DOLAR
32,5691
EURO
34,7564
ALTIN
2.492,34
BIST
9.524,59


SAĞLIK BAKANLIĞI UYARIYOR, MİTSO HATIRLATIYOR: ŞANTIYELERDE ALINACAK ÖNLEMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI UYARIYOR, MİTSO HATIRLATIYOR: ŞANTIYELERDE ALINACAK ÖNLEMLER
05.06.2020 16:13
0
A+
A-

COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ

16 – ŞANTIYELERDE ALINACAK ÖNLEMLER

Her şantiye çalışmasının kendine ait coğrafik durum, barınma, yapılan işler gibi

nedenlerle farklı özellikleri vardır. COVID-19 kapsamında şantiyelerde alınacak

önlemlerin amacı, vaka görülmesinin önlenmesi, ancak vaka görülürse de salgın

gelişmesinin önlenmesidir. Önemle göz önünde bulundurulması gereken bir konu

da çalışanlar arasında halen COVID-19 saptanmamış olsa bile temas nedeniyle

bulaşmış ve belirti göstermeyenler olabileceğidir.

16.1. Salgın ile İlgili Önlemler Alınırken Göz Önünde Bulundurulması

Gereken Temel Noktalar

» COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu kişiden kişiye bulaşma

şeklindedir. Bu bulaşma virüsü taşıyan kişinin konuşurken, hapşırıp

öksürürken ağız ya da burnundan çıkan damlacıklar yolu ile olur.

» Öksürük ya da hapşırık ile kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin ağıza,

buruna ya da gözlere değmesi ile de bulaşma mümkün olabilmektedir.

» Ana bulaşma yolu olan damlacıkla bulaşmaya karşı alınacak önlemler

esastır.

» Virüsün bulaştığı kimselerde hastalık belirti vermeden de seyredebilir ve

bu kişiler hastalığın bulaşmasında çok önemli bir rol oynar.

» Hastalık belirtisi olsun ya da olmasın virüsü taşıyan kişi kısa sürede

başkalarına da bulaştırabilir.

» Hastalık yüksek tansiyonu, şeker hastalığı, kalp ve kronik akciğer hastalığı

olanlarla 65 yaş ve üzerindekilerde sıklıkla daha ağır seyretmektedir.

16.2. Önlemlerde Göz Önüne Alınacak Temel Prensipler

» Kişisel temizlik ve çevre temizliğine dikkat edilip sıkı bir şekilde uyulmalıdır.

» Çalışılan iş yerinde hastalık belirtileri gösteren kişiler saptanmalı ve izole

edilmelidir.

» Hastalık saptanan kişilerle teması olanlar izlenmeli ve yakın temaslılar

COVID-19 rehberine göre yönetilmelidir.

» Ateş, öksürük veya solunum sıkıntısı olan çalışan saptandığında iş yeri

sağlık birimi ve il/ilçe sağlık müdürlüğü ile temasa geçilmelidir.

16.3. Alınacak Önlemler ve Yapılacak Uygulamalar

16.3.1. İş Yerinde COVID-19 Salgını Kontrolü Amacıyla Sorumlu Bir Görevlinin

Belirlenmesi

Bu kişi “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” tarafından belirlenen tercihen hekim

veya sağlık personeli olmalıdır. Bu koşulun sağlanamadığı durumlarda işveren

veya temsilcisi tarafından belirlenen bir çalışan, COVID-19 hastalığı konusunda

bilgilendirilmeli ve görevlendirilmelidir.

Başlıca görevleri:

» İş yerinde alınacak çevre temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerini takip etmek,

» Zorunlu haller dışında şantiyelerde görevli olmayan kişilerin çalışma

alanlarına alınmasını engellemek,

» İş yerinde personelin sıklıkla kullandığı görünebilir yerlere Sağlık

Bakanlığınca yayınlanan COVID-19’dan korunmaya yönelik posterlerin

asılmasını ve çalışanlara broşürlerin dağıtılmasını sağlamak,

» -Günlük ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı olanları belirlemek için

çalışanların takibini yapmak,

» Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişen çalışanların kendisine haber

vermesini sağlayacak yöntemi (telefon, telsiz, önceden belirlenmiş bir

noktaya müracaat vb.) belirlemek,

» COVID-19 vakası şüphesi oluştuğunda iş yeri sağlık birimi ve il/ilçe sağlık

müdürlüğü ile temasa geçmek.

