DOLAR
32,8997
EURO
35,8479
ALTIN
2.526,24
BIST
11.172,75


MİTSO YİNE BAŞARDI… MEVSİMLİK ÇALIŞAN ZEYTİN SIKIM TESİSLERİNDE MÜHENDİS ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI.

MİTSO YİNE BAŞARDI… MEVSİMLİK ÇALIŞAN ZEYTİN SIKIM TESİSLERİNDE MÜHENDİS ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI.
09.12.2019 11:14
0
A+
A-

*Milas Ticaret ve Sanayi Odasının 2015’ten bu yana ısrarla dile getirdiği mevsimlik çalışan zeytin sıkım tesislerinde mühendis çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması talebi sonunda gerçekleşti.

* 6 Aralık tarih ve 30970 sayılı Resmi Gazete’te yayınlanan tebliğ ile mevsimlik olarak çalışan zeytin sıkım tesislerinde mühendis çalıştarma zorunluluğu kaldırıldı.

                Mevsimlik olarak çalışan zeytin sıkım tesislerinin bir ziraat veya bir gıda veya kimya ya da bir kimyager çalıştırma zorunluluğu, Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2015’ten bu yana 4 kez TOBB’a, üç kez TOBB Başkanına, iki kez Muğla Milletvekillerine, bir kez siyasi partilere, bir kez Valilik makamına, bir kez Muğla İl Ticaret Müdürlüğüne, iki kez Muğla Odaları Ortak Toplantısına, bir kez AKP Genel Başkan Yardımcılığına ve bir kez de T.C. Tarım ve Orman Bakanına yaptığı yazılı başvurunun ardından uygulamadan kaldırıldı. 6 Aralık 2019 tarih ve 30970 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ” ile yürürlükten kaldırıldı. Böylece, yılda sadece üç / dört ay çalışan zeytinyağı tesislerinde çok büyük sıkıntılar yaratan bir sorun ortadan kalkmış oldu. 

            11/6 2010 Tarihinde kabul dilen 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, kurulum gücü 30 HP’yi aşan ve /veya 10 ve daha çok işçi çalıştırmakta olan zeytinyağı fabrikalarında bir gıda, veya, bir ziraat, veya bir kimya mühendisi ya da bir kimyager çalıştırılması zorunluluğu getiriyordu. Oysa, sadece zeytinin bol olduğu “var yılı”nda bile yılda sadece üç / dört ay çalışabilen zeytinyağı fabrikalarının yıl boyunca bir mühendis çalıştırabilmesi uygulamada mümkün olmuyordu. Yapılan denetimlerde, mühendis çalıştırmayan zeytinyağı tesisleri yüksek ceza riskiyle karşı karşıya bulunuyordu.

            Yaklaşık 10 milyon zeytin ağacı ve 73 zeytinyağı sıkım tesisinin bulunduğu Milas’ta, mühendis çalıştırma zorunluluğu nedeniyle işletmecilerin sorunlarını ilk kez Milas Ticaret ve Sanayi Odası dile getirdi. Milas’ın yanısıra tüm zeytinyağı üretim bölgelerindeki zeytinyağı sıkım tesislerinde yıl boyunca mühendis çalıştırma zorunluluğuyla ilgili sıkıntıları ve çözüm önerilerini MİTSO ilk kez 24 Aralık 2015 tarihinde TOBB’yazdığı bir raporla bildirdi. MİTSO, bu ilk raporunun ardından üç kez daha TOBB’a mühendis çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması veya esnetilmesiyle ilgili talep içeren raporlar sundu. TOBB’a sunulan raporların yanısıra TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Milas’a yaptığı iki ziyaret sırasında da kendisine sunulan raporlarla zeytinyağı tesislerinin mühendis çalıştırma zorunluluğu nedeniyle yaşamakta olduğu sıkıntılar dile getirilerek yasanın değiştirilmesi veya esnetilmesi talebi dile getirildi. Ayrıca, MİTSO’yu ziyareti sırasında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na sözlü sunumda bulunan MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı sorunu bir kez de sözlü olarak dile getirerek bu konuda Hisarcıklıoğlu’ndan destek talep etti…

