DOLAR
32,3565
EURO
34,4292
ALTIN
2.435,74
BIST
9.814,19


6. Türk Ticaret ve Sanayi Şurasında Muğlaya Demiryolu istendi

6. Türk Ticaret ve Sanayi Şurasında Muğlaya Demiryolu istendi
06.08.2013 17:34
0
A+
A-

* Şurada, 7 ülke, 3 büyük il ve TOBB’un 5 konseyinin sorunları ve beklentileri Başbakan Recep Tayip Erdoğan ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’e aktarıldı.

* MİTSO’yu Yönetim Kurulu Başkanı Enver Tuna’nın temsil ettiği şurada, Tuna’nın şura öncesi Manisa’daki hazırlık toplantısında dile getirdiği Milas’ın demiryolu bağlantısı kurulması ve Muğla’nın sanayi teşviki kapsamına alınması istekleri de dile getirildi.

* Şurada ayrıca Ören’in mermer ihracatına tahsisli liman haline getirilmesi de istendi.

İş dünyası, 6. Türk Ticaret ve Sanayi Şurası’nda sorunlarını ve beklentilerini Başbakan Recep Tayip Erdoğan’a iletti. 7 Bölge ve 3 büyük ilin sorunlarının dile getirildiği Ankara’daki TOBB 6. Türk Ticaret ve Sanayi Şurası’nda, daha önce şuraya hazırlık amacıyla Manisa’da yapılan Ege Bölgesi toplantısında MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Enver Tuna’nın yöremize yönelik olarak dile getirdiği Milas’a demiryolu bağlantısının sağlanması ve Muğla ilinin de sanayi teşviki kapsamına alınması konuları şurada da dile getirildi. Şurada ayrıca Ören limanının ihracat limanı olarak mermercilik sektörüne tahsis edilmesi istendi.

TOBB tarafından düzenlenen 6. Türk Ticaret ve Sanayi Şurası Ankara’da yapıldı. Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün katıldığı Şurada 7 coğrafi bölge, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri ile TOBB bünyesindeki 5 konseyin sorunları ve beklentileri dile getirildi. Şurada MİTSO’yu Yönetim Kurulu Başkanı Enver Tuna temsil etti. Ege Bölgesi’nin sorunları ve beklentileri, tüm bölge temsilcilerine tanınan 8’er dakikalık süreler içinde bölge sözcüsü Afyonkarahisar TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser aktardı. Şuraya hazırlık amacıyla Manisa’da yapılan toplantıda MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Enver Tuna tarafından önerilen Muğla ilinin de sanayi teşviki kapsamına alınması ve Güllük iskelesinin Söke ve Aydın üzerinden demiryolu bağlantısının sağlanması konuları, Ege Bölgesi’nin beklentileri raporu kapsamında şurada dile getirildi. Şurada ayrıca Ören limanının ihracat limanı haline dönüştürülerek mermercilik sektörüne tahsis edilmesi istendi.

ŞURADA, KONSEYLERİN BEKLENTİLERİ

TOBB bünyesindeki konseyler, beklentilerini ve sorunlarını şurada Başbakan Recep Tayip Erdoğan ve beraberindeki bakanlara ilettiler. 8’er dakikalık süreler içinde sorunlarını anlatan konseylerin dile getirdikleri bizim yöremizi de ilgilendiren bazı istekler şöyle;

Deniz Ticaret Odası Konseyi : Ege Bölgesindeki balıkçılık sektörü desteklensin.

Sanayi Odaları Konseyi : *Girdi maliyetleri düşürülsün. *Sanayi yatırımlarına yönelik teşvikler, öncelikle ve yüksek seviyede OSB’lere verilsin. *Sanayi Odası ve Ticaret Odası gibi kurum ve kuruluşlara, kuruluş masraflarına katılmaksızın arsa tahsisi yapılsın ve bu kuruluşlar OSB yönetiminde yer alabilsin. *Ar-Ge teşviklerinin KOBİ’leri de içerecek şekilde genişletilmesi sanayinin gelişmesi için önemlidir. *Sanayi Odaları, Sanayi Sicil Belgesi verebilsin. *Arsa ve arazilerin değer tespitine ilişkin komisyonlarda Sanayi Odaları da olmalı.

Ticaret Borsası Konseyi : *Kırmızı et ve büyükbaş canlı hayvan alımı ile ilgili alınan kararlar ve yapılan uygulamalar yeterince başarıya ulaşamamıştır. *Canlı hayvan ve et piyasası fiyatları ticaret borsaları tarafından oluşturulmalıdır. *Sıfır faizli, uzun vadeli kredi sağlanması olumlu bir adım olmakla birlikte çiftçilerin tek varlığı olan köylerdeki gayrımenkullerin bankalar tarafından teminat olarak kabul edilmemesi nedeniyle çiftçilerin bu kredilere erişimi mümkün olmamaktadır.

Ticaret Odası Konseyi : *Akaryakıt sektöründe maliyetlerindeki vergi yükü ve farklı akaryakıt ürünleri arasındaki dengesizlikler kaçak akaryakıt kullanımını arttırmaktadır. *Lojistik sektöründe maliyetlerin yüzde 50’si akaryakıt giderleridir. *Kaçak mazot kullanımının engellenmesi için akaryakıt üzerindeki vergi yükü azaltılmalı ve denetimler arttırılmalıdır. *Büyük mağazalar, küçük işletmelerin varlığı karşında bir tehdit yarattığı gibi tedarikçileri de mağdur etmektedir. *Canlı hayvan ve et piyasası fiyatları, ticaret borsaları tarafından oluşturulmalıdır.

