DOLAR
32,7682
EURO
35,0901
ALTIN
2.459,44
BIST
10.471,32


3. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması

3. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması
06.08.2013 17:27
0
A+
A-

ZEYTİNDOSTU
3. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması

TANIMLAR

Katılımcı: Tescilli marka sahibi ve ürünleri piyasada fiilen satılan ya da ihraç eden (Butik ya da büyük ölçekli) üretici, yağhaneci, tüccar, sanayici, fason üretim yaptıran firma ve kişi,

Yarışma Kurulu:
Metin ÖLKEN(Zeytindostu Derneği Yön. Kur. Başkanı.)
Ülkü ÜLKEN(AYTB Lab. Hiz. A.Ş. Genel Müdürü)
Serdar Öçten ÜNSAL(Zeytindostu Derneği Üyesi)
Mümtaz GÖKÇEBAĞ(Kimya Mühendisi)
Renan TUNALIOĞLU(ADÜ Ziraat Fakültesi Yar. Doç.)
Süleyman Mehmet Oktav (İTB. Sıvı ve Katı Yağların Toptan Tic. Mes. Komitesi başkanı)
Dilşen OKTAY(Zeytindostu Derneği Üyesi)

YARIŞMAYA KATILIM

1.Yarışma Naturel Sızma Zeytinyağı olarak tek kategoride yapılacaktır.
2.Katılımcıların üretim ya da stok tutarı numune alım aşamasında en az 500 kg olacaktır ve mühürlenebilir tanklarda/kaplarda muhafaza edilecektir.
3.Yarışmaya katılım için, son başvuru tarihi 15 Ocak 2010’dur
4.Başvurular Zeytindostu Derneği’ne yapılacaktır.
5.Başvurunun kabulü için katılımcı formunun doldurulması ve 500 YTL katılım ücretinin yatırılması gerekmektedir.

NUMUNE ALIMI

1. Numune alımları, gözetim firması, katılımcı ve yarışma kurulunun yetkilendireceği bir kişinin hazır bulunacağı heyet tarafından gerçekleştirilecektir.
2. Numune alımı 18 Ocak – 19 Şubat 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.
3. Her katılımcının zeytinyağından 6 adet 500 cc’ lik şişede numune alınacak, alınan numuneler gözetim firması tarafından gizli olarak kodlanacak ve mühürlenecektir. Şişeler koyu renk ve dışarıdan numune sahibini ayırtedecek gizli kod harici bir belirteç içermeyecektir.
4. Numune alım işlemi sonrası mühürlenen tankların yarışma sonuna (yarışma bandrollerinin teslimine ) kadar açılmaması esastır. Tankı açıldığı tespit edilen yarışmacı yarışma dışı bırakılacak ve gerekçesi kamuoyuna duyurulacaktır. Yarışma bandrollerinin tesliminden önce açılan tanklar için yarışma bandrolü verilmeyecektir.
5. Her katılımcı yarışmaya katıldığı zeytinyağından toplam 5 litresini nihai ambalajında olacak şekilde Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere Zeytindostu Derneği’ne teslim etmelidir.
6. Numunelerin yörelere göre alım takvimi başvuru sahiplerinin coğrafi dağılımına göre daha sonra duyurulacaktır.
7. Numune kodlarının yer aldığı katılımcı listesi 2 asıl olarak gözetim firması tarafından hazırlanıp mühürlenerek, bir adeti mühürlü bir zarf içerisinde yarışma kuruluna teslim edilecek bir adeti de mühürlü zarf içinde kendisinde bulunacaktır. Zarflar sonuçların açıklanacağı tarihe kadar açılmadan saklanacaktır.

NUMUNELERİN ANALİZİ:

A. Kapsamlı Kimyasal Analizler:

1. Kimyasal analizler IOC tarafından akredite bir laboratuar tarafından yapılacaktır.
2. Testler IOC standartları baz alınarak yapılacaktır.
3. Yapılacak testler aşağıda şöyle sıralanmıştır.
Serbest yağ asitliği, Peroksit, Sterol Kompozisyonu, UV Özgül Absorbans, ECN 42, Trilinolein, Yağ Asitleri Kompozisyonu, Stigmastadien, Kolon Sızması
4. Testlerin tamamlanmasına müteakiben analiz sonuçları ayrı ayrı raporlanarak topluca Laboratuar yetkilisi tarafından yarışma kuruluna teslim edilecektir.

B. Duyusal Analiz:

1. Kimyasal analizlerde başarılı olamayan numuneler duyusal analize alınmayacaktır.
2. Duyusal analizler IOC tarafından akredite bir tadım paneli tarafından yapılacaktır.
3. Numunelerin duyusal analiz sonuçları ayrı ayrı raporlanarak topluca ilgili panel yöneticisi tarafından yarışma kuruluna teslim edilecektir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

1. Duyusal analiz sonuçlarının yarışma kuruluna ulaşmasına müteakiben gözetim firmasının mutlak katılımıyla ve Yarışma kurulunun en az 3 üyesinin hazır olduğu bir oturumda mühürlü zarf açılacaktır.
2. Kodlanmış olan numunelerin raporlarıyla mühürlü zarftaki kod sahipleri eşleştirilerek yarışma sonuçları bir zabıtla tutanak haline getirilecektir.
2. Duyusal analizde en yüksek puanı alan numune birincidir. Diğerleri de bu şekilde sıralanacaktır.
3. Kimyasal ve duyusal testleri başarıyla geçen tüm yarışmacılara başarı sertifikası verilecektir. Başarısız olan yarışmacılara ise sadece yarışmaya katılım sertifikası verilecektir.
4. Yarışmada ödül alan yağlara katılımcının beyanı üzere kullanacağı ambalaj hacimleri ve katılım formunda beyan ettiği miktar esas alınan hesaplamayla bandrol sayıları tespit edilecek ve yarışmadaki derecesini gösterir özel Zeytindostu Kalite Yarışması logolu bandroller bandrol ücreti karşılığında teslim edilecektir.

ÖNEMLİ NOT:
1. Yarışma kuralları IOC (Uluslar arası Zeytin Konseyi) kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
2. Yağın yöresi ve zeytin cinsi (karışık ise yöre ve cins yüzdeleri) ile üretici-yağhane- ve stokta tutan kişi ve kurumlar tarafından (birbirinden farklı ise) başvuru formunda açıkça belirtilecektir.

1375 Sok. No:25 Cumhuriyet İşhanı K:3 Alsancak/İzmir

Tel: 0 232 422 01 02 Fax: 0 232 465 07 74

www.zeytindostu.org