DOLAR
32,7682
EURO
35,0901
ALTIN
2.459,44
BIST
10.471,32


TOBB-Halkbankası İşbirliğiyle Kobi Başına 40 Bin Lira Kredi

TOBB-Halkbankası İşbirliğiyle Kobi Başına 40 Bin Lira Kredi
06.08.2013 17:32
0
A+
A-

Bu anlaşma ileMilas Ticaret ve SanayiOdası üyeleri de Halkbankası’nın bu kredisinden faydalanma imkanı bulabilecekler. Kredi Halkbankasının normal kredi kullandırma prosedürleri çerçevesinde değerlendirilecek ve kredi miktarı Kobi Başına 40 Bin Lira, Kredinin Aylık Faizi 0,8 Yıllık İse Yüzde 9,6 Olacak.

TOBB-HALK BANKASI İŞBİRLİĞİ DESTEK KREDİSİ

TOBB – HALKBANK İŞBİRLİĞİ DESTEK KREDİSİ’NE İLİŞKİN AÇIKLAMA

TOBB’un mevduat kaynağından 100 milyon TL kullandırılacaktır.
Banka kaynağından 1 milyar TL orta vadeli nakit işletme, 500 milyon TL gayri nakdi ve 1 milyar $ ihracat kredisi kullandırılacaktır.
Toplam kaynak yaklaşık olarak 3 milyar TL’dır.
TOBB kaynağından kullandırımlar, geri dönüşlerin tekrar kullandırılması ile 8 ay boyunca devam edecektir.
TOBB kaynağının vadesi 12 ay olup, aylık eşit taksitlerle geri ödenecektir.
TOBB’un mevduat kaynağından her bir firmaya asgari 10 bin TL, azami 40 bin TL kredi kullandırılacak olup, banka kendi kaynaklarından mevzuatında belirtilen limitler çerçevesinde kredi kullandırmakta serbest olacaktır.
TOBB kaynağından kullandırılacak kredinin aylık faiz oranı binde 8, yıllık % 9,6 olacaktır.
Bankanın alacağı komisyon baştan kesilecek ve yıllık % 1,2 olacaktır. Ancak, kalan vadeye göre bankanın alacağı komisyon azalan bakiye sistemine göre hesap edilecektir. Sözgelimi, 9 ay vadeli kredi kullanacak bir KOBİ’nin ödeyeceği peşin komisyon yıllık binde 9’u geçmeyecektir.
Ayrıca, Halkbankası bir defaya mahsus olarak, bütün masrafları kapsayacak (dosya, ekspertiz, istihbarat, haberleşme dahil) şekilde 200 TL tahsil edecektir.
Kredinin yıllık maliyeti, faizi % 9,6 + banka komisyonu % 1,2 = % 10,80 ve 200 TL olacaktır. Böyle bir durumda, yıllık toplam maliyet basit yıllık % 10,85’dir.
TOBB, bankanın kredilendirme ve teminatlandırma süreçleri içinde kesinlikle yer almayacaktır. Herhangi bir firma için referans olmayacaktır. Bu kampanya tamamen bankanın kredilendirme prosedürleri çerçevesinde cereyan edecektir. Bu kampanyada TOBB, sadece kaynak sağlayan bir kuruluştur.
TOBB üyesi ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsaları ve deniz ticaret odalarına kayıtlı firmaların finansman kredisi ve banka kaynaklarından ihracat, nakdi ve gayri nakdi kredi talepleri; bankaca yapılacak değerlendirmeler sonucunda, mali yapısında olumsuzluk bulunmaması ve yapılacak istihbarat sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması halinde banka mevzuatı çerçevesinde değerlendirmeye alınabilecektir.
Kredi talebinde bulunan firma, faaliyette bulunduğu en yakın halkbank şubesine başvuruda bulunabilecektir. Ancak, oda ve borsaların bulunduğu mahalde Halkbank şubesinin olmaması durumunda, en yakın banka şubesi başvuru ve değerlendirme şubesi kabul edilecektir.
Bu krediden yararlanmak isteyen firmalar, bankacılık mevzuatına uygun olarak banka tarafından istenen gerekli belgeler ile başvuruda bulunabilecektir. Bu belgeler arasında banka’nın talep ettiği belgelerin yanı sıra, başvuruda bulunan firmalardan, bağlı bulunduğu ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsaları veya deniz ticaret odaları’ndan alınmış ve bu kredi isminin zikredildiği “Beyan Belgesi” de istenecektir. (bu belgeye ulaşmak için tıklayınız.)
Başvuru yapan firmalara “TOBB – Türkiye Halk Bankası İşbirliği Destek Kredisi” ifadesi açıkça belirtilecek, gerek TOBB tarafından aktarılarak kullandırılacak kredi şartları, gerek ise banka tarafından fon ayrılarak kullandırılacak gayri nakdi krediler ve döviz kredisi şartları açıkça belirtilecektir.
Gerek TOBB kaynağı, gerekse banka kaynağından kullandırılacak bu kredilerden faydalanacak firmalar teminat bulmakta zorlanmaları durumunda, Kredi Garanti Fonu A.Ş. imkanlarından da faydalanabileceklerdir. Kredi Garanti Fonu A.Ş., bu krediler için müracaatta bulunan firmaların taleplerini öncelikle karara bağlayacaktır.
Herhangi bir odamıza kayıtlı olsalar bile, eczaneler, kooperatifler, döviz büfeleri ve faktoring şirketleri gibi para ticareti ile uğraşanlar, emlakcılar, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler bu krediden faydalanamayacaklardır.
Önceki yıllardan farklı olarak, yaşanan ekonomik olumsuzluklar tahtında, her türlü vergi, sosyal güvenlik primleri, elektrik, su, doğalgaz, firmanın iştigal konusu ile ilgili kamu alacakları gibi firmaların işletmelerini devam ettirmelerine yönelik hayati öneme haiz kamusal yükümlülüklere ilişkin borçlar, firmanın kredi değerliliğinin ölçülmesi sonucunda, kredinin tespit edilen üst limiti tutarı kadar kısmını aşmaması ve bu sayılan kamusal borçlardan en az birisinin tamamen kapatılması kaydıyla, nakdi veya kaydi çıkışı yapılmadan, bankaca bu borçlara mahsup edilebilecektir. Ancak yapılacak mahsup, Halkbank’ın önerisi ve firma talimatı ile gerçekleştirilecektir. Mahsup sonrasında varsa kalan kredi tutarı, firmanın serbest kullanımına sunulacaktır.
Her bir firmaya tahsis edilecek limit ve kullandırımlarda öncelik, en az kredi talebinde bulunan firmadan başlanarak sonuçlandırılacaktır.
Taleplerin toplanması ve değerlendirilmesi için kampanyanın fiili başlangıç tarihi 26.Nisan.2010’dur.
İlgili linkler

“TOBB-Halkbank İşbirliği Destek Kredisi” Oda/Borsa Beyan Belgesi
Türkiye Halk Bankası A.Ş. www.halkbank.com.tr
Kredi Garanti Fonu A.Ş. www.kgf.com.tr