DOLAR
32,4915
EURO
34,8827
ALTIN
2.409,72
BIST
10.391,89


İşbaşı Eğitim (Staj) Programı hakkında üyelerimize ve ilgililere duyuru

İşbaşı Eğitim (Staj) Programı hakkında üyelerimize ve ilgililere duyuru
19.08.2013 14:07
0
A+
A-

         İşbaşı Eğitim Staj Programı hakkında üyelerimizi, çalışanları veya meslek edinmek isteyen işsizleri ilgili tanıtıcı bilgiler ve bu konuda çoğunlukla karşılaşılan sorular ve yanıtları aşağıdadır.

 

            Üyelerimizin ve ilgililerin dikkatine sunarız.

 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

 

HEDEF KİTLE ve AMAÇ:

 

İl Müdürlüğümüz tarafından İşbaşı Eğitim(Staj )Programı kapsamında; en az lise, (lise dengi ve üstü) düzeyindeki eğitim programlarından mezun olmuş işsizlerin, istihdam edilmelerinin kolaylaştırılması ve bir meslek edinmeleri amacıyla mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri, staj programları düzenlenecektir.

 

GENEL ESASLAR:

 

İşbaşı Eğitim(Staj) programlarının uygulanmasına yönelik genel esaslar ise aşağıda belirtilmiştir:

a– Kurumca; en az lise, (lise dengi ve üstü) düzeyindeki eğitim kurumlarından mezun olmuş işsizlerin, mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri İşbaşı Eğitim programları düzenlenebilir. İşbaşı Eğitim(Staj) programları en az 5 çalışanı bulunan işyerlerinde düzenlenir.

İşyerleri, yararlanıcıların başvurduğu mesleklere yönelik işbaşı eğitimini fiilen sağlamakla yükümlüdür.

b– Stajyerlerin,

– İşbaşı Eğitim(Staj) programlarının başlamadan önceki 6 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması,

– Son altı aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olması,

– Yararlanıcıların başvurduğu meslekte fiilen İşbaşı Eğitim(Staj) yaptırılması, gerekmektedir. Herhangi bir mesleki eğitim ve vasıf içermeyen konularda katılımcı çalıştırılamaz (beden işçisi, temizlik görevlisi, taşıma işçisi vb.).

c– Katılımcıların işbaşı eğitim programından usulüne uygun şekilde yararlanmalarını teminen işyeri tarafından en az bir sorumlunun belirlenmesi gerekir. Bu kişilerde usta öğretici olma şartı aranmaz.

d– Stajyerlere sözleşme hükümlerine aykırı herhangi bir iş yaptırılmayacaktır.

e– İşyerleri iş kazası ve meslek hastalığı konusunda gerekli önlemleri almak zorundadır.

f– İşbaşı eğitim programı kamu kurum/kuruluşlarında uygulanmaz. Kamu kurum/ kuruluşlarının payının %50’nin altında olduğu iktisadi teşekküllerde işbaşı eğitim programı düzenlenebilir. .

g-İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler.

h– Bir işsiz İşbaşı Eğitim(Staj) programlarından bir kez yararlanabilir.

 

 

İŞBAŞI EĞİTİM(STAJ) PROGRAMLARININ SÜRESİ ve STAJYER SAYISI:

 

Program süresi, günlük en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere haftalık 45 saat, toplam 6 aydan fazla olamayacaktır. Stajyer sayısı, staj programları başlamadan önceki son altı aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde, bildirilen ortalama sigortalı sayısının 1/20’sinden fazla olamaz. Stajyer sayısının tespitinde yarımdan fazla olan kesirler tama iblağ olunur.

Bu programlar çerçevesinde Kurumumuzca onaylanan İşbaşı Eğitim(Staj) programlarını yürüten işyerlerindeki stajyerlere yapılacak tüm ödemeler banka/PTT hesabı üzerinden yapılır; İşbaşı Eğitim(Staj) programına katıldığı her bir fiili staj günü için stajyerin zaruri giderleri, (2010 Yılı için günlük 15.-TL), devam edilen süre içinde 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi kapsamında her bir stajyer için yaptırılacak olan iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri Kurumumuzca karşılanır.

 

İşverenden İstenen Belgeler

 

a- İşbaşı Eğitim(Staj) Talep Formu

b- Son altı aylık SGK hizmet döküm listesi

c- Taahhütname

 

İşbaşı Eğitim Programı

 

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.  

