DOLAR
32,9861
EURO
35,9085
ALTIN
2.569,13
BIST
11.064,85


MİLASIN BİR, BODRUMUN 17 KÖYÜNÜN SAYISAL KADASTROSU YAPILACAK

MİLASIN BİR, BODRUMUN 17 KÖYÜNÜN SAYISAL KADASTROSU YAPILACAK
06.08.2013 17:46
0
A+
A-

Halen kadastro çalışmaları tamamlanmamış bulunan Milas’ın Kıyıkışlacık köyü ile Bodrum’un 17 köyünde yapılacak kadastro çalışmaları hakkında Muğla Kadastro Müdürlüğü tarafından Milas’taki harita mühendislerini bilgilendirmek amacıyla bir toplantı düzenlendi. MİTSO toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bundan sonra kadastro kayıtlarının sayısal olarak düzenleneceği ve en küçük ayrıntının bile kayda alınacağı bildirildi.

Kısaca “22 / A” diye bilinen “Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in Milaslı harita mühendislerine tanıtımı amacıyla MİTSO toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Muğla Kadastro Müdürü Ali Çalık ile Denizli Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Kontrol Müdürü Gökhan Doğru katıldı. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Harita Mühendisi Enver Tuna’nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Muğla Kadastro Müdürü Ali Çelik, henüz kadastro çalışmaları bitirilememiş olan Milas’ın Kıyıkışlacık köyü ile Bodrum’un 17 köyünde tecrübeli bir ekiple çalışacaklarını belirterek “İşimizin çok zor olduğunun bilincindeyiz. Ancak eğer bu ekip bu işi başaramazsa hiçbir ekip de başaramaz ve sonuç olarak o iş yapılamaz olduğu için başarılamamış demektir” diye konuştu. Kadastro çalışmaları sırasında tüm verileri sayısal ortamda kayda alacaklarını anlatan Ali Çelik “Arazi üzerindeki tüm bilgiler sayısal ortama aktarılacak. Sahadaki tüm detayları, hatta elektrik direkleri, hatta bir trafik levhası varsa bu dahi kayda alınacak. Biz bu işi başarmak için varız ve biz çözümden yanayız” dedi.

Daha sonra 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Kadastro Haritalarının yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hakkında Denizli Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde Kontrol Müdürü olan Gökhan Doğru açıklamalarda bulundu. Gökhan Doğru “Biz arazideki tüm verileri sayısal veri halinde paftaya almak ve güncellemek istiyoruz. Sadece veriyi almakla kalmıyoruz, bunu belgeye dönüştürüyoruz ve güncelliyoruz” dedi. Gökhan Doğru daha sonra bu işi başarmakta iddialı olduklarını belirterek Milaslı harita mühendislerine “Biz bu taşın altına kellemizi koyduk. Siz de elinizi koyun. Bunun için öncelikle elimizde ne var, bunu bilmemiz gerekiyor. Bilirsek bu planlama yapılabilir. Biz bu işi başaracağımıza inanıyoruz” diye konuştu. Gökhan Doğru daha önce belediyeler tarafından 18. maddenin uygulanmış olduğu yerlerin çalışma alanları dışında olduğunu da sözlerine ekledi.

22/A YÖNETMELİĞİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE TAPU SİCİLİNDE GEREKLİ DÜZELTMELERİN YAPILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kadastrosu veya tapulaması yapılmış yerlerde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritalarının tekrar düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılmasında uyulacak usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile 47 nci maddesinin (M) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar