DOLAR
32,9861
EURO
35,9085
ALTIN
2.569,13
BIST
11.064,85


SAĞLIK BAKANLIĞI UYARIYOR, MİTSO HATIRLATIYOR: KUYUMCU, BIJUTERI VE SAATÇILERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI UYARIYOR, MİTSO HATIRLATIYOR: KUYUMCU, BIJUTERI VE SAATÇILERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
05.06.2020 15:38
0
A+
A-

COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ

9. KUYUMCU, BIJUTERI VE SAATÇILERDE ALINMASI GEREKEN

ÖNLEMLER

Kuyumcu, Bijuteri ve Saatçi gibi küçük işletmeler, toplum tarafından sıklıkla

kullanılan buna karşılık iş yeri alanlarının küçük olması nedeni ile COVID-19

yayılmasını önlemek için sosyal mesafeyi korumanın zor olabileceği alanlardır.

Ürünler alınmadan önce deneme incelemeye muhtaç olduğu için elle temas

da yoğundur. İçinde bulunduğumuz süreçte müşteri gereksinimleri mümkün

olduğunca telefon ve internet üzerinden karşılanacak hale getirilmelidir. İş yerinin

görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler

(el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.

9.1. İş Yerine Yönelik Önlemler

» Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan (burun ve ağız kapalı

şekilde) kullanmayan müşteriler içeri alınmamalıdır.

» Çalışan ve müşteri dâhil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri

alınmalıdır. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalıdır.

» Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalı, sıra beklenmesi

gereken her yerde (iç ve dış mekân dâhil) mesafeler yer işaretleriyle

belirlenmelidir.

» Sıra bekleyen müşteriler iş yeri dışında sosyal mesafe kurallarına göre

belirlenmiş işaretlerde beklemelidir.

» Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmelidir. Eşlik eden diğer

kişiler dışarıda kalmalıdır.

» İş yerlerine misafir alınmamalıdır.

» İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el

antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. El

antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve her

zaman dolu olması sağlanmalıdır. İş yerine giren her müşterinin ellerini

dezenfekte etmesi sağlanmalıdır.

» Deneme süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Denenen ürün

alınmıyorsa ürüne zarar vermeyecek özellikte alkol veya sabunlu suyla

silinmelidir.

» Denenen ürünlere Ultraviyole ışınları uygulanmamalıdır. Avrupa Hastalık

Kontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve

Korunma Merkezi tarafından önerilmeyen bu işlem insan sağlığına zararlı olabilir.

» Personeli korumak için tezgâhlar ve müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı

veya pencere yerleştirilmelidir.

» Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme

yapmaları istenmelidir.

9.2. Müşterilere Yönelik Önlemler

» Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride

uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması

sağlanmalıdır.

» Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi

sağlamaları hususunda uyarılmalıdırlar.

» Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalıdır. Bu tip iş yerleri

ve genel olarak toplum içinde kuralına uygun olarak bez maske takılması

yeterlidir. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalıdır.

» Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol

içeren kolonya ile ellerini ovalamalıdır.

» Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalıdır.

» Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması

sağlanmalıdır.

9.3. Personeli Korumaya Yönelik Önlemler

» Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri

hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.

» Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel

çalıştırılmamalıdır.

» Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler

gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

» Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe

ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el

antiseptiği kullanılmalıdır.

» Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini

sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su

ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.

COVID-19 | SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ 47

Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

» Personel müşterilerle aynı ürünlere dokunacağı için her müşteriden sonra

ellerini temizlemelidir.

» Müşteri ile 1 metre sosyal mesafenin korunamadığı takı, gözlük ya da

aksesuar takılmasına yardım etme gibi durumlarda çalışma öncesinde tıbbi

maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanılmalıdır.

» Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi

korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/

kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı

anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.

9.4. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma

» İş yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır.

» İş yerlerinin özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri,

masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve

deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre

suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:

7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir.

Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet

dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit

Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

» Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri % 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

» Çalışma tezgâhları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli, %70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.

» Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından %70’lik alkol ile temizlenmelidir.

» Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır.

Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki

çöpe atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun

ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmalıdır.

» İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalıdır.

» Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz

hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma

sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.

» Varsa iş yeri lavabosu müşterilere kapalı olmalıdır. İş yeri lavabosu sık

aralıklarla temizlenmelidir.

MİTSO : ÖNLEMLERE TİTİZLİKLE UYALIM… 

                Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, T. C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması olan “COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ“nde işkollarına yönelik olarak belirlenmiş olan işyerlerinde uygulanacak hijyen önlemlerine titizlikle uyulması gerektiğini belitti. Özer, salgının her ne kadar yavaşlama sürecine girmiş olsa da riskin devam ettiğini hatırlattı ve “İşyeri sahiplerinin, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlıkları için bu kurallar titizlikle uygulanmalı” dedi.