            Daha sonra MİTSO tarafından 26. ve 27. dönem Muğla Milletvekillerine sunulan raporlarda da zeytinyağı sıkım tesislerinde yaşanmakta olan mühendis çalıştırma zorunluluğu ile ilgili sıkıntılar anlatılarak çözüm önerileri sunuldu. Muğla Milletvekillerine gereği için sunulan raporların birer özeti ise Milletvekillerinin partilerinin ilçe yönetim kurullarına bilgi için verildi. Özet metinlerde de yine diğer sorunların yanısıra zeytinyağı sıkım tesislerinin mühendis çalıştırma zorunluluğu anlatılarak yasanın ya kaldırılması veya esnetilmesi talebi yinelendi.

            Bunlarla yetinmeyen MİTSO, daha sonra Muğla Ticaret İl Müdürlüğüne ve Muğla Valiliğine de 2016 yılında yaptığı başvurularla zeytinyağı sıkım tesislerindeki mühendis çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması veya esnetilmesi talebini dile getirdi.

            TOBB üyesi Muğla odalarının ortak toplantılarına da iki kez yazılı olarak sunulan raporlarda mühendis çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması talebi yinelendi.

            15 Ocak 2018 tarihinde MİTSO’yu ziyaret eden Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan‘a sunulan raporda da diğer sorunların yanısıra zeytinyağı sıkım tesislerindeki mühendis çalıştırma zorunluluğundan kaynaklanan sıkıntılar da anlatılarak yasanın kaldırılması veya esnetilmesi gerektiği ifade edildi.

            MİTSO tarafından son olarak Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin 8 Mart’ta Odaya yaptığı ziyaret sırasında MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer tarafından kendisine sunulan raporda, zeytinyağı sıkım tesislerinde mühendis çalıştırılma zorunluluğunun kaldırılması veya esnetilmesi talep edildi.

            MİTSO’nun 24 Aralık 2015’ten bu yana sürdürdüğü ısrarlı girişimleri nihayet sonuç verdi ve 6 Aralık 2019 tarih ve 30970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ ile “Mevsimlik olarak çalışmakta olan zeytin sıkım tesislerinde” mühendis çalıştırma zorunluluğun kaldırıldı.

            MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, mevsimlik olarak çalışmakta olan zeytin sıkım tesislerinde mühendis çalıştırma zorunluluğunun kaldırılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bu MİTSO’nun ısrarlı girişimlerinin bir sonucudur. 2015’ten bu yana gerek TOBB düzeyinde, gerek Milletvekillerimiz ve siyasi partilerimiz düzeyinde, gerekse ilgili bakanlıklar düzeyinde pek çok girişimde bulunduk, yazışmalar yaptık. Yılda sadece üç dört ay çalışabilen zeytinyağı tesislerimizin birer mühendis çalıştırabilmesinin mümkün olmadığını anlattık. Sonuçta, dileğimiz yerine geldi. Mevsimlik olarak zeytinyağı sıkım tesisi işleten üyelerimizin çok önemli bir sorunu çözülmüş oldu. Sevinçliyiz, gururluyuz” dedi.

https://www.resmigazete.gov.tr/assets/img/arma.png

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

RESMÎ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta Malî Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Abdullah Gül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ostim Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ (No: 2019/48)

6 Aralık 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30970

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU MESLEK

MENSUPLARININ BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/48)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, işin nevine göre personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalıştırılması zorunlu, lisans eğitimi almış meslek mensuplarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 22 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Çalıştırılması zorunlu personel

MADDE 3 – (1) İşin nevine göre en az bir personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalışabilecek lisans eğitimi almış meslek mensupları Ek-1’de belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

                               A. Gıda İşletmeleri

                               İşletmeler                                                              Meslek Unvanları

16                           Margarin, bitkisel yağ ve zeytinyağı(2)             Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü)                                          üreten işletmeler                                                              kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu (1)

                               (2) Mevsimlik olarak faaliyet gösteren zeytin sakım tesisleri hariç.

