DOLAR
32,2247
EURO
34,9384
ALTIN
2.418,85
BIST
10.676,65


MİLAS İLÇE HIFZISIHHA KURULU AÇIKLADI:

MİLAS İLÇE HIFZISIHHA KURULU AÇIKLADI:
02.06.2020 09:11
0
A+
A-

KREŞLER, ÖZEL OKULLAR, YAZ OKULLARI İLE BUNLARIN SERVİS ARAÇLARI VE PERSONELİNİN UYACAKLARI KURALLAR

            Değerli Üyelerimiz;

            Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce alınmış olan önlemlerde 01 Haziran 2020 tarihinden başlayarak normalleşme sürecine geçişle ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yazımızın ekinde yer alan Milas İlçe Hıfzısıhha Kurulunun aldığı kararlar kapsamında “Özel kreş, gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri”, “Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Yaz Okulları” ve “Servis araçları” ile  bunların “Personel“i için getirilen düzenlemelere titizlikle uyulması ve yapılacak denetimlerde ceza yaptırımlarıyla karşı karşıya kalınmaması için gereğini rica ederim.

   Reşit ÖZER

   MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI

   YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MİLAS ILÇE HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 30/05/2020

KARAR NO : 2020/5-13

GÜNDEM :

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel

Müdürlüğünün 29.05.2020 tarihli “Özel kreş, gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin

yeniden hizmet vermeye başlaması ile ilgili talimatları ve Milli Eğitim Bakanlığının

29.05.2020 tarih ve 7242962 sayılı “Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Yaz Okulları

ile 29.05.2020 tarihli “Özel Kurslar” ve “Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler

konulu talimatları gereği aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR :

            Bu kapsamda İlçemizde;

            1)         Kuruluşlar ile İlgili Önlemler

             ·         Kuruluşlarda çocuk kabulüne uygun güvenlik ve hijyen koşulları sağlanmalı,

                        kuruluşlar hizmete başlamadan önce tamamen dezenfekte edilmeli ve bu işleme

                        ilişkin belgeler il müdürlüklerine teslim edilmelidir.

                        Kuruluşa kayıtlı bulunan çocukların hizmet almaya devam edip etmeyeceği ve

                        hizmet alacakların hangi tarihten itibaren kuruluşa devam edeceği tespit

                        edilmelidir.

            ·          Grup sayıları azaltılarak bir grupta en çok 10 çocuk bulunması sağlanmalıdır.

                        Ortak kullanım alanlarında aynı anda en fazla 10 çocuk bulunmalıdır.

            ·          Çocuklar yemekhaneye kendi grupları ile gitmeli, çocukların aynı masada

                        oturmaları halinde aralarında en az 1,5 metre mesafe olmalıdır.

            ·          Çocukların uyku saatinde kampet veya yataklarının arasında en az 1,5 metre

                        mesafe bırakılmalıdır.

            ·          Her gün tüm yaşam alanlarında aynı çocuklar bir arada olmalıdır. Gruplar arası

                        geçişe izin verilmemeli ve gruplardan sorumlu personelin diğer gruplarla temas

                        etmemesi sağlanmalıdır.

            ·          Kuruluştaki tüm hizmet alanları ile personel ve çocuklar arasında sosyal mesafe

                        kuralına dikkat edilmelidir.

            ·          Ortak alanlara çocukların ulaşamayacağı yükseklikte hijyen istasyonları kurulmalı

                        ve belirlenen noktalara el dezenfektan aparatı konulmalıdır.

            ·          Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri

                        gibi) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az

                        iki kez yapılmalıdır.

            ·          Kuruluş binası ve faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam

                        sağlık birimlerince uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenmelidir.

            ·          Oda temizlenirken eldiven kullanılmalı ve odanın temizliğinden hemen sonra

                        eldiven çıkarılmalı ve çöp kutusuna atılmalıdır. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su

                        ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği ile ovalanmalıdır.

            ·          Her odanın temizlik bezleri ayrı olmalıdır.

            ·          Odalar 40 dakikada bir havalandırılmalıdır.

            ·          Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve

                        sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.

            ·          Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler kayıt altına

                        alınmalıdır.

