DOLAR
32,4903
EURO
34,8893
ALTIN
2.407,96
BIST
10.391,89


İLAN

İLAN
23.03.2018 11:01
0
A+
A-

29/06/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında kanunun Ek 3 üncü maddesi ile 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları” hakkında karara dayanılarak hazırlanan 03/09/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında ekli ilanda özellikleri belirtilen taşınmaz mallar üzerinde 15/06/2012 ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları” hakkında karar gereğince gruplandırılan illerde ve teşvik edilen sektörlerde yatırım yapacak yatırım teşvik belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilecektir.
Kamu Taşınmazlarının yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların Yatırıma elverişli taşınmazların yatırımcılara duyurulması başlıklı 12 inci maddesinde; Taşınmaz maliki idarelerce bu Usul ve Esaslar kapsamında değerlendirilmek üzere belirlenen taşınmazlar, bulundukları yerlerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarına bildirilir. Taşınmaz maliki idarelerce ilana çıkılması uygun görülen taşınmazlar en az bir aylık başvuru süresi verilerek dönemler halinde ilan edilir ve bu ilanlar son başvuru tarihine kadar taşınmaz maliki idarelerin internet sayfalarında da yayımlanır.”bu usul ve esaslar kapsamında değerlendirilmek üzere belirlenen taşınmazlar, bulundukları yerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarına bildirilir denilmektedir.