 

İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır.
Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi, işyerleri de istemiş olduğu vasıfta işgücünü İŞKUR’dan talep edebilir.
İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi

Azami 160 fiili gün ve haftalık en fazla 45 saattir.

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları

 

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı olmamak,

İkinci öğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler ile yükseköğretim öğrencileri işbaşı eğitim programına katılabilirler.

İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler

 

Katılımcı zaruri gideri

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi

Bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

 

Başvuru Yeri ve Zamanı

 

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanından olumlu görüş alınması gereklidir.

 

 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KURSLARI HAKKINDA SORULAR VE CEVAPLAR:

 

Proje kapsamında hangi alanda kurslar verilmektedir?
Kursların alanları, firmalardan alınan işgücü-stajyer talepleri doğrultusunda belirlenmektedir. Bu çerçevede kurslar, öncelikle sanayi alanındaki işveren ihtiyaçlarına göre açılmaktadır.

 

Kurslar nerelerde düzenlenmektedir?
Teorik ve işbaşı(staj) eğitimleri, daha önceden belirlenen ve teknik altyapısı yenilenen meslek liselerinde gerçekleştiği gibi, firmalardan talep gelmesi durumunda firmalarda da gerçekleştirilebilmektedir.

Kurslar hangi illerde düzenlenmektedir?
Türkiye’nin 81 ilinde de kurslar düzenlenebilmektedir.

 

Kurslar ne kadar sürmektedir?
Teorik eğitim en fazla 3 ay, işbaşı(staj) eğitimi de en fazla 3 ay
olmak üzere toplam eğitim süresi en fazla 6 aydır. Kurslar mesai saatleri dışında yapılmaktadır. Ancak proje okulunun şartlarının uygun olması ve örgün eğitim öğretim programlarının aksatılmaması kaydıyla mesai saatleri içerisinde de kurs düzenlenebilecektir.

Dersler günlük kaç saat olarak verilecektir?
Meslek liselerinde teorik-uygulamalı eğitim günlük en az 5, en fazla 8 ders saati olacak şekilde haftada en fazla 40 saattir. Haftada en fazla 6 gün eğitim yapılmakta, ancak hiçbir şekilde kursun bitiş saati 23.00’ı geçmemektedir.

Kurslara katılan kişilerden herhangi bir ücret talep edilmekte midir?
Hayır, kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 

Kurslara katılmaya hak kazanan adaylar nasıl belirlenmektedir?
İldeki Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR’un koordinasyonunda mülakat yapılmaktadır. Mülakatlar sonunda, kurslara katılmaya hak kazanan kursiyerler belirlenmektedir. Mülakatlara, o kursun açılması için talep belirten firma temsilcileri de katılmaktadır.

 

Resmi tatil günlerinde kurs düzenlenecek midir?
Millî ve dini bayram günleri ile her türlü idari tatil günleri, toplam kurs süreleri dışında değerlendirilecek olup, söz konusu günlerde kurs düzenlenmeyecektir.

Kurs bitince, katılım belgesi/sertifika verilmekte midir?
Sadece “teorik eğitimi” başarı ile tamamlayan kursiyerlere “kurs katılım belgesi” verilmektedir. Hem teorik hem de işbaşı(staj) eğitiminden başarılı olan kursiyerlere ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı UMEM Beceri’10 Projesi sertifikası verilmektedir.

 

Kurslar sonunda sınav olacak mıdır?
Teorik eğitim verilen kursun sonunda, derse giren öğretmen/eğitici personel ile İŞKUR ve Oda temsilcisi tarafından yazılı ve/veya uygulamalı birinci sınav, İşbaşı Eğitim Programı sonunda ise ikinci sınav yapılmaktadır. İşbaşı Eğitim Programı, işveren veya temsilcisi tarafından değerlendirilmektedir. Kursiyerlerden, birinci ve ikinci sınav sonunda puan ortalaması 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek olanlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ile belgelendirilmektedir.

Hem kursta hem de stajda başarılı olmamız şart mıdır?
UMEM Beceri’10 projesi kapsamında başarılı olmak için hem teorik eğitimden hem de işbaşı eğitimden başarılı olmak gerekmektedir. Ancak, sadece kursa katılıp “işbaşı eğitim programına” katılmayan veya katıldığı halde başarılı olamayan kişilere ise ilk sınavda başarılı olmaları halinde “Katılım belgesi” verilecektir.

