DOLAR
33,0857
EURO
36,0242
ALTIN
2.562,24
BIST
11.064,85


MİTSO ÜYELERİNİ UYARIYOR ; 1 TEMMUZ’A DİKKAT EDİN!

MİTSO ÜYELERİNİ UYARIYOR ; 1 TEMMUZ’A DİKKAT EDİN!
30.06.2016 16:07
0
A+
A-

Tüm işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunlu hale geldi…

*İş sağlığı ve güvenliği kapsamına en son alınması planlanan 50’den az işçi çalıştıran işyerleri 1 Temmuz 2016 tarihinde kapsama alınıyor.

*İşyeri hekimi ve işgüvenliği uzmanı bulundurmayan işyerlerine 13 bin liraya kadar ceza verilebiliyor.

İş kazalarını önlemek amacıyla 2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince kamu ya da özel sektörde az tehlikeli ve 50’den az çalışanı olan tüm işlerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak 1 Temmuz 2016 tarihinden başlayarak zorunlu hale getirildi.

Söz konusu yasa gereğince bakkal, tuhafiyeci, kırtasiye ve büro işyerleri gibi işçi sağlığı yönünden tehlikeli olmayan işyerlerinde de 1 Temmuz’dan başlayarak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunlu oldu. Ancak bu yasa kapsamında bulunan işyerlerinden 10 ve daha az işçi çalıştıranların kendileri iş güvenliği belgesi alırlarsa işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu bulunmuyor.

1 Temmuz’dan başlayarak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda kalan işyerleri bu hizmeti, bazı özel kuruluşlarla sözleşme yaparak işyeri hekimleri ve uzmanları çalıştırabiliyorlar. Bununla birlikte bir veya iki kişinin çalışmakta olduğu çok küçük işyerleri için büyük bir maddi yük getiren bu yasanın gereğini yerine getirmemenin cezası ise 13 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Öte yandan MİTSO, 1 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olmak üzere işyerlerinde işyeri hekimi ve işgüvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu hakkında oda meclisi üyelerini bilgilendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi. MİTSO Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine, Muğla yöresinde işyerlerine sözleşmeli olarak işyeri hekimi hizmeti sunan Muğla Gençhekim uzmanları, yasanın içeriği, kapsamı ve uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu. Meclis üyelerinin yönelttiği çeşitli soruları da yanıtlayan Muğla Gençhekim uzmanları, yasanın yaptırımlarının ağır olduğunu, çok yüksek cezalar getirdiğini belirterek “Bu cezalarla karşılaşmaktansa sözleşmeli işyeri hekimi ve işgüvenliği uzmanı bulundurmak, işyerlerinde yasanın öngördüğü önlemleri almak çok daha ucuza mal oluyor” dediler.

Az tehlikeli işyerleri kapsamında 138 tip işletme bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kriterlerine göre, az tehlikeli kapsamına giren 138 tip işletmeden bazıları şunlar:

*Mantar, saz ve kamıştan sepet vb. eşya imali

*Gazete, mecmua yönetim yerleri, yayın evlerinde yapılan işler

*Kereste ve her türlü inşaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı

*Her türlü makine ve taşıtlarla yedek parçaları toptancılığı

*Her türlü madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo, buzdolabı ve benzeri eşya toptancılığı

*Mensucat, giyecek ve ayakkabı toptancılığı

*Yiyecek maddeleri, içki, tütün ve sigara toptancılığı

*İlaç, tuvalet malzemesi, kağıt, kitap ve kırtasiye, optik malzemeleri, oyuncak ve spor eşyası, mücevherat, yukarıdaki gruplardan birine girmeyen diğer mamullerin toptancılığı ile ihracat ve ithalat işleri

*Her türlü yiyecek maddelerin satılışı

*Eczaneler ve tuvalet malzemesi satışı

*Kumaş, elbise, ayakkabı ve diğer giyecek eşyası satan mağaza ve işyerleri ile kullanılmış eşya satan yerlerde yapılan işler

*Her türlü mobilya ve mefruşat ile soba, radyo, buzdolabı, çamaşır makinesi ve benzeri ev eşyası ve müzik aletleri satışı

*Hayat, yangın, nakliyat, kaza, can ve mal üzerine her türlü sigorta işleri

*Gayrimenkul işletenler, simsarlar ve emlak komisyonculuğu

*Siyasi kuruluşlar ve yukarıda tasnif edilmeyen çeşitli dernekler ve benzeri kuruluşlarda yapılan işler

*Noter, avukat, baro ve hukuki istişare büro işleri

*Ticari müşavirler, hesap uzmanları, muhasebe büroları ve benzeri hizmetler

*Mühendis ve mimar bürolarında yapılan işler

*Bilişim teknolojileri kapsamında yazılım, sistem yöneticiliği, ağ yöneticiliği, web tasarımcılığı vb. işler

*Terzicilik (Hususi dikişler)

*Diğer sınıflarda sayılmayan giyim eşyası, baston ve şemsiye imali

*Her tür saat tamiri işleri

*Kundura boyacılığı

*Çarşı ve mahalle bekçiliği ile özel güvenlik hizmetleri

*Hamamlar ve banyolarda yapılan işler

*Yorgancılık

*Ekmek, ekmek çeşitleri, simit fırınları ve benzeri fabrikalarda yapılan işler

*Pasta, börek, yufka ve benzeri hamur işleri sanayii, hamur ve süt tatlıları üretimi

*Beyaz peynir, kaşar ve gravyer imali

*Erkek ve kadın berberleri, manikür, pedikür ve benzeri hizmetler

*Fotoğraf stüdyoları, film developman ve basım işleri, fotoğraf filmi renklendirme ve boyama yerlerinde yapılan işler

 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun internet sayfasında mesleki yeterlilik belgesi hakkında sıkça karşılaşılan sorular ve yanıtları yayınlandı. Bu sorular ve yanıtlarından bazıları şöyle:

 

1. 6645 sayılı Kanun, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) açısından neler getiriyor?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olmaktadır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masraf karşılığı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen esaslar doğrultusunda İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. 

2. Hangi mesleklerde belge zorunluluğu aranacak? Belgesi olmayanlar için geçiş süreci ne kadar sürecek?

Belge zorunluluğundan bahsedilebilmesi için, MYK tarafından ilgili mesleğin ulusal meslek standardının yayımlanmış olması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz. 25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun Kurumca standardı hazırlanmış diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de peyderpey devam etmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda Bakanlıkça 2016/1 nolu ikinci tebliğ 24/03/2016 tarihinde yayımlanarak 8 meslek daha belge zorunluluğuna dâhil edilmiştir.

3. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu ne zaman başlayacak?

25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslekte belge zorunluluğu 26/05/2016 tarihinde başlarken, 24/03/2016 tarihinde Resmi Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2016/1 nolu ikinci tebliğde yer alan 8 meslekte belge zorunluluğu 25/03/2017 tarihinde başlayacaktır.

4. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

5 .Sınav ve Belgelendirme ücretleri için devlet katkısı olacak mı? Ne zaman başlayacak?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

6. Kimler yararlanıcı olabilir?

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan bireyler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanıcı olabilirler.

7. Sınavdan başarısız olan adayların ücretleri fondan karşılanacak mı?

Hayır, sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

8. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden edinilebilir?

Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

teh meslek 2