DOLAR
32,9998
EURO
35,9714
ALTIN
2.567,91
BIST
11.064,85


MİTSO’DA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ANLATILDI… KVKK’NA AYKIRI DAVRANANLARA 4 YILA KADAR HAPİS, 1 MİLYON LİRAYA KADAR PARA CEZASI VAR

MİTSO’DA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ANLATILDI… KVKK’NA AYKIRI DAVRANANLARA 4 YILA KADAR HAPİS, 1 MİLYON LİRAYA KADAR PARA CEZASI VAR
28.11.2019 09:23
0
A+
A-

Milas Ticaret ve Sanayi Odasında, oda meclisi üyelerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Bir özel danışmanlık kuruluşu yöneticisi Rıza Köknar tarafından yapılan sunumda KVKK’ye aykırı davrananlara 2 yıldan 4 yılı kadar hapis cezası verileceği ve bazı durumlarda hapis cezasının yarım kat daha arttırılabileceği belirtildi ve 1 milyon liraya kadar da para cezası verilebileceği bildirildi.

            24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında MİTSO Meclis üyelerine bilgilendirmede bulunuldu. Bornova Danışmanlık kuruluşu yöneticisi Rıza Köknar tarafından yapılan bilgilendirmede kanunun “Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve uyacakları usul ve esasları düzenlemek” amacıyla çıkarıldığı belirtildi.

            KVKK hakkında MİTSO Meclis üyelerine bilgilendirmede bulunan Rıza Köknar, kanun  gereğince “kişilerin, kişisel verilerinin ilgili kurum ve kuruluşlardan kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilen eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, bazı durumlarda kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel veri kayıtlarında kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması durumunda zararının giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunu” anlattı.

            CEZALAR AĞIR

            KVKK kapsamında kişisel veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında 15 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında ise 20 bin TL ile 1 milyon TL arasında idari para cezası uygulanabiliyor.

            Kişisel verilerin korunması hakkında ayrıca 5237  sayılı Türk Ceza Kanunu’nun da yaptırımlar getirdiğini anlatan Rıza Köknar, hukuka aykırı bir şekilde kişisel verileri kaydeden kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini, kaydedilen kişisel verilerin kişinin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırk kökenine, ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamına, sağlık durumuna veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda verilecek hapis cezalarının yarım kat arttırılabileceğini de ifade etti. Rıza Köknar, kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişilerin de 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceğini anlattı.

            KURUMLAR KİŞİSEL VERİLERİ 10 YIL SAKLAMALI

            Çeşitli yerlere verilen kişisel verilerin verildiği kuruluşlar tarafından 10 yıl saklanma zorunluluğu olduğunu da anlatan Rıza Köknar “Kişiler, 10 yıl içinde kendilerine ait kişisel verileri geri alma hakkına sahipler. Kişisel verileri alan kuruluşlar da bu verileri 10 yıl saklamak zorundalar. Eğer 10 yıldan önce bu verileri imha edeceklerse de bunu bir tutanakla belgelendirmek zorundalar” dedi.

            VERBİS’E BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

            KVKK yükümlülükleri kapsamında veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim zorunluluğu olduğunu anlatan Rıza Köknar, “Veri sorumlusu olarak VERBİS portalına ilişkin bildirim yükümlülüğü bulunuyor. Buna göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için son kayıt tarihi 31 Aralık 2019. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan ve ana faaliyet kanosu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişilerinin veri sorumlarının kayıt yaptırmaları için ise son kayıt tarihi 31 Mart 2020. Kamu kurum ve kuruluşlarının veri sorumlularının kayıt yaptırmaları için ise son tarih 30 Haziran 2020” diye konuştu.