DOLAR
32,5196
EURO
34,8612
ALTIN
2.423,96
BIST
9.722,09


GEREKTİĞİNDE “OLMAZSA OLMAZ” BİR BELGE : KAPASİTE RAPORU

GEREKTİĞİNDE “OLMAZSA OLMAZ” BİR BELGE : KAPASİTE RAPORU
19.03.2014 16:33
0
A+
A-

Kapasite raporları, üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve gerektiğinde olmazsa olmaz bir belgelerdir.  Gerektiğinde üyelerinin başvurusu üzerine Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından hazırlanan kapasite raporlarının geçerlik süreleri onay tarihinden itibaren 3 yıldır.

 

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline ve tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya, Milas ilçe sınırları içinde ise Milas Ticaret ve Sanayi Odası’na üye olmaları gerekir.

 

Kapasite raporları, firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

 

Kapasite Raporu hazırlanmasındaki amaç:

 

Kapasite raporlarının düzenlenmesinde amaç; ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara  ışık tutmak amacıyla düzenlenir.

 

Kapasite raporunun yasal dayanağı:

 

Kapasite raporları düzenlemenin yasal dayanağını 28 / 05 / 1975 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7 / 9914 sayılı Bakanlar Kurulu kararı oluşturur. Ayrıca 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve borsalar Kanunu ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu da diğer yasal dayanaklardır.

 

Kapasite raporunun kullanıldığı yerler:

 

Kapasite raporları;

 

Yatırım Teşvik Belgesi,

Dahilde İşleme İzin Belgesi,

Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,

Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde,

İhalelerde,

Kredi teminlerinde,

Sanayi Veri Tabanı hazırlanmasında kullanılır.

 

Kapasite raporları, 01 / 02 / 2008 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmış olan Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminde, Kapasite Raporlarında yer alan ürünler, ana makineler ve ana tüketim maddeleri, NACE kodlama sisteminden türetilmiş olan PRODCOM 2010 kodlama sistemi ile kodlanmaktadır.

 

Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminin başlamasıyla posta, kağıt, elden takip masraflarında oldukça azalma olmuş ve en önemlisi zamandan tasarruf sağlanarak işlemler oldukça kısa sürelere indirilmiştir. Böylece Kapasite raporlarının elektronik ortamda tutulmaları da sağlanmıştır.

 

Kapasite raporlarının incelenmesi ve onaylanması :

 

5174 sayılı Yasanın verdiği yetki, Oda Muamelat Yönetmeliği ve yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre odalarımızca düzenlenmekte olan kapasite raporları TOBB tarafından incelenerek onaylanmaktadır.

 

Ülkemiz sanayisi hakkında bilgi üretebilecek yegane veritabanı konumunda olan Sanayi veritabanının kaynağı Kapasite Raporlarıdır. TOBB uzmanlarınca incelenip onaylanan kapasite raporlarında gerçekleştirilen en önemli değişiklik, kapasite raporlarında yer alan “Ürünlerin”, “Ana Üretim Makinelerinin” ve “Ana Hammaddelerinin” kodlanma işlemidir.

 

TOBB’ne bağlı odalar tarafından hazırlanan kapasite raporları, Ağustos 2010 tarihi itibariyle Kapasite Raporu Otomasyon Sistemi üzerinden birliğe gönderilmektedir.

 

Milas’ta da üyelerimizin ihtiyaç duydukları işlemlerle ilgili olarak Kapasite Raporları Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) tarafından hazırlanmaktadır.