DOLAR
32,3565
EURO
34,4292
ALTIN
2.435,74
BIST
9.814,19


DIŞ TİCARET EĞİTİM DUYURUSU

DIŞ TİCARET EĞİTİM DUYURUSU
15.12.2017 13:19
0
A+
A-

2015 yılından bu ona Muğla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Avrupa İşletmeler Ağ Projesi yürütülmekte olup proje kapsamında 21-22 Aralık 2017 tarihinde detayını ekte bulabileceğimiz Dış Ticaret ve Uluslararası Pazara Giriş eğitimi verilecektir.Eğitim ücretsiz ve sertifikalı olup, katılım 50 kişi ile sınırlıdır.Başvurular Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’na yapılmalıdır.

EĞİTİMİN ADI: DIŞ TİCARET YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
EĞİTİMİN YERİ: MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI
EĞİTİM SAATİ: 9:30-17:30
AMAÇ: Uluslar arası pazarlara yeni giren şirketlerin karşılaştığı sorunların çözümüne
yardımcı olmak, global vizyona sahip dış ticaret uzmanları yetiştirmek, uluslar arası
ticaret işlemleri sırasında karşılaşılabilecek sorunları ve bunların çözüm yollarını
saptayarak Dış Ticaret alanında daha başarılı personel yetiştirmek üzere geliştirilmiş
özel bir programdır.
İÇERİK :
 
■ Dış Ticaret Nedir? Dış Ticarette Temel Kavramların Tanıtılması
 Dış Ticaret Şekilleri.
 İhracat Nedir? Nasıl ihracatçı olunur ? İhracat şekilleri nelerdir?
 İthalat Nedir? Nasıl ithalatçı olunur ?
 Dış Ticarette muhatap olunan temel kurum ve kuruluşlar
■ Uluslararası pazara giriş ve dikkat edilmesi gereken hususlar
 Ülkenin coğrafi konumu
 Ülkenin sahip olduğu lojistik yapı
 Ülkenin sosyo-ekonomik yapısı
 Ürün ihtiyaç analizi
 Fiyat tespiti
 Ürün kalitesi
 Hedef kitle belirlenmesi
■ Dış Ticarette tarafların güvenirliğinin araştırılması ve hakkında bilgi edinme yolları
■ Dış Ticarette Devlet Yardımları
 E- Ticaret
 Pazar Araştırması
 Ofis – Mağaza- Showroom-Marka
 Fuarlar
 Ar-ge
 Tasarım
 Küresel Tedarik
 Avrupa İşletmeler Ağı ve destekleri

■ Dahilde İşleme Rejimi’nin tanımı ve kullanım alanları (2006/12 tebliğ’de yapılan en
son değişiklikler ile)
■ Hariçte İşleme Rejimi’nin tanımı ve kullanım alanları
■ Dış Ticarette Kullanılan Evrakların tanıtılması ve işlevleri hakkında bilgi
 Proforma Fatura
 Ticari Fatura
 Çeki Listesi
 Ağırlık listesi
 Gümrük Beyannamesi
 Serbest Dolaşım Belgeleri
 Sevk Belgeleri
 Diğer evraklar
■ Dış Ticarette sözleşme şekilleri ve sözleşmenin önemi
 LOI (Letter of Intent)
 BCL (Bank Confirmation Letter)
 SCO(Soft Corparate Offer)
 FCO (Full Corparate Offer)
 ICPO ( Irrevocable Corparate Purchase Order)
 Taslak Sözleşme -Draft Contract
 Satış ve Satınalma Sözleşmesi – Sales and Purchase Contract
■ Dış Ticaret operasyonunda tarafların sorumluluklarını belirleyen tanımlar :
 Teslim Şekilleri – Incoterms 2010 Analizi, Satıcı Ve Alıcı Açısından
Yükümlülükler, Riskler, Çözümler, Örnek Olaylar
 Uluslararası Nakliye Sigortaları ve içerikleri
■ Dış Ticarette Fiyatlandırmada dikkat edilmesi gereken hususlar
■ Dış Ticarette Kullanılan Finansman Enstrümanları
 Peşin Ödeme,
 Vesaik Mukabili,
 Mal Mukabili,
 Akreditif ve Şekilleri , (Banka akreditif küşadı inceleme)
 Kabul Kredili , 
 Harici Banka Garantisi – (Bank Guarantee –BG
 Banka Ödeme Yükümlülüğü (BÖY)
 Eximbank kredileri

■ Sonuç Ve Değerlendirme
KİMLER KATILABİLİR:
Eğitim her branştan kişilere açık olmakla birlikte, özellikle aşağıdaki gruplara
yöneliktir:

 Şirketinin yurt dışı pazarlara açılmasını isteyen şirket sahipleri ve ilgili
departman çalışanları
 Uluslar arası pazarlarda yer almak isteyen girişimciler
 Dış ticaret yapmak isteyen fakat nerden başlayacağını bilemeyenler
 Büyük firmaların dış ticaret departmanlarında çalışmayı hedefleyenler
 Dış ticaret alanında uzmanlığını gösterir bir sertifika sahibi olmak isteyenler

SÜRE:16 SAAT