MİTSO'ya hoşgeldiniz. Bugün: 28 Şubat 2020, Cuma
FİYAT ETİKETİNDE YERLİ ÜRETİM LOGOSU KULLANIMI GEREKİYOR

FİYAT ETİKETİNDE YERLİ ÜRETİM LOGOSU KULLANIMI GEREKİYOR

T.C. Ticaret Bakanlığı, yerli malların üretimini teşvik etmek amacıyla yerli üretim mallarda “yerli ürün” etiketinin olması gerektiğini bildirdi. Bakanlıktan Ticaret İl Müdürlüklerine gönderilen yazı ile “Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” gereğince, yerli ürünlerin fiyat etiketlerinde yerli ürün olduğunu gösterir bir işaretin bulunması isteniyor. Bakanlıktan yapılan bildirimde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunmasına ilişkin kanun gereğince de, fiyat etiketlerinde yerli ürün  işaretinin olmasının Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar tarafından izlenmesi gerektiğini belirtiliyor.