DOLAR
33,0372
EURO
35,9878
ALTIN
2.559,61
BIST
11.064,85


MİLAS SGK MÜDÜRÜ ÖMER GÜLTER ERTELEME İÇİN MİTSO’YU BİLGİLENDİRDİ.

MİLAS SGK MÜDÜRÜ ÖMER GÜLTER ERTELEME İÇİN MİTSO’YU BİLGİLENDİRDİ.
17.08.2021 17:18
0
A+
A-

*Aralarında Milas’ın da olduğu orman yangınından etkilenen Muğla’nın bazı ilçelerinde SGK bildirimleri ve prim ödemeleri 4 ay ertelendi.

 

 

SGK tarafından orman yangını geçiren ve aralarında Milas‘ın da olduğu Muğla‘nın bazı ilçelerindeki SGK bildirimleri ile prim borçlarının 4 ay süreyle ertelenmesi üzerine Milas SGK Müdürü Ömer Gülter, MİTSO’yu ziyaret ederek ertelemenin ayrıntıları hakkında bilgilendirmede bulundu. Kurum Şefi Ümit Budak ile birlikte MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer‘i ziyaret eden Ömer Gülter, bildirim ve prim ödeme tarihinin 4 ay ertelenme kararının 5510 sayılı kanunun 91’inci maddesince SGK’ye verilen yetkiyle yapıldığını bildirdi. Milas SGK Müdürü Ömer Gülter, bildirim ve prim ödemelerinin ertelenmenin ayrıntılarına ilişkin MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer’e bir bilgilendirme notu verdi.

Bilgilendirme notunda şu bilgiler yer alıyor:

“Meydana gelen yangın felaketi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 91’inci maddesinin Kurumumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden;

Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde meydana gelen yangın felaketi tarihleri itibariyle faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasından (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarından 5510 sayılı Kanun gereğince; Muğla ilindeki yerler için 29.07.2021-01.11.2021 (bu tarih dahil) tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 01’inci maddesi kapsamına alınmasına,

  1. a) Muğla ilindeki yerler için 29.07.2021-26.082021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasına,
  2. b) Muğla ilindeki yerler için 29.07.2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ait prim borçlarının 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 30.11.2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesine,
  3. c) Muğla ilindeki yerler için 29.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilmesi gereken aylık prim hizmet belgelerinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde ve muhteviyatı prim borçları ile Muğla ilindeki yerler için 29.07.2021 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 30.22.2021 tarihe kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla iş yerlerinin teşviklerden yararlandırılmasına,
  4. d) Erteleme kapsamına girenlerin vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının 30.11.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesine,
  5. e) Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, Muğla ilindeki yerler için 29.07.2021 tarihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi Muğla ilindeki yerler için 07.2021 ile 01.11.2021 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 30.11.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılmasına,
  6. f) Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulması, erteleme süresince yeni icra takip dosyalarının açılmamasına,
  7. g) Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmamasına,
  8. h) 6183 sayılı Kanunun 79’uncu maddesi kapsamında uygulanan hak ve alacak hacizlerinin kaldırılmasına,

ı) 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamındaki mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçların tecil faizi alınmaksızın ya da daha düşük bir tecil faiz oranı ile taksitlendirilebileceği hüküm gereği; 28.02.2022 tarihine kadar  yazılı başvuru yapılması ve 2013/14 sayılı Genelgede belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla ertelenen borçların azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilmesi”