ……………………TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

YENİ ŞEKLİ:

MADDE ……

 

Şirketin sermayesi her biri…………… TL Kıymetinde …………………… paya ayrılmış ………………Türk Lirası

olup bunun,

…………………. paya karşılık olan …………………….. Türk Lirası ………………………..

…………………. paya karşılık olan …………………….. Türk Lirası ………………………..’na aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden …………………………………TL’nin tamamı nakden ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin ¼ ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (….) ilan maddesine göre yapılır.

 

Ortak   (T.C.Kimlik No)                                Ortak   (T.C.Kimlik No)                                                  İsim-İmza                                                       İsim-İmza

 

 

 

Artırım ayni sermaye eklenmesi yoluyla yapılıyorsa;

 

Karar Tarihi   :

Karar sayısı    :

Konu               :

 

 

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır. Şirket sermayesinin …………………TL den ……………………TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

YENİ ŞEKLİ:

MADDE ……

 

Şirketin sermayesi her biri………….TL kıymetinde …………………… paya ayrılmış ………………Türk Lirası olup bunun,

…………………. paya karşılık olan …………………….. Türk Lirası ………………………..

…………………. paya karşılık olan …………………….. Türk Lirası ………………………..’na aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden …………………………………TL’nin tamamı nakden ödenmiştir. Artırılan sermayenin ……………………. TL.’si …… İli …….İlçesi ……… Mevkii ……… Ada ……… Pafta ……… Parselde ……………. adına kayıtlı gayrimenkulün  ayni olarak sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır. Sermayeye konulan gayrimenkulun değeri ……… Asliye Ticaret Mahkemesinin ……… tarih ve ……… sayılı mahkeme kararı ve ………. Tarih ve …… sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (….)ilan  maddesine göre yapılır.

 

 

 

 

 

Ortak   (T.C.Kimlik No)                                Ortak   (T.C.Kimlik No)

İsim-İmza                                                                   İsim-İmza

 

 

 

 

 

 

Artırım ortak alacaklarının sermayeye eklenmesi yoluyla yapılıyorsa;

 

 

 

Karar Tarihi               :

Karar sayısı                :

Konu                           :

Toplantıya Katılanlar:

 

 

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır. Şirket sermayesinin …………………TL den ……………………TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

YENİ ŞEKLİ:

MADDE ……

 

Şirketin sermayesi her biri…………… TL Kıymetinde …………………… paya ayrılmış ………………Türk Lirası olup bunun,

…………………. paya karşılık olan …………………….. Türk Lirası ………………………..

…………………. paya karşılık olan …………………….. Türk Lirası ………………………..’na aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden …………………TL’nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan ……………… TL. ‘si  Ortakların şirketten olan alacaklarından karşılanmıştır.  Bu Tutar Yeminli (Serbest Muhasebeci) Mali Müşavirler odasına ………….. sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ,Yeminli Mali Müşavir …………… tarafından ……/…../…….tarihli  ………sayılı  raporu ile tespit edilmiştir.

 

 

Ortak   (T.C.Kimlik No)                                Ortak   (T.C.Kimlik No)

İsim-İmza                                                       İsim-İmza

 

 

NOT: Müdürlüğümüze ibraz edilen Mali Müşavir raporunda ortak alacakları hesabında yer alan tutarın NAKDİ BORÇLANMADAN kaynaklandığı açıkça belirtilmelidir.

 

 

 

 

Artırım geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesi yoluyla yapılıyorsa;

 

Karar Tarihi   :

Karar sayısı    :

Konu               :

 

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır. Şirket sermayesinin …………………TL den ……………………TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

YENİ ŞEKLİ

Madde ……….

 

Şirketin sermayesi her biri ………………….. TL. kıymetinde………………… paya ayrılmış ………………… TL.’den ibarettir.

Bundan

 

ORTAĞIN                            HİSSE                        HİSSE TUTARI (TL.)

ADI-SOYADI                       ADEDİ           TOPLAM
………………………                    …………                       ……………………

………………………                    …………                       ……………………

………………………                    …………                       ……………………

aittir.

 

Önceki sermayeyi teşkil eden …………………………………TL.’si tamamen ödenmiştir.

Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin (….. )ilan maddesi gereğince yapılır. Bu defa artırılan ……………………………TL.’si ………… yılına ait şirket geçmiş yıl karından karşılanmış olup bu kar ………… Yeminli (Serbest Muhasebeci) Mali Müşavirler odasına ………….. sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ,Yeminli Mali Müşavir …………… tarafından ……/…../…….tarihli  ………sayılı  raporu ile tespit edilmiştir.

 

 

 

Ortak   (T.C.Kimlik No)                                Ortak   (T.C.Kimlik No)                                                 İsim-İmza                                                      İsim-İmza

 

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE AZALTIMI KARAR ÖRNEĞİ
Karar Tarihi :
Karar sayısı :
Konu :

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır. Şirket sermayesinin……………TL den …………..TL ye indirilmesine ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
YENİ ŞEKLİ:
Şirketin sermayesi …………………… paya ayrılmış ………………Türk Lirası
olup bunun,
…………………. paya karşılık olan …………………….. Türk Lirası ………………………..
…………………. paya karşılık olan …………………….. Türk Lirası ………………………..
Tarafından tamamen taahhüt edilmiş olup önceki sermayeyi teşkil eden ………..TL nin ……..TL si tamamen ödenmiştir. ………. …….Yeminli Mali Müşavir Odasına/Serbest Mali Müşavirler Odasına ……sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir /Serbest Mali Müşavir ………..tarafından …./…../…. tarihli ……sayılı raporu ile şirket sermayesinin ……………….TL den …………….TL ye indirilmesinde şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca olmadığından şirket genel kurulunca ittifakla ………..TL sermaye tenziline karar verilmiştir. Bu defa azaltılan ………..TL ödenecek olan sermaye taahhüdünden mahsup edilmesi yoluyla gerçekleşecektir.

Ortak (T.C.Kimlik No) Ortak (T.C.Kimlik No)
İsim-imza İsim-İmza