DOLAR
32,4297
EURO
34,4575
ALTIN
2.489,12
BIST
9.679,80


“KİRAYA VERİLMEMEK KOŞULUYLA KOOPERATİF BİNALARI EMLAK VERGİSİNDEN MUAF”

“KİRAYA VERİLMEMEK KOŞULUYLA KOOPERATİF BİNALARI EMLAK VERGİSİNDEN MUAF”
03.01.2014 15:29
0
A+
A-

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından birliğe üye oda ve borsaların yanı sıra Milas Ticaret ve Sanayi Odası’na da bildirildiğine göre, kooperatiflerin hizmet binalarının emlak vergisinden muaf sayılması gerekiyor. TOBB’nin, üyelerinden gelen sorular üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün görüşüne başvurması üzerine İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada kooperatiflerin kiraya verilmemek koşuluyla kendi hizmet binalarının daimi olarak bina vergisinden muaf olacakları bildirildi.

 

TOBB’den üye odalara yapılan bilgilendirme kapsamında Milas Ticaret ve Sanayi Odası’na da, üyelerine duyurulmak üzere bildirildiğine göre, tarım kredi kooperatiflerinin kendi hizmet binaları dışındaki taşınmazlarının emlak vergisinden muaf tutulmasına yasal olarak imkan bulunmadığı ifade edildi.

 

TOBB tarafından MİTSO’ya bildirildiğine göre; bazı üye odalarından TOBB’ye yapılan yazılı başvurularda, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun “Muaflıklar” başlıklı 93’üncü maddesine rağmen, bazı belediyeler tarafından kooperatiflerden emlak vergisi bedeli tahakkuk ve tahsil edildiği belirtilerek konuyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün görüşlerine başvurulduğu belirtildi. Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün konuyu İçişleri Bakanlığı’na sorması üzerine, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

 

Yapılan açıklamada, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 ve 14’üncü maddelerinde bina ve arazi vergileri ile ilgili daimi muafiyetler, 5 ve 15’inci maddelerinde de geçici muafiyetler düzenlenmiş olduğu belirtilerek buna göre “… kiraya verilmemek şartıyla; tarım kredi, tarım satış kooperatifleri, 1163 sayılı Kanuna uygun olarak teşekkül eden kooperatifler ve bu kooperatiflerin kuracağı kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun sahip oldukları kendi hizmet binalarının daimi olarak bina vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmıştır” deniliyor.

 

Açıklamada ayrıca, “kanuna göre kurulacak ve kurulmuş sayılan kooperatifler, bölge ve merkez birliklerinin, sermaye ve yedek akçeleri ile taşınmaz malları ve bunların gelirleri, kendi ihtiyaçları için satın aldıkları ve alacaklarının tahsili gayesiyle mülk edindikleri taşınmaz malları ve bunların 15’inci madde hükmüne göre sahiplerine geri verilmesi işleminin, bütün vergi, resim ve harçtan muaf olduğu” hükmüne de yer verildiği belirtiliyor.

 

Açıklamada daha sonra belirtilen yasal çerçevede, “tarım kredi kooperatiflerinin kendi hizmet binaları dışındaki taşınmazlarının emlak vergisinden muaf tutulmasına yasal olarak imkan bulunmadığı” da bildiriliyor.

 

Kooperatiflerin hizmet binalarıyla ilgili vergi muafiyeti konusunda yapılan açıklamanın ilgili belediyelere bildirilmek üzere tüm valiliklere gönderildiği belirtildi.