16.3.2. İş Yerinde Çalışanlar Arasında COVID-19 Bulaşmasını Engellemek İçin

Önlemlerin Alınması

» Servis araçlarının kullanımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

» Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere

temizlik ve hijyeninin sık aralıklarla sağlanması,

» Servis olarak kullanılan araçların girişlerine el antiseptiği konulması,

» Servis araçlarının taşıma kapasitesinin sosyal mesafe göz önüne alınarak

planlanması,

» Servislerle transferi yapılan çalışanların servislerde yan koltuk boş

kalacak ve arka arkaya gelinmeyecek şekilde çapraz düzende

oturtulmasının sağlanması

» Yurt içi seyahatten dönen çalışanların sağlık kontrolünden geçirilmeden

işbaşı yapmalarının engellenmesi

» İş yerine giriş ve çıkışlar

» Kullanılacak hijyen malzemelerinin konulmasına yönelik düzenlemelerin

yapılması,

» Bulaş riskini artırabilecek parmak izi okutulması gibi sistemlerin geçici

süreyle kullanılmaması, mümkünse temassız sistemlerin kullanılması,

» Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin

korunması, yığılmanın önlenmesi,

» Çalışanların iş yerine girişlerinde temassız ateş ölçer ile ateşlerinin

ölçülmesi,

» Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışan tespit

edildiğinde diğer çalışanlarla temasını engelleyerek iş yeri sağlık birimi

ve il/ilçe sağlık müdürlüğü ile temasa geçilmesi.

» Çalışma ortamı

» COVID-19 salgını dikkate alınarak risk değerlendirmesi ve acil durum

planlarının güncellenmesi,

» Sosyal mesafe kuralı gözetilerek çalışma yöntem ve düzenlerinin

yeniden gözden geçirilmesi ve bu kurala uygun düzenlemelerin

yapılması,

» Ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da kapsayacak şekilde çalışma

süreleri içinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin sosyal mesafeyi

koruyacak şekilde planlanması ve takip edilmesi,

» Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda

tutulması ve çalışanlar arasında sosyal mesafenin sağlanması için

planlama yapılması, mümkün olması halinde dönüşümlü ya da uzaktan

çalışma gibi yöntemlerin tercih edilmesi,

» Çalışma ortamının uygun ve yeterli düzeyde havalandırılmasının

sağlanması ve günlük temizliğin su ve deterjanla yapılması,

» Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, bataryalar,

tırabzanlar, asansör, aydınlatma sistemleri gibi sık dokunulan düğmeler,

telefon ahizesi, TV kumandası) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet

ve lavaboların temizliğinin günde en az iki kez sulandırılmış çamaşır

suyu veya ürün tarifine göre klor tableti* ile yapılması

» Ekranlı araçlar ve ilgili parçaları (klavye, fare, ortak telefon, diyafon,

mikrofon vb.) dahil olmak üzere kullanılan tüm ekipmanın ve çalışma

ortamının hijyeninin sağlanması amacıyla sık aralıklarla %70 alkol içeren

solüsyonla silinerek temizlenmesi,

» Çalışanların ortak kullanılan ekipmanların kullanım öncesi temizlenmesi

konusunda bilgilendirilmesi ve özendirilmesi,

» Asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, zorunlu hallerde kişi

sayısının sosyal mesafe kuralına uygun olarak sınırlandırılması, içeride

duruş pozisyonunun yüz yüze olmamasının sağlanması,

» Çalışma ortamında yeterli sayıda elle temas edilmesine gerek

duyulmayan çöp kutularının bulundurulması,

» Çalışan sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/lavabo olanağının

sağlanması,

» Tuvalet ve lavabolarda yeterli miktarda kişisel hijyen malzemesinin

bulundurulması, bu alanların kullanılmasından önce ve sonra kişisel

hijyen kurallarının uygulanmasına dikkat edilmesi ve buraların sıklıkla

sulandırılmış çamaşır suyu veya ürün tarifine göre klor tableti* ile

temizlenmesi,

» Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması,

» Temizlik sonrasında maske ve eldivenin çıkartılıp iş yerindeki çöpe

atılması ve el hijyeni sağlanması. Yıkanabilir bez maske kullanıldıysa

yenisiyle değiştirilmesi. Ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla

