DOLAR
32,8997
EURO
35,8479
ALTIN
2.526,24
BIST
11.172,75


Torba Yasa Çıktı…

Torba Yasa Çıktı…
06.08.2013 17:36
0
A+
A-

Oda üyelerinin “Torba” yasanın sağladığı olanaklardan yararlanabilmeleri için yasanın yayınlandığı tarihten başlayarak altı ay içinde ana borçlarını ödemeleri gerekiyor.

Kamuoyunda “Torba Yasası” diye bilinen ve 13 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen “Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun” Resmi Gazete’nin 25 Şubat tarihli 27857 sayılı mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya uyarınca; TOBB Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da TOBB’a olan borçlarının asıllarının tamamını, bu yasanın yayınlandığı tarihi izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu kanunun yayınlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir” deniliyor.

Meslek Odalarının üyelerine odalarına olan borçlarının ödemesinde büyük kolaylık sağlayan yasanın 11. maddesinin ilgili bölümü şöyle:

“11a) Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan; 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının tamamını; üyelik aidat borçlarının asıllarının tamamını; bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir”