DOLAR
32,3621
EURO
34,4399
ALTIN
2.526,96
BIST
9.814,19


KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ İÇİN PROJE TEKLİFLERİNDE SON TARİH : 27 OCAK 2014

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ İÇİN PROJE TEKLİFLERİNDE SON TARİH : 27 OCAK 2014
15.01.2014 15:23
0
A+
A-

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 2013 – 59 no’lu  “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği, 14 Aralık 2013 günü 28401 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan proje teklifleri, 27 Ocak 2014 Pazartesi günü mesai bitimine dek Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Yatarım Konuları :

 

a – Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,

 

b – Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,

 

c – Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlemesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

 

ç – Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

 

d – Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı,

 

e – Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri,

 

program kapsamında desteklenecektir.

 

Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı :

 

1 – Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 300.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 800.000 Türk Lirasını geçemez.

 

2 – Hibeye esas proje tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer % 50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

 

3 – Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.

 

4 – Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 300.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 800.000 Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

 

5 – Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

 

Yatırım süresi

 

Yatırım Projeleri 01.12.2014 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

 

Ekonomik yatırımlar için başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

 

1 – Yukarıda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

 

2 – Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

 

3 – Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.

 

4 – Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

 

a – Kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

 

b – Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri,

 

ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

 

5 – Dördüncü fıkranın a ve b bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde / ana sözleşmelerinde belirlenen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

 

6 – Dördüncü fıkranın a ve be bentlerinde belirtilen kuruluşların proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaları gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

 

Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü internet sitesi (http:www.tarim.gov.tr/TRGM/Sayfalar/Anasayfa/aspx) duyurular bölümünden ve Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi içlin telefon : 0 252 214 12 50 / 347 – 354 348 (İl Proje Yürütme Birimi)