yıkanması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği

ile ovalanması,

» Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışan tespit

edildiğinde iş yeri sağlık birimi ve il/ilçe sağlık müdürlüğü ile temasa

geçilmesi,

» Temizlik ve atıkların boşaltılmasından sorumlu personelin kişisel

hijyenlerine ve uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımlarına özen

gösterilmesi,

» Toplantı ve eğitimlerin salgın bitene kadar ertelenmesi,

» Yasal yükümlülükler nedeniyle ertelenmesi mümkün olmayan

toplantı ve eğitimlerin uzaktan eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle

gerçekleştirilmesi.

» Ofis, Toplantı Odası vb. Her Türlü Kapalı Alan

» Ofis girişinde el antiseptiği bulundurulması ve içeri giren herkesin

antiseptiği kullanması,

» Ofis alanlarında maske kullanılması

» Çalışma ve bekleme alanlarının sosyal mesafe kurallarına göre

belirlenmesi

» Ofis içinde bulunan kişi sayısının mümkün olduğunca düşük tutulması.

» Klimaların dışarıdan %100 temiz hava alacak modda çalıştırılması, fan

hızının düşük tutulması. Klimaların bakım, temizlik ve filtre değişikliğinin

zamanında yapılması

» Mutfak, yemekhane ve dinlenme alanları

» Mutfak, yemekhane ve dinlenme alanlarının girişlerine el antiseptiği

konulması,

» Mutfak, yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen

kurallarının göz önünde bulundurulması,

» Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1,5 metrede

olacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılması,

» Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre

belirlenmeli ve aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanması,

çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmesi,

» Yemeğin yemekhane dışında bir yerde yenilmesi durumunda çalışanlar

arasında en az 1 metre mesafe bulunmasının sağlanması, yemeklerini

paylaşmalarının engellenmesi, mümkünse çalışanlara kumanya

verilmesi,

» Çalışan sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/lavabo olanağının

sağlanması ve el yıkama alanlarının artırılması,

» Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20

saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile kurulanması gibi

kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkân veren düzenlemelerin

yapılması,

» Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak, tabak vb. malzemelerin

tek kullanımlık olacak şekilde sunulması,

» Yemek ve içeceklerin mümkünse kumanya şeklinde dağıtılması,

» Yemekhane görevlilerinin kişisel hijyen kurallarına uygun davranması ve

uygun kişisel koruyucu ekipman (tıbbi maske, bone, eldiven) kullanması,

» Yemekhane ve dinlenme alanlarının yeterli ve düzenli havalandırılmasının

ve günlük temizliğin su ve deterjanla yapılması,

» Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, bataryalar,

tırabzanlar, asansör, aydınlatma sistemleri gibi sık dokunulan düğmeler,

telefon ahizesi, TV kumandası) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet

ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılması.

» Yatakhaneler

» Yatakhane girişlerine el antiseptiği konulması,

» Yatakhanelerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarının göz önünde

bulundurulması,

» Yatakhanelerde yatak ya da ranzaların 1,5-2 metre aralıklarla seyreltilerek

yerleştirilmesi,

» Yatak ya da ranzaların yan yana olanlarının bir baş bir ayak ucu şeklinde

konumlandırılması, ranzada alt ve üst yatışlarda bir baş bir ayak ucu

şeklinde düzenlenmesi,

» Yatakhanelerin yeterli ve düzenli şekilde havalandırılması,

» Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, bataryalar,

tırabzanlar, asansör, aydınlatma sistemleri gibi sık dokunulan düğmeler,

telefon ahizesi, TV kumandası) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet

ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılması,

» Çalışan sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/banyo olanağının

sağlanması.

» Soyunma Giyinme Alanları

» Tüm soyunma-giyinme alanlarının günlük olarak dezenfekte edilmesi.

Dezenfeksiyon, elle ve vücutla temas eden yüzeylerin dezenfeksiyon

ürünü ile iyice silinmesi ile yapılmalıdır.

