DOLAR
32,4079
EURO
34,5650
ALTIN
2.456,90
BIST
9.729,20


2 B KAPSAMINDAKİ ARAZİLERİN SATIŞINA 6 AY EK SÜRE TANINDI

2 B KAPSAMINDAKİ ARAZİLERİN SATIŞINA 6 AY EK SÜRE TANINDI
18.11.2016 15:47
0
A+
A-

Kamuoyunda “2 B arazisi” olarak tanımlanan orman arazisi niteliğini yitirerek Hazine adına kaydı yapılarak satışa çıkarılan arazilerin satış süreleri içinde başvurmayanlara, bedelini süresi içinde ödemeyenlere, satış taksitlerinden ikisinden fazlasını vadesinde ödemeyenlere 6 ay ek süre tanındı. ayrıca aynı kanun gereğince Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyenlere başvuru için bir yıl süre verildi.

Konuyla ilgili T.C. Milas Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere, 07/09/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 69. Maddesiyle 19/042016 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi ve Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 12. Maddesinin 3. Fıkrasına “Ayrıca, 26/04/2012 tarihinden sonra Belediye ve mücavir alan sınırları dışına çıkartılan yerler de bu maddeye göre değerlendirilir” Hükmü ve aynı Kanuna Geçici 4. Madde eklenmiştir.

Bu bağlamda, 2/B kapsamında bulunan taşınmazların mezkur Kanun kapsamında satışlarına ilişkin olarak 07/092016 tarihi itibariyle,

– Süresi içinde başvurmayanlara 6 ay başvuru süresi,

– Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere altı ay ödeme süresi verileceği,

– 6292 sayılı Kanunun 12. Maddesi gereğince Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği 07/09/2016 tarihinden itibaren bir yıl başvuru süresi verileceği ve daha önce yapılan başvuruların da geçerli kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre;

6292 sayılı Kanun kapsamında dahla önce kendilerine yapılan tebligata rağmen süresi içerisinde ödeme yapmayıp, 6745 sayılı Kanun kapsamında ödeme yapmak isteyenlerin, ödeme süresinin son gününü izleyen günden ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için (her ay) tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları toplamında arttırılarak satış bedelinin hesaplanacağı,

Bu sebeple erken ödeme yapanların tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları artışlarından daha az etkileneceği;

Yine 6292 sayılı Kanunun 12. Maddesine göre tarım arazileri başvuru süresinin 1 yıl uzatıldığı ve başvuruların Milas Malmüdürlüğünce alınmaya başladığı,

Hususlarında süresi içerisinde ödeme yapmamış veya hiç başvuruda bulunmamış 2/B ve tarım arazileri hak sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla ilan yapılarak sonucundan bilgi verilmesi için

Gereğini…”