DOLAR
32,5888
EURO
34,8254
ALTIN
2.495,83
BIST
9.452,00


VERGİ VE PRİM BORÇLARINI 3 YILDIR DÜZENLİ ÖDERKEN SON YIL İÇİN ÖDEME YAPAMAYANLARA KOLAYLIKLAR GETİRİLDİ.

VERGİ VE PRİM BORÇLARINI 3 YILDIR DÜZENLİ ÖDERKEN  SON YIL İÇİN ÖDEME YAPAMAYANLARA KOLAYLIKLAR GETİRİLDİ.
26.11.2018 17:35
0
A+
A-

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre; vergi yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak öngörülmeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergi yükümlülerine borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlandı.

Yapılan değişikliğe göre Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve Vergi Usul kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya hacizin tatbiki ya da haiz olunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aranan şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Hazine ve Maliye Bakanınca 60 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak ertelenebilecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na yapılan bir ekleme ile de kurumun takip edilen alacakları için en az üç yıl süreyle prim yükümlüsü olup son üç yıl içerisinde verilmesi gereken bildirgeleri yasal süresi içinde vermiş olanlardan başvuru tarihi itibariyle vadesi bir yılı geçmemiş borcunu borç ödemede iyi niyet sahibi olmasına rağmen ödeyememiş olanlar hakkında uygulatmaya ve uyumlu prim borçlarını  belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili olarak yapılan düzenleme ile yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak öngörülmeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan vergi ve / veya prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine de olanak tanındı.

Yapılan düzenlemelerle 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren vadesi gelen ve bir yılı aşmayan vergi, resim, harç ve vergi cezaları, sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tecil ve taksitlendirilebilecektir.

Borçlar, 60 aya kadar aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlara uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranları basit usulde uygulanacak, borçların taksitler halinde ödenmesinde yıllık % 20 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak % 1.1 ila % 16.5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek. Borçluların 500 bin TL’ye kadar olan borçları için teminat aranmayacak, 500 bin TL’yi aşan borçlar için ise aşan kısmın % 25’i oranında teminat alınacak.