DOLAR
32,4068
EURO
34,5118
ALTIN
2.454,54
BIST
9.736,85


TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇKİ SATANLARIN DİKKATİNE! SATIŞ BELGELERİNİN 2 NİSAN’A KADAR YENİLENMESİ GEREKİYOR

TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇKİ SATANLARIN DİKKATİNE! SATIŞ BELGELERİNİN 2 NİSAN’A KADAR YENİLENMESİ GEREKİYOR
13.02.2018 14:18
0
A+
A-

*Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yetkisinde bulunan tütün ve alkollü içki satışı yapan işyerlerinin satış belgelerini düzenleme yetkisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredildi.

            *Bu nedenle tütün ve alkollü içki satışı yapan işyerlerinin 02 Nisan 2018 tarihine kadar başvurarak satış belgelerini yenilemeleri gerekiyor.

 

Kanun Hükmünde Kararname ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tütün mamulü ve alkollü içki satışı yapanlar adanı Satış Belgesi Düzenlemesi işlemleri ile birlikte bazı görevleri T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredildi. İlgililerin Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerine başvurarak 2 Nisan tarihine kadar satış belgelerini yenilemeleri gerekiyor

Konuya ilişkin olarak Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili hükümleri doğrultusunda, mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tütün malulü ve alkollü içki satışı yapanlar adına Satış Belgesi düzenlenmesi işlemleri dahil bazı görevleri T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredilmiştir.

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesi doğrultusunda, 2017 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2017 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak – Mart aylarına isabet eden dönemde 2018 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

İlgili mevzuatı kapsamında süre uzatım işlemi, tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan perakende satıcılar ile toptan satıcılardan, açık alkollü içki satıcılarının ve nargile sunum uygunluk belgesi sahibi satıcıların işlem bedelini T.C. Ziraat Bankası kanalıyla Bakanlık hesabına yatırmalarının ardından Bakanlığın il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları ve işlemin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları şeklinde geçekleştirilecektir.

Satış belgeleri için 02 Nisan 2018 Pazartesi günü akşamına kadar süre uzatın işlemi yapılmadığı takdirde anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü iki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yitirecek olan satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dahil) güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir.

Mülga tütün ve Alkol Piyasası düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş olan satış belgelerinin 2018 yılı süre uzatım işleminin yapılması halinde belgeler, 1 Mayıs 2019 tarihe kadar dolaşımda bulunacaktır.

Süre uzatım işlemi ve yeni belge başvuruları Bakanlığımız il/ilçe müdürlükleri tarafından kabul edilmeye devam edilecek olup, 13/012018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20218 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri şu şekildedir:

2018 yılı için belirlenmiş yeni belge ve süre uzatım işlemi bedelleri;

  1. a) Toptan satış belgeleri : Tüm mahallerde 5 750 TL
  2. b) Perakende satış belgeleri:

1- İlçe merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde: 300 TL

2- İlçe merkezlerinde: 210 TL

3- Diğer mahallerde: 75 TL

  1. c) Açık içki satış belgeleri:

1- İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde: 1 240 TL

2- Diğer mahallerde: 480 TL

  1. d) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:

1- İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde: 3 035 TL

2- Diğer mahallerde: 2 760 TL”