DOLAR
33,0513
EURO
36,0091
ALTIN
2.554,43
BIST
11.130,73


MİTSO HATIRLATIYOR:

MİTSO HATIRLATIYOR:
23.09.2016 13:27
0
A+
A-

YENİDEN YAPILANDIRMADAN YARARLANMAK İSTEYENLER İÇİN SON TARİH 31 EKİM

*Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun gereğince oda üyelerinin, odaya olan borçlarının yapılandırılmasından yararlanabilmeleri için son başvuru tarihi 31 Ekim 2016.

*Yapılandırılan aidat borçlarının 1’inci taksitinin son ödeme tarihi ise 30 Kasım 2016

 

Milas Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin odaya olan borçlarının yeniden yapılandırılmasından yararlanabilmeleri için son başvuru tarihinin 31 Ekim, yapılandırılan aidat borçlarının 1’inci taksitinin son ödeme tarihinin ise 30 Kasım 2016 olduğunu hatırlatıyor.

MİTSO’dan bu konuda yapılan açıklama şöyle;

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 19/08/2016 tarihinde 29806 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Kanunun 11’inci maddesi 5’inci fıkrasında;

(5) “30/06/2016 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle, ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayınlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan; 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine gire üyelerinin odaya olan aidat, borçları asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayınladığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birimi başvurulması şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanısıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri v e kanun yallarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

Bu kanun yayınlandığı tarih itibariyle üyelerin odaya kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.” hükümleri yer almaktadır.

Anılan Kanun hükmü gereği;

*Bu haktan yararlanmak isteyen üyelerimizin 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir.

*Yapılandırılan aidat borçlarının 1’inci taksitinin son ödeme tarihi 30 Kasım 2016’dır.

*Yapılandırılmış aidat borçları kanun kap0samında süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde yapılandırılması bozulacak ve ödenmeyen kısma isabet eden gecikme zamları tahsil olunacaktır.

MİTSO BAŞKANI ÖZER; İLGİLİ ÜYELERİMİZİ BU FIRSATTAN YARARLANMAYA DAVET EDİYORUZ

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun gereğince odaya aidat borcu olan üyelerin yeniden yapılandırmadan yararlanabilmeleri için bu kanunun bir fırsat olduğunu söyledi. Reşit Özer “Odamıza borcu olan üyelerimize bu önemli fırsatı bir kez daha hatırlatıyoruz: borçların ödenmesi için sağlanan bu önemli fırsattan yararlanmak isteyenlerin bir an önce odamıza başvurmaları gerekiyor. Son başvuru tarihi olan31 Ekim 2016’ya kadar odamıza başvuruda bulunacak ilgili üyelerimiz için yapılandırılan aidat borçlarının 1’inci taksitini ise 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödeyebilecekler. İlgili üyelerimizi, kendi yararlarına olan bu fırsatı kaçırmamalarını hatırlatıyoruz” dedi.