Ticaret Sanayi Odası Konseyi : Belediyelerin özel sektörünün faaliyet alanına her gün daha fazla girmesi yanlıştır. *Eğitim sistemimizde işverenlerin talep ettikleri beceriler arasında uyumsuzluk vardır. Bu sorunun temel nedeni, bu okullarda verilen eğitimle, işverenlerin talep ettikleri işgücü niteliklerinin farklı olmasıdır. *Kıyı turizmi için en önemli etkenlerden biri olan deniz temizliğini sağlamak için denetimler sıkılaştırılmalıdır. *Kıyılarda turizmi 12 aya çekebilmek için ölü sezonlarda işletmelere vergi ve SSK indirimi uygulanmalıdır. *Yeşil kart uygulaması yeniden düzenlenmeli, yeşil kart sahiplerinin bilgileri sürekli güncellenmeli, yeşil karta gerçekten ihtiyacı olanlarla, bunu geçim kaynağı olarak istismar edenler ayrılmalıdır. Mevcut durum o kadar vahim hale gelmiştir ki, çalışanlar yeşil kart hakkını kaybetmemek için işverenin önerdiği sigortayı reddeder hale gelmiştir.

ŞURADA EGE BÖLGESİNİN ÖNCELİKLERİ

Ege Bölgesi oda ve borsalarının Manisa’da yaptıkları toplantıda belirlenen sorunları ve beklentileri, sözcü olarak seçilen Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser tarafından dile getirildi. Serteser’in aktardığı öncelikler ve beklentiler özetle şöyle;

*Akaryatıt üzerindeki ağır vergi yükü kaldırılmalıdır. Enerji fiyatları üzerindeki yüksek vergilendirmelerden vazgeçilmelidir. TRT payı gibi ilgisiz eklentiler tamamen kaldırılmalıdır. *İşveren üzerindeki yüksek sigorta primlerinin aşağı çekilmesi ve kıdem tazminatının fona bağlanması gereklidir. İşçi kıdem tazminatlarının her ay işverenden kesilmesi ve devlet tarafından ödenmesi sağlanmalıdır. *Tarım ve hayvancılığa dayalı gıda, imalat ve hammadde piyasalarında kayıt dışılığı engelleyebilmek için, gıda ürünlerinde tarımsal ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek için kullanılan gidilerin KDV oranları % 1’e düşürülmelidir. *Muğla ilinin ekonomisinde oldukça önemli olan mermerciliğin gelişimi için mermer işletmelerinin en önemli altyapı sorunlarından olan yol, enerji ve ihracat limanı ihtiyaçları karşılanmalıdır. Milas – Ören – Kemeröy’deki liman, ihracat limanı olarak mermercilik sektörüne tahsis edilmelidir. Mermer üretiminin teşvik edilmesi amacıyla üretim aşamasında verilecek enerji ve akaryakıt teşvikleri sektörün yükünü önemli ölçüde azaltabilecektir. *Muğla ilinin iç kesimleri yatırım ve turizmden gerekli desteği alamamıştır. Muğla ilinin iç ve kıyı kesimleri iki ayrı kategoride değerlendirilmeli, iç kesimlerde yatırım teşviki arttırılmalıdır. * Bodrum yarımadası bir bütün olarak Turizm Bölge planı olarak ele alınmalı ve sonuçlandırılmalıdır. *Çiftçiyi pamuk üretimine yönlendirmek amacıyla tespit edilen, 42 kuruş prim, AB ülkeleri standartlarına getirilmelidir. *Zeytinyağına ilk prim uygulaması başlatıldığında ( 40 kuruş ) sektöre önemli faydalar sağlamış ve zeytinyağı fabrikaların modernize olmasına yardımcı olmuş, sektör kayıt altına alınabilmiştir. 2010 – 2011 mahsul yılı için tespit edilen prim miktarı 30 kuruştur. Bu miktar beklentileri karşılamamaktadır. AB’de uygulanan zeytinyağı primi yeterli seviyededir. Ülkemizde yeterli seviyede prim verilmesi halinde sektör kayıt altına alınacak ve rekabet etme şansımız artacaktır. Ayrıca zeytin için de prim uygulaması başlatılmalıdır. *Ambalajlı zeytinyağının AB ülkelerine ihracı esnasında kg. başına 1,3 Euro fark giderici vergi alınmaktadır. Bu uygulama AB ülkelerine zeytinyağı ihracını imkansız hale getirmektedir. AB ile yapılacak müzakerelerde bu hususun düzeltilmesi zeytinyağı ihracatını çok daha iyi noktalara getirecektir. *İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde toprak tahlil laboratuarları kurulmalıdır. *Muğla’da demiryolu taşımacılığının bulunmayışı sonucu, yük taşımacılığı doğal olarak karayolu ağırlıklı olarak yapılmakta ve bir turizm kenti olan il için trafik problemleri yanında yol yatırımlarının da artmasına neden olmaktadır. İlin, ulaşım açısından tek eksiği olan demiryolunun Aydın – İzmir – İstanbul hattı veya Denizli ile bağlantısı yapılmalıdır. *Zeytinyağı fabrikalarının atık suları, atıksu artma tesisi proje onay genelgesi hükümlerinin işletmelerce uygulanması için devlet desteği sağlanmalıdır.