DOLAR
32,2247
EURO
34,9384
ALTIN
2.418,85
BIST
10.676,65


KIRSAL KALKINMADA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ VAR

KIRSAL KALKINMADA  TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ VAR
10.12.2020 15:42
0
A+
A-

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında KOBİ’lerin “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarına” yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor. Hibe desteklerinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Uygulama Rehberinin yayınlanmasından itibaren 90 gün başvuru süresi tanınacak. Hibe desteklerinden tarım ve hayvancılıkla ilgili altyapı yatırımları yapan KOBİ’ler yararlanabilecek.

            T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” yayınlandı. “Doğal kaynakların  ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması” gibi amaçlarla yayınlanan 2020/24 sayılı tebliğde ayrıca “yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin arttırlması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi” hedefleniyor.

            Tebliğde, hibe desteğinden yararlanabilecek projelerin; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3 milyon TL, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2 milyon TL, yarım niteliği kapasite arttırım, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1 milyon 500 bin TL üstü limitten projeler olması gerektiği bildiriliyor. Tebliğde ayrıca hibeye esas projelerin tutarının alt limitinin ise 250 bin TL olduğu belirtiliyor.

            Proje başvurularının kabul edilmesi halinde, hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verileceğinin ifade edildiği tebliğde başvuru sahiplerinin hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranında katkı payını, ayni katkıyı ve toplam mal alın tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmesi gerektiği bildiriliyor.

TOBB’DEN KKYDP 14. ETAP DESTEKLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

            Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkındaki 2020/24 sayılı Tebliği üzerine bir bilgilendirme yazısı yayınladı. Yazıda “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verileceği” belirtilerek şu bilgilere yer veriliyor:

            Hibe desteğinden yararlanmak isteyenler, Uygulama Rehberinin yayımından itibaren 90 gün içinde başvuruda bulunabilecekler. Açıklanan usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılacak. başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonrası beş işgünü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

            TOBB’nin yayınladığı bilgi notunda ayrıca şu bilgilere yer alıyor:

            2020 / 24 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ YATIRIM KONULARI NELERDİR?

            – Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurulutlası, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)

            – Proje Kapsamında Yer alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri

            – Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)

            – Hayvansal ve bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması Yatırımları,

            – Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

                        * Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

                        * Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

                        *Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları

                        * Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)

                        *Kültür Mantarı Üretimi ve Sabit Yatırımları

                        *Büyükbaş / Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)

                        * Kanatlı Kesimhane Yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

            KİMLER BAŞVURABİLİR?

            Bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.

            Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde / ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

            PROJE LİMİTLERİ VE SAĞLANACAK HİBE TUTARI NE KADARDIR?

            Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

                        *Yeni Yatırımlar İçin:                                                            3 000 000 TL

                        *Tamamlama Yatırımları İçin:                                                           2 000 000 TL

                        *Kapasite Artırımı Yatırımları İçin                                         1 500 000 TL

                        *Teknoloji Yenileme / Modernizasyon Yatırımları  İçin:       1 500 000 TL

            Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proji Tutarının azami yüzde 50’si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Hibeye esasa Proje Tutarı 250 bin TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

            HANGİ GİDER KALEMLERİ DESTEKLENECEKTİR?

            Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mezuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;

                        *İnşaat işleri alım giderleri,

                        *Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri program kapsamında desteklenecektir.