            ·          Kuruluşta yeni hijyen ve el yıkama algısı için görsel materyaller kullanılmalıdır.

            ·          Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılmalı ve grup odaları temizlenmelidir.

            ·          Klima kullanılması zorunlu olan hallerde, klimaların bakımları düzenli

                        yapılmalıdır.

            ·          Çöpler hijyen kurallarına göre saklanmalı ve atılmalıdır.

            ·          Kuruluşlara evlerden oyuncak ve kitap gibi malzemeler kabul edilmemelidir.

            ·          Kuruluşlarda oyuncak, kitap değişimi ve benzeri hiçbir etkinlik yapılmamalıdır.

            ·          Zorunlu haller dışında kuruluşa veliler ve ziyaretçiler kabul edilmemelidir.

            ·          Kayıt kabul işlemleri kuruluşta çocuklara hizmet verilmeyen zamanlarda

                        yapılmalıdır.

            ·          Veli toplantıları ile kuruluş içinde veya dışında yabancı kişilerin katılımı ile

                        yapılacak organizasyonlara ara verilmelidir. İhtiyaç olması halinde veli

                        görüşmeleri sanal ortamda yapılmalıdır.

            ·          Velilerin çocuklarını bırakır ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile kuruluş

                        girişine belirleyici işaretler konulmalıdır.

            ·          Şüpheli vaka tanımına uyan personel ve çocuk tespit edilmesi halinde her kuruluş

                        için belirlenmiş bir izolasyon odası olmalıdır.

            ·          Sivil savunma planlarına Covid-19’a ilişkin güncellemeler eklenmeli ve il

                        müdürlüklerine bildirilmelidir.

2)         Personel ile İlgili Önlemler

            A)        Hastalık belirtileri gösteren veya temas öyküsü olan personel, 14 günlük karantina

                        sürecini tamamlamadan göreve başlatılmamalıdır.

            B)        Kuruluş müdürü tarafından Covid-19 ve korunma yolları hakkında personele

                        bilgilendirme yapılmalı ve bilgilendirmeler kayıt altına alınmalıdır.

            C)        Personelin girişte uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

            D)        Kuruluş personelinin tamamı maske kullanmalı ve maskeler düzenli aralıklarla

                        değiştirilmelidir. Yemek elemanı ve temizlik elemanı ek olarak eldiven de

                        kullanmalıdır.

            E)        Personelin kuruluş içinde ve dışında giydikleri kıyafet farklı olmalıdır.

            F)        Personel mesai saatleri içerisinde kuruluş dışına çıkmamalıdır.

            G)        Hastalık belirtisi gösteren personel izolasyon odasına alınmalı ve ilgili tüm

                        tedbirler alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

3)         Çocuklar ile İlgili Önlemler

            1.         Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan çocuklar kuruluşa kabul edilmemelidir.

            2.         Kronik hastalığı olan çocuklar mutlaka tespit edilmeli ve kuruluşta çocukla ilgili

                        gerekli tedbirler alınmalıdır.

            3.         Çocukların kuruluş dışında ve kuruluş içinde giyecekleri kıyafetleri ve

                        ayakkabıları farklı olmalı ve elleri su ve sabunla temizlenmelidir.

            4.         Kuruluşa girişte, kuruluştan ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşi

                        ölçülmeli ve bir çizelge ile kayıt altına alınmalıdır. Ateşi olan çocuklar kuruluşa

                        kabul edilmemelidir.

            5.         Çocukların birbirilerinin eşyasını kullanmasına müsaade edilmemelidir.

            6.         Çocukların kullanacağı kampet, battaniye gibi araç gereçlerin çocuğa özel olması

                        sağlanmalıdır.

            7.         Çocuklara oyunlarla sosyal mesafe öğretilmelidir.

            8.         Çocuklar yaşlarına uygun yöntemler kullanılarak yirmi saniye el yıkamaya teşvik

                        edilmelidir.

            9.         Çocuklara elleri düzenli yıkamak ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışı

                        eğitimleri verilmelidir.

            10.       Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar, oyunlarla ve çocukların

                        yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak anlatılmalıdır.