                               (1) Üniversitelerin 4 yıl eğitim veren gıda teknolojisi lisans mezunları.

MİTSO’NUN

ZEYTİNYAĞI FABRİKALARINDA

MÜHENDİS ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI

HAKKINDA YAPTIĞI YAZILI BAŞVURULAR

Konu :  Zeytinyağı fabrikalarında gıda mühendisi zorunluluğu

Sayı :                                                                                                            24 / 12 / 2015

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

BAŞKANLIĞI’NA,

ANKARA.

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

SONUÇ OLARAK;

Milas ölçeğinde incelediğimiz zeytinyağı fabrikaları (veya yağhaneleri)’nin durumu hiç kuşkusuz zeytinyağı üreten diğer yöreler için de örnek oluşturmaktadır.

Bu nedenle;

30 Hp+ güç veya 10+ personel çalıştıran zeytinyağı fabrikaları için gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu getiren 5996 sayılı yasanın Ek-1 bölümündeki düzenleme kaldırılmalı veya gerçekçi bir şekilde düzenlenmelidir.

Düzenleme;

1 –  Zeytinyağı fabrikalarının hijyen denetimlerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılması ve fabrikaların gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması şeklinde olabilir.

2 – Birkaç aylığına çalışacak bir mühendis bulmak mümkün olmayacağı için, hijyen denetimleri, birden çok işletmenin denetimini yapmayı üstlenebilecek özel kuruluşlar, şirketler, kooperatifler veya meslek odaları tarafından yapılabilir.

3 – Fabrika motor gücü ne olursa olsun, çalışan sayısı 40 ve üzerindeki işyerlerinde gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu uygulanabilir.

4 – Fabrika motor gücü ne olursa olsun, 10 ve üzerinde işçi çalıştıran 7 zeytinyağı fabrikası için haftanın her günü bir işletmede bulunması koşuluyla ortaklaşa bir gıda mühendisi çalıştırılması istenebilir.

5 – Zeytinyağı fabrikalarının çalışmadığı aylarda gıda mühendisi çalıştırılması zorunlu olmamalıdır.

Zeytinyağı fabrikalarının beklentilerini karşılayacak yasal düzenlemenin yapılmasıyla ilgili olarak ilgili Bakanlıklar düzeyinde sorunun yansıtılması için gereğini arz ederim.

                                                                                                         Reşit ÖZER

                                                                                  MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI

                                                                                         YÖNETİM KURULU BAŞKANI

……………………………………………………..

……………………………………………………..

MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI

2016

SORUNLAR, BEKLENTİLER VE ÖNERİLER

MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN

MUĞLA MİLLETVEKİLLERİNE RAPOR

SAYIN

26. DÖNEM MUĞLA MİLLETVEKİLLERİNE

MİLAS SUNUMU

25 ŞUBAT 2016 / ANKARA

………………………………….

………………………………………

ZEYTİNYAĞI FABRİKALARINDA GIDA MÜHENDİSİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

            Milas’ta, 53 300 hektarlık zeytinlik alanındaki yaklaşık 10 milyon zeytin ağacından elde edilen ürün, 2015 yılı itibariyle ilçe merkezi, (Büyükşehir öncesi idari yapılanmaya göre) 5 belde ve 114 köye dağılmış durumda 63 zeytinyağı fabrikası / yağhanesinde sıkılarak zeytinyağı elde edilmektedir.

