DOLAR
32,9968
EURO
35,9956
ALTIN
2.569,23
BIST
11.064,85


DİKKAT! İLGİLİLER ŞUBAT AYI SONUNA KADAR MAL BİLDİRİMİNDE BULUNACAK

DİKKAT! İLGİLİLER ŞUBAT AYI SONUNA KADAR MAL BİLDİRİMİNDE BULUNACAK
09.01.2020 17:19
0
A+
A-

TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ, KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN YÖNETİCİLERİNİ  ŞUBAT SONUNA KADAR MAL BİLDİRİMİNE ÇAĞIRIYOR

*3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince kooperatif ve birliklerin yöneticilerinin seçildikleri tarihten sonraki bir ay içinde veya görevlerinden istifa etmeleri halinde istifa tarihlerini izleyen bir ay içinde mal bildiriminde bulunmaları gerekiyor.

*Aynı kanun gereğince görevleri devam eden kooperatif ve birliklerin yöneticilerinin de sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda, Şubat ayının sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemeleri gerekiyor.

*3628 sayılı Kanun gereğince kamu yararına çalışan derneklerle vakıfların yöneticilerinin ve gazete sahiplerinin, köşe yazarlarının da Şubar ayı sonuna kadar mal bildiriminde bulunması gerekiyor.

            Muğla Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince yapı kooperatifleriyle tarımsal amaçlı kooperatifler dışında kalan, kuruluş ve denetimleri Ticaret Bakanlığının denetiminde bulunan kooperatif ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerini Şubat ayının sonuna kadar mal bildirimine davet etti. Ticaret İl Müdürlüğü tarafından odalara gönderilen yazıyla 3628 sayılı Kanunda belirtilen ve görevleri devam etmekte olan görevlilerin sonu (0) veya (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemeleri gerektiği hatırlatıldı.  

             AYRICA KİMLERİN MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMASI GEREKİYOR

            3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince;

            Muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların, noterlerin, Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanların ve bunların şube başkanlarının, genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denet kurulu üyelerinin mal bildiriminde bulunması gerekiyor.

            SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARIYLA VAKIFLARIN YÖNETİCİLERİ

            Ayrıca; siyasi parti genel başkanlarının, vakıfların idare organlarında görev alanların, kooperatiflerin ve birliklerin başkanlar ile yönetim kurulu üyelerinin ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirlerinin de mal bildiriminde bulunması gerekiyor.

            GAZETE SAHİPLERİ VE KÖŞE YAZARLARI İLE KAMU YARARINA DERNEK YÖNETİCİLERİ DE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAK ZORUNDA

            Kamu yararına sayılan dernek yöneticileriyle gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları, fıkra yazarlarının da mal bildiriminde bulunma zorunluluğu bulunuyor.