            11.       Kuruluşa geldikten sonra gün içerisinde ateşi olduğu tespit edilen veya herhangi

                        bir hastalık belirtisi gösteren çocuk izolasyon odasına alınmalı ve uygun tedbirlerle

                        ailesine teslim edilmelidir. Aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi

                        yapılmalıdır.

4)         Ailelerin Alması Gereken Önlemler

            10.       Aile, hasta, ateşi olan ve/veya hastalık belirtisi gösteren çocuğu kuruluşa

                        getirmemelidir.

            11.       Aile, çevresinde Covid-19 tespiti durumunda kuruluşa bilgi verilmelidir.

            12.       Çocukların günlük ateş ölçümü yapılarak kaydedilmelidir.

            13.       Aile, kuruluşta hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli,

                        çocuğun sağlık durumunu kuruluşa bildirmelidir.

            14.       Çocuklarını servis aracı ile kuruluşa gönderecek aileler, servis aracı için gerekli

                        tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ve takip etmelidir.

5)         Servis Araçları ile İlgili Önlemler

·          Hastalık belirtileri gösteren veya temas öyküsü olan servis personeli 14 günlük

            karantina sürecini tamamlamadan göreve başlatılmamalıdır.

·          Her servis öncesi ve sonrası servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri

            başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sağlanmalıdır.

·          Servis kullanan çocukların, araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca

            azaltılmalıdır.

·          Servis araçlarının taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak

            planlanmalıdır.

·          Araç girişlerine el dezenfektanları konulmalıdır.

·          Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve rehber personel cerrahi maske

            takmalıdır.

            İlçemizde faaliyet gösteren özel kreş, gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin

            yukarıda belirtildiği üzere, 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile gerekli tedbirleri alması,             belirtilen kurallar çerçevesinde gerekli tedbirleri alamayan özel kreş, gündüz bakımevleri       ile çocuk kulüplerinin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapılacak             denetimlerde tespit edilen eksikliklerin yazılı olarak tebliğ edilmesi, uygun görülen          işletmelerin hizmet vermeye başlatılması, eksiklik tespit edilenlerin ise, bu eksiklikleri             tamamladıklarına dairmüracaat etmeleri üzerine tekrar kontrol edilerek, uygun görülen       işletmelerin hizmet sunmaya başlayabilmelerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl    Müdürlüğünce izin verilmesine;

A)        Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 5580

            sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel okullarda

            eğitimlere 16 Mart – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında ara verilmişti.

            Tedbirlerin uygulanmasıyla ülke genelinde olumlu sonuçlar elde edilmiş ve

            normalleşme süreci planlandığı şekliyle devam etmektedir. Kontrollü sosyal hayat

            kurallarına uyularak İl Pandemi Kurulumuzun görüşleri de dikkate alınarak kurum             binaları,eğitim etkinliği yapılan diğer alanlar, okul bahçesi ile öğrenci servis araçlarında     ekte belirtilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak için gerekli olan tıbbi             maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte        ekte yer alan kurallara uyulması şartıyla 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette             bulunan özel okul öncesi eğitim kurumlarının kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri   halinde eğitime ve yaz okulu adı altında yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler 01 Haziran        2020 tarihinden itibaren başlayabilecektir.

            Bu kapsamda İlçemizde;

            Tıbbi Maske Kullanımı, Hijyen Ve Sosyal Mesafenin Korunması İle İlgili Tedbirlere

            Ek Olarak Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uyulacak Kurallar

Genel Düzenlemeler

            1. Okullar açılmadan önce okullarda kullanılacak alanlar belirlenmelidir. Bu                      alanlarda doğal havalandırma koşullarının sağlandığından emin olunmalıdır.

            2. Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit

            edilerek işaretlenmelidir.

            3. Görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi

            maske kullanımı, okul içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmalıdır.

            4. Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda dezenfeksiyon için kullanılacak el

            dezenfektanı yeterli değilse artırılmalıdır.

            5. Birden fazla işlemde kullanılacak malzemeler kullanım öncesinde dezenfekte veya

            sterilize edilmelidir.

            6. Asansörleri kullanılması planlanan okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun

            kullanım sağlanmalı (kişi sayısı sınırlandırılmalı) asansör giriş ve içerisinde yeni

            kullanım kuralları tabelalar ile bildirilmelidir.

            7. Şüpheli vaka tanımına uyan personel ya da öğrenci tespit edilmesi halinde her okul

            için önceden tespit edilmiş bir izole oda nakil öncesinde kullanılmak üzere

            ayarlanmalıdır.

            8. Okullarda öğrenci kabulüne uygun güvenlik ve hijyen koşulları sağlanmalı, okullar

            hizmete başlamadan önce tamamen dezenfekte edilmeli ve bu işleme ilişkin

            belgeler il müdürlüklerine teslim edilmelidir.

            9. Okuldaki tüm ortamların planlanan çerçevede periyodik olarak dezenfekte                     edilmesi sağlanmalıdır.

            10. Okula kayıtlı bulunan öğrencilerin hizmet almaya devam edip etmeyeceği ve

            hizmet alacakların hangi tarihten itibaren devam edeceği tespit edilmelidir.

            11. Sınıflarda sınıf kontenjanının yarısı kadar sayıda öğrenci bulunması sağlanmalıdır.

            12. Ortak kullanım alanlarında aynı anda o alan için belirlenen kontenjanın yarısı   kadar   öğrenci bulunmalıdır.

            13. Öğrencilerin uyku saatinde kampet veya yataklarının arasında en az 1,5 metre

            mesafe bırakılmalıdır.

            14. Her gün tüm yaşam alanlarında aynı öğrenciler bir arada olmalıdır. Gruplar arası

            geçişe izin verilmemeli ve gruplardan sorumlu personelin diğer gruplarla temas

            etmemsi sağlanmalıdır.

            15. Okuldaki tüm hizmet alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmelidir.

            16. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri

            gibi) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az    iki        kez yapılmalıdır.

            17. Faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam sağlık birimlerince

            uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenmelidir.

            18. Sınıf temizlenirken eldiven kullanılmalı ve odanın temizliğinden hemen sonra

            eldiven çıkarılmalı ve çöp kutusuna atılmalıdır. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su

            ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği ile ovalanmalıdır.

            19. Her odanın temizlik bezleri ayrı olmalıdır.

            20. Sınıflar 40 dakikada bir havalandırılmalıdır.

            21. Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve                sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.

            22. Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler kayıt altına

            alınmalıdır.

            23. Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılmalı ve grup odaları temizlenmelidir.

            24. Kurumlarda klima ve her türlü iklimlendirme sistemleri kullanılmamalı,

            kullanılması durumunda ise periyodik olarak dezenfekte edilmeli, filtreleri

            temizlenmeli veya değiştirilmelidir.

            25. Çöpler hijyen kurallarına göre saklanmalı ve atılmalıdır.

            26. Kullanılan tıbbi maske ve eldivenlerin atık kutularına atılmasının ve bu

            malzemelerin tıbbi atık olarak imha edilmesi sağlanmalı, çöp kovalarının üzeri

            kapalı tutulmalıdır.

            27. Okullara evlerden oyuncak ve kitap gibi malzemeler kabul edilmemelidir.

            28. Kayıt kabul işlemleri okulda öğrencilere hizmet verilmeyen zamanlarda                        yapılmalıdır.

            29 – Veli toplantıları ile okul içinde veya dışında yabancı kişilerin katılımı ile yapılacak

            organizasyonlara ara verilmelidir.

            30. Velilerin çocuklarını bırakır ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile okul

            girişine belirleyici işaretler konulmalıdır.

            31. Sivil savunma planlarına Covid-19’a ilişkin güncellemeler eklenmeli ve il

            müdürlüklerine bildirilmelidir.

Personel ile İlgili Önlemler

            1. Okul müdürü tarafından Covid-19 ve korunma yolları hakkında personele

            bilgilendirme yapılmalıdır.

            2. Personelin girişte uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

            3. Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanmalı ve tıbbi maskeler düzenli

            aralıklarla değiştirilmelidir.