            Ancak 2010 tarihinde yapılan bir düzenleme ile zeytinyağı fabrikalarına gıda mühendisi veya ziraat mühendisi ya da kimya mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

11/6 2010 Tarihinde kabul dilen 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘nun EK-1 bölümü aynen şöyledir:

EK-1

GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDEN ÜRETİMİN NEVİNE GÖRE PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA OLAN İŞLETMELER VE BU İŞLETMELERDE ÇALIŞABİLECEK MESLEK MENSUPLARI

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

ZEYTİNYAĞI FABRİKALARININ MÜHENDİS ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU KONUSUNDAKİ TALEP VE ÖNERİLERİ:

            30 Hp+ güç veya 10+ personel çalıştıran zeytinyağı fabrikaları için gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu getiren 5996 sayılı yasanın Ek-1 bölümündeki düzenleme kaldırılmalı veya gerçekçi bir şekilde düzenlenmelidir.

Düzenleme;

1 –  Zeytinyağı fabrikalarının hijyen denetimlerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılması ve fabrikaların gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması şeklinde olabilir.

2 – Birkaç aylığına çalışacak bir mühendis bulmak mümkün olmayacağı için, hijyen denetimleri, birden çok işletmenin denetimini yapmayı üstlenebilecek özel kuruluşlar, şirketler, kooperatifler veya meslek odaları tarafından yapılabilir.

3 – Fabrika motor gücü ne olursa olsun, çalışan sayısı 40 ve üzerindeki işyerlerinde gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu uygulanabilir.

4 – Fabrika motor gücü ne olursa olsun, 10 ve üzerinde işçi çalıştıran 7 zeytinyağı fabrikası için haftanın her günü bir işletmede bulunması koşuluyla ortaklaşa bir gıda mühendisi çalıştırılması istenebilir.

5 – Zeytinyağı fabrikalarının çalışmadığı aylarda gıda mühendisi çalıştırılması zorunlu olmamalıdır.

şeklinde yapılabilir.

            MİTSO, zeytinyağı fabrikaları / yağhanelerinin gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması veya en azından esnetilmesi konusunda destek beklemektedir.

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

TBMM’DE TEMSİLCİSİ BULUNAN SİYASİ PARTİLERİN

MİLAS İLÇE BAŞKANLIKLARINA RAPOR ÖZETİ

Ankara’da 25 Şubat 2016 tarihinde Muğla Milletvekillerine sunulan raporun birer özeti 10 Mart 2016’da  TBMM’de temsilcisi bulunan partilerin Milas ilçe başkanlıklarına sunulmuştur :

                                                                                                                             /03  /  2016

                                   Sayın  

Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan

yöremizin sorunları,

bu sorunlar hakkındaki görüş ve önerilerimizi içeren 55 sayfalık rapor,

25 Şubat 2016, Perşembe günü Ankara’da, TBMM’deki makamlarında

Sayın 26. Dönem Muğla Milletvekillerine

sunulmuştur.

Ekte, bu raporun özeti bulunmaktadır.

Saygılarımızla,

                        MİTSO                                                                        MİTSO

                        YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                     MECLİS BAŞKANI

                        Reşit ÖZER                                                                Mustafa YÜKSEL

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

ZEYTİNYAĞI FABRİKALARINDA GIDA MÜHENDİSİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

                Kurulum gücü 30 HP’yi aşan ve / veya 10 ve daha çok işçi çalıştırmakta olan zeytinyağı fabrikalarında bir gıda, veya bir ziraat, veya bir kimya mühendisi ya da bir kimyager çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Bir yılda sadece 3 ay çalışan fabrikaların 12 ay boyunca bir mühendis çalıştırmaları mümkün değildir.

                – Zeytinyağı fabrikalarında gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması

                Ya da;

                – Üretim aşamasında zeytinyağının hijyen denetimlerinin İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılması

                – 10’dan çok işçi çalıştıran 7 zeytinyağı fabrikasının bir gıda mühendisi çalıştırabilmesinin sağlanması

……………………………………………………..

………………………………………………………

Konu :  27. Ortak toplantı için üç sorun.

Sayı :                                                                                                             08 Mart 2016

                                   FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

                                               GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

İlgi : 23.02.2016 tarih,

         O.M/2/1579 sayılı yazınız.

