DOLAR
33,0372
EURO
35,9878
ALTIN
2.559,61
BIST
11.064,85


GEKA DESTEK İÇİN YENİLİKÇİ PROJELER ARIYOR

GEKA DESTEK İÇİN YENİLİKÇİ PROJELER ARIYOR
21.02.2014 09:17
0
A+
A-

*GEKA uzmanlarının Milas Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yaptığı projelere sağlanacak desteklerle ilgili bilgilendirme toplantısında “Türkiye’nin fason mal üreten bir ülke olmasını istemiyoruz” denilerek, yeni, yenilikçi projelere destek verileceği belirtildi.

 

*GEKA uzmanları, 2014 yılı proje teklifleri için son başvuru tarihinin 30 Nisan 2014 olduğunu bildirdiler.

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından, 2014 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki mali destek programları konusunda Milas Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yapılacak başvurularda projelerin yenilikçi, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitelerinin geliştirilerek rekabet güçlerinin arttırılmasına katkı sağlayacak olmasına dikkat edilmesi istendi. Ayrıca çevresel sürdürülebilirliği sağlamak üzere, bölgede çevre kirliliğinin azaltılması, atıklardan yeni ürün ve enerji üretilmesi ile katma değerin arttırılmasına yönelik projelere hibe desteği sağlanacağı belirtildi. Projeler için son başvuru tarihinin 30 Nisan 2014 olduğu ve başvuru süresinin saat 18.00’de sona ereceği belirtildi.

 

GEKA İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Gülşah Öselmiş tarafından yapılan sunumun ardından dinleyenler tarafından yöneltilen sorular, Öselmiş’in yanı sıra GEKA  Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Uzmanı Dilşad Akar ile GEKA’nın Muğla Yatırım Destek Ofisinden Uzman Mehmet Yasin Kartal tarafından yanıtlandı.

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 2014 yılı proje teklif çağrısı kapsamında yer alan Mali Destek Programı hakkındaki bilgilendirme sunumu GEKA İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Gülşah Öselmiş tarafından yapıldı.

 

Kar amacı güden işletmelere yönelik olarak hazırlanan “Yenilikle Dönüşüm” Mali Destek Programı’nın toplam destek bütçesinin 11 milyon lira olduğunu belirten Gülşah Öselmiş, programın işletmelerin yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitelerinin geliştirilerek rekabet güçlerinin arttırılmasını amaçladığını belirtti. Öselmiş, kar amacı güden işletmeler için sermayesinin tamamı ya da yüzde 75’inden fazlası özel sermayeye ait olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ile KOBİ ölçeğinin üzerindeki işletmelerin başvuru yapabileceğini söyledi. Ayrıca asgari destek oranının yüzde 10, azami destek oranının yüzde 50 olduğunu anlatan Öselmiş, azami destek oranının yüzde 50 olduğunu, azami proje süresinin ise 9 ay olduğunu belirtti.

 

GEKA İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Gülşah Öselmiş, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik “Yenilikle Dönüşüm” Mali Destek Programı’nın toplam destek bütçesinin ise 3 milyon lira olduğunu söyledi. Öselmiş, bu kapsama bölgenin AR-GE, teknoloji, tasarım, yenilik ve yeniliğe dayalı girişimcilik kapasitesinin arttırılması, özel sektör, üniversite, kamu kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığını belirtti.  Ayrıca uygun projelere en az 100 bin lira en yüksek 750 bin lira verilmesinin planlandığını belirten Öselmiş, asgari destek oranının yüzde 25, azami destek oranının yüzde 75 olduğunu, azami proje süresinin ise 18 ay olduğunu söyledi.

 

GEKA İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Gülşah Öselmiş, toplam destek bütçesi 6 milyon TL olan “Çevre” Mali Destek Programı’nın ise asgari destek miktarının 50 bin lira, azami destek miktarının 400 bin lira olduğunu ifade etti. Programın asgari destek oranının yüzde 10, azami destek oranının yüzde 50 olduğunu belirten Öselmiş, azami proje süresinin ise 9 ay olduğunu belirtti. Programın asgari destek oranının yüzde 50 olduğunu belirten Öselmiş, azami proje süresinin ise 9 ay olduğunu söyledi.

 

GEKA İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Gülşah Öselmiş, kar amacı güden KOBİ ve KOBİ ölçeği üzerindeki büyük işletmelerin başvuru yapabileceği program kapsamında örnek proje konularını ise baca gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik projeler, zeytin karasuyunun bertarafına ilişkin projeler, gemilerin ve deniz taşıtlarından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için atık alım kapasitesinin arttırılmasına yönelik projeler, atık depolama ve geri dönüşüm alanlarının geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik projeler, mermer madenciliğinde toz emici sistemler e filtrelemenin geliştirilmesine yönelik projeler, prina tesislerinin çevre yönetim kapasitelerinin iyileştirilmesine yönelik projeler, mermer atıklarından inşaat, seramik, çimento, cam sanayi v.b alanlarda yapılmasına yönelik projeler, biyogaz potansiyeli yüksek alanlarda bu potansiyelden yararlanılmasına yönelik projeler olarak sıralandı.

 

Sunumdan sonra GEKA İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanı Gülşah Öselmiş ve GEKA Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Uzmanı Dilşad Akar’la birlikte dinleyenlerin yönelttiği soruları yanıtladılar.

 

GEKA Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Uzamanı Dilşad Akar, salonda yaklaşık 40 kadar dinleyicinin olması nedeniyle Milas’ta umdukları ilgiyi göremediklerini söyledi. Dilşad Akar, Milas’ın Muğla’nın en büyük ilçelerinden birisi olması ve diğer ilçelere göre daha çok sanayinin bulunması nedeniyle toplantıya ilginin yoğun olacağını düşündüklerini ancak bekledikleri kadar ilgi bulamadıklarını ifade ederek “Halbuki, Milas’ta özellikle sanayi alanında GEKA’ya başvurulabilecek birçok alan var” dedi. GEKA’ya yapılacak proje başvurularında projelerin yenilikçi olmasana, teknolojik gelimime sağlamasına, çevreye korumacı olmasına önem verdiklerini anlatan Dilşad Akar “Bizin 2023 vizyonum var. Bu vizyona uygun projeler bekliyoruz. Projeler yenilikçi olmalı. Yeni bir ürün üretmeli veya üretilen ürünün üretimine, hazırlanmasına, pazarlanmasına bir yenilik getirmeli. Bilinen şeylerin tekrarlanmasını veya kopyalanmasını istemiyoruz. Çünkü Türkiye’nin fason mal üreten bir ülke olmasını istemiyoruz. Bu nedenle destek için, üretilenler yeni ürünler olmalı” diye konuştu.