            4. Personelin okul içinde ve dışında giydikleri kıyafet farklı olmalıdır.

            5. Personel mesai saatleri içerisinde okul dışına çıkmamalıdır.

            6. Hastalık belirtisi gösteren personel izolasyon odasına alınmalı ve ilgili tüm tedbirler

            alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

Çalışma Ortamının Düzenlenmesi

            1. Ofislerde, sınıflarda ve bekleme alanlarında sandalye ve koltuklar arasında mesafe

            bırakılmalıdır.

            2. Sınıflarda giriş ve çıkışlarda sosyal mesafenin korunarak hareket edilmesinden sınıf

            öğretmenleri ve nöbetçi yöneticiler sorumlu olacaktır.

Güvenlik Noktaları ve Okula Girişlerin Düzenlenmesi

            1. Okul içerisine girişlerde personel tarafından ateş ölçümü yapılmalıdır.

            2. Okul ve ders giriş çıkışlarında, yığılma ve kalabalıkların önlenmesi için şubelere

            göre farklı saatler belirlenmelidir.

            3. Zorunlu haller dışında binaya ziyaretçi (veli dahil) kabul edilmemelidir.

            4. Mal kabulü kurum bahçe kapısında yapılmalı, ürünler dezenfekte edildikten sonra

            binaya alınmalıdır.

Servis Araçları İçin Yapılacak Düzenlemeler

            1. Servis araçlarının özellikle sık temas eden yüzeyleri başta olmak üzere temizliği

            günde en az iki kez yapılmalıdır.

            2. Servis taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanmalıdır.

            3. Araç girişlerine el dezenfektanı yerleştirilmelidir.

            4. Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcuların tıbbi maske takmaları

            sağlanmalıdır.

Yemekhane/Kantin/Yiyecek Otomatı ve Su Sebillerinin Kullanımları ile İlgili

Düzenlemeler

            1. Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması sağlanarak

            yemekhane alanı masa düzenine uygun şekilde ayarlanmalıdır.

            2. Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gitmeli, öğrencilerin aynı masada

            oturmaları halinde aralarında en az 1 metre mesafe olmalıdır.

            3. Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb.

            malzeme kullanmaları, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun

            servis yapmaları sağlanmalıdır.

            4. Okul bünyesinde bulunan yemekhane, kantin, büfe vb. yerlerde tıbbi maske

            kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı,

            buralarda tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık vb. malzemeler

            kullanılmalıdır.

Öğrenciler ile İlgili Önlemler

            1.  Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmemelidir.

            2.  Öğrenciler okula geldiğinde kıyafetleri değiştirilmeli ve elleri dezenfekte edilmelidir.

            3. Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülmeli ve kayıt

            altına alınmalıdır.

            4.  Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilmeli, öğrencilerin birbirilerinin eşyasını

            kullanmasına müsaade edilmemelidir.

            5.  Öğrencilere oyunlarla sosyal mesafe öğretilmelidir.

            6. Öğrencilere elleri düzenli yıkamak ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışı

            eğitimleri verilmelidir.

            7.  Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar, oyunlarla ve öğrencilerin

            yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak anlatılmalıdır.

            8.  Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren öğrenci

            izolasyon odasına alınmalı ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilmelidir. Aile,

            sağlık kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi yapılmalıdır.

Ailelerin Alması Gereken Önlemler

            1. Aile hasta çocuğu okula getirmemelidir.

            2.  Aile çevresinde Covid-19 tespiti durumunda okula bilgi verilmelidir.

            3.  Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli,

            çocuğun sağlık durumu okula bildirmelidir.

            4.  Çocukların günlük ateş ölçümü yapılmalı ve hastalık belirtileri takip edilmelidir.

            5. Çocuklarını servis aracı ile okula gönderecek aileler, servis aracı için gerekli

            tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ve takip etmelidir.

            İlçemizdeki özel okul öncesi eğitim kurumlarında tıbbi maske kullanımı, hijyen

ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte belirtilen kurallara titizlikle

uymalarının sağlanması ve uymayanlar hakkında ilgili birimlerce mevzuatları doğrultusunda

gerekli yasal işlemlerin yapılmasına;