                                   Fethiye’de yapılacak 27. Muğla Odaları Ortak Toplantısı için odamızdan istemiş olduğunuz sektörel veya bölgesel sorun ve çözüm önerilerimiz aşağıdadır.

                                   Gereğini rica ederim.

                                   Saygılarımla,

                                                                                              Kazım SARIOĞLU

                                                                                  MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI

                                                                                              GENEL SEKRETERİ

MİTSO’NUN ÖNERİLERİ:

            1 – Zeytin ve zeytinyağının desteklenmesi:

             …………………………………………….

            d – Zeytinyağı fabrikalarında birer gıda mühendisi veya üniversitelerin gıda bölümünden çıkmış ziraat mühendisi veya kimya mühendisi ya da kimyager çalıştırılması zorunluluğu kaldırılmalı ya da fabrika denetimleri İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından yapılmalı veya 7 zeytinyağı fabrikası ortaklaşa bir gıda mühendisi çalıştırabilmelidir.

            ………………………………………………..

MİTSO’DAN TOBB’YE…

Konu :  Zeytinyağı fabrikaları

Sayı :                                                                                                            10 Mayıs 2016

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

  BAŞKANLIĞINA

ANKARA,

            5990 sayılı Kanun Ek:1. maddesi gereğince 30 Hp ve üzerinde motor gücüne sahip zeytinyağı fabrikaları ile 10 kişiden çok işçi çalıştıran zeytinyağı fabrikalarının yıl boyunca bir gıda mühendisi, veya kimya mühendisi veya kimyager ya da gıda bölümünden mezun bir ziraat mühendisi çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması veya esnetilmesi için 24/12/2015 tarihli ve 2996 sayılı yazımızla TOBB’ye yapmış olduğumuz başvuru, TOBB tarafından haklı görülerek 22/01/2016 tarih ve 0515-30/1535 sayılı  yazıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına iletilmiştir.

            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 22.03.2016 tarih ve 78442748-010-9948 sayılı yazısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 05/02/2016 tarih 58186755-010 E-2566 sayılı yazısı TOBB kanalıyla tarafımıza gönderilmiştir. Söz konusu yazılarda, değişiklik yapılmasını istediğimiz 5996 sayılı Kanunun Ek:1. maddesi ve ilgili yönetmelik aynen yinelenerek tarafımıza gönderilmiştir.

            Yılda ancak birkaç ay çalışabilen zeytinyağı fabrikalarının, ilk başvuruda sunduğumuz ayrıntılı raporda da belirtilen nedenlerle yıl boyunca bir mühendis çalıştırabilmeleri mümkün değildir.

            Fiilen uygulanabilme olanağı bulunmayan 5990 yasanın söz konusu Ek:1. maddesinde değişiklik yapılarak zeytinyağı fabrikalarının mühendis çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması veya esnetilmesi için ilgili Bakanlıklar düzeyinde girişimlerde bulunulmasını arz ederim.

            Saygılarımla,

                                                                                                          Reşit  ÖZER

                                                                                       MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI

                                                                                              YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MUĞLA

İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İL EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

Nisan – 2016

Konu :  İl Ekonomik Görünüm Raporu

Sayı :                                                                                                             13 Nisan 2016

T. C. MUĞLA VALİLİĞİ

Ticaret İl Müdürlüğü’ne

MUĞLA,

İlgi: 23/03/2016 tarih, 28658782-431.99/14795362 sayılı yazınız.

            İl Ekonomik Görünüm Raporu ile ilgili olarak odamızdan istenen bilgiler, sorunlar ve çözüm önerileri ektedir.

            Gereğini arz ederim.

                                                                                                       Reşit ÖZER

                                                                                  MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI

                                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı

…………………………………………………..

……………………………………………………

                                   Zeytinyağı fabrikalarında hijyenik üretimi sağlamak amacıyla gıda mühendisi veya ziraat mühendisi ya da kimya mühendisi / kimyager çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Zeytinin bol olduğu var yılında bile yılda ancak üç