» Her soyunma-giyinme alanında T.C. Sağlık Bakanlığının tavsiye ettiği el

antiseptiğinin bulundurulması,

» Çalışanların soyunma-giyinme alanlarına mutlaka maske ile girmesi ve

maskenin çıkarılmaması,

» Soyunma alanlarında kalma süresinin sınırlandırılması,

» Soyunma alanları giriş-çıkışlarında sosyal mesafenin korunması için

önlemler alınması,

» Soyunma odalarına gidiş ve gelişlerin yoğunluğunu azaltmak

için kademeli olarak yapılmasının sağlanması. Soyunma alanının

büyüklüğüne göre sosyal mesafe korunacak şekilde kişi sayısının

belirlenmesi,

» Soyunma odalarında kesinlikle bir şey yenilip, içilmemesi,

» Ayakkabıların dolap üstlerine konulmaması,

» Tuvalet, Lavabo ve Duşlar

» Pisuvarlarda sosyal mesafeyi korumak için bir dolu, bir boş olacak

şekilde bazılarının kullanıma kapatılması,

» Tuvaletlerde sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlunun her zaman

bulundurulması,

» Soyunma odaları, tuvalet ve duşlarda bulunan kapı tutamakları, musluk,

tırabzan ve elle temas edilen yüzeyler ile tuvaletlerin her zamankinden

daha sık ve ayrıntılı olarak temizlenmesi. Giriş kapılarının kollarının

dezenfektan ile çok sık silinmesi. Mümkünse kapıların el değmeden

açılıp kapanabilecek şekilde düzenlenmesi,

» Yan yana olan lavabolar için sosyal mesafeyi korumak ve teması

önlemek için bir dolu, bir boş olacak şekilde bazılarının kullanıma

kapatılması veya separatör yaptırılması,

» Tuvaletlerde el kurutma makinalarının kullanımının iptal edilmesi. Ortak

havlu vb. kullanılmaması,

» Lavabolara bilgilendirme afişi asılması,

16.3.3. İş Yerinde Çalışanlar Arasında COVID-19 ile Uyumlu Şikâyetleri (Ateş,

Öksürük veya Solunum Sıkıntısı) Olan Kişiler Olması Durumunda Alınacak

Önlemler

» Diğer çalışanlardan ivedilikle ayrılması, tıbbi maske takılması ve iş yeri sağlık

birimine başvurmalarının sağlanması,

» Sonucu COVID-19 olarak değerlendirilen vakanın temaslılarının Sağlık

Bakanlığı COVID-19 rehberine göre yönetilmesi ve bu süre içinde temaslıların

diğer çalışanlarla temas etmemelerinin sağlanması,

» COVID-19 tanısı konulan çalışanın kullandığı yatakhanenin 24 saat süreyle

boş tutulması ve havalandırılmasının sağlanması, sonrasında detaylı bir

şekilde su ve deterjanla temizlenmesi,

» COVID-19 tanısı konulan kişinin kaldığı odanın temizliği esnasında eldiven ve

tıbbi maske kullanılması, solunum yolu sekresyonları veya vücut çıkartıları

ile kontamine olması mümkün olan tüm yüzeylerin sulandırılmış çamaşır

suyu veya ürün tarifine göre klor tableti* ile temizlenmesi.

* Çamaşır suyu ya da klor tableti ile temizlik suyunun hazırlanması:

» 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu 5 litre suya yarım küçük çay

bardağı sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:

7681-52-9) eklenerek hazırlanır.

» Temizlikte klor tableti kullanılacaksa ürün etiketindeki önerilere uyulur

MİTSO : ÖNLEMLERE TİTİZLİKLE UYALIM… 

                Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, T. C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması olan “COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ“nde işkollarına yönelik olarak belirlenmiş olan işyerlerinde uygulanacak hijyen önlemlerine titizlikle uyulması gerektiğini belitti. Özer, salgının her ne kadar yavaşlama sürecine girmiş olsa da riskin devam ettiğini hatırlattı ve “İşyeri sahiplerinin, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlıkları için bu kurallar titizlikle uygulanmalı” dedi.