 

Kurs sonucu başarısız olursam ne olur?
Katılım belgesi almaya hak kazanamazsınız.

 

Staja devam etmediğim taktirde, UMEM Beceri’10 projesi sertifikası alabilir miyim?
Sadece kursa katılıp İşbaşı(staj) Eğitim Programına katılmayan kişilere ilk sınavda başarılı olmaları halinde sadece “katılım belgesi” verilir. Bu kapsamda, sertifika verilmeyecektir.

 

Katılım belgesinin ülke çapında geçerliliği var mıdır?
Evet, vardır.

 

İşbaşı Eğitim (Stajlar) nerede yapılmaktadır?
C: İşbaşı Eğitim (Stajlar), proje kapsamında kurs açılan alanda öncelikli olarak işgücü-stajyer talep eden firmalar bünyesinde yapılmakla birlikte, projeden yararlanmak isteyen tüm firmalar bünyesinde yapılabilmektedir.

 

Eğitimleri kimler vermektedir?
Kurslarda, proje okullarında görev yapan ve proje çerçevesinde eğiticilerin eğitimine katılmış olan atölye ve laboratuar öğretmenleri(MEB bünyesindeki öğretmenler) görevlendirilecektir. Gerektiği taktirde özel sektörden ve üniversiteden uzman kişiler de eğitimlere katılabilecektir.

 

Kurslarda devamsızlık hakkım var mıdır?

:Kursiyerlerin kurslara devamı zorunludur. Gerektiğinde kursiyerlere gün içerisinde yazılı olarak saatlik ya da günlük mazeret izni verilebilecektir. İşbaşı Eğitim Programı(staj) süresince bu yetki işveren temsilcisine ait olacaktır. Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile belgelenen en fazla beş günlük sağlık izni dışında hangi sebeple olursa olsun toplam kurs süresinin 1/10’unu aşmayacaktır.

 

Hangi durumlarda kursla ilişiğim kesilir?
İzin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile belgelenen en fazla beş günlük sağlık izni dışında hangi sebeple olursa olsun toplam kurs süresinin 1/10’unun aşılması halinde kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilecektir. Kurs süresince, eğitimi-öğretimi aksatan, kursun düzenini bozan, öğretmen/eğitici personel ve kursiyerlerin huzurunu kaçıracak tutum ve davranışlarda bulunan, yapılan uyarılara rağmen davranışlarını düzeltmeyen, proje okulunun/işyerinin araç-gerecine kasten zarar verenler ile ilgi ve yeteneklerinin kursları takibe elverişli olmadığı ilgili öğretmen/eğitici personel veya işveren temsilcisinin raporu ile tespit edilen kursiyerlerin Kurs Yönetimi kararıyla kursla ilişikleri kesilecektir.

 

Kurslara katılmaya hak kazandığım taktirde, herhangi bir ücret alacak mıyım?
Proje kapsamında, kursiyerlere kurs (teorik eğitim) boyunca günlük 20 TL, işbaşı eğitimi (staj) boyunca 25 TL ödenmekte, ayrıca eğitimler süresince İŞKUR tarafından hem “İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına” karşın sigorta prim giderleri ödenmekte, hem de kursiyerlere “Genel Sağlık Sigortası” yaptırılmaktadır.

 

Kursiyerlere verilen ücretler nereye ve ne zaman yatırılmaktadır?
Eğitimler süresince kursiyerler için kursiyer zaruri giderleri ile sigorta prim giderleri İŞKUR tarafından aylık olarak kursiyer hesaplarına aktarılmaktadır.(Banka/PTT hesabı). Söz konusu ücretler, aylık olarak yatırılmaktadır.

 

Sigortam yapılacak mı?
Kurslar boyunca, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı” sigorta prim giderleri ödenmekte ve  “Genel Sağlık Sigortası” yaptırılmaktadır.

 

Yemek ve servis hizmetleri verilmekte midir?
Böyle bir taahhüt söz konusu değildir.

 

Kursu bıraktığım taktirde herhangi bir yaptırımı var mıdır?
Kurs mazeretsiz olarak bırakıldığı taktirde kursiyer, benzer kurslardan 2 yıl süreyle yararlanamamaktadır.

 

Yukarıda yer almayan sorularım için nereye başvurabilirim?
Beceri-10@tobb.org.tr ve beceri10-admin@tobb.org.tr adresine mail atabilir, 444 86 36 numaralı “Çağrı Merkezimizi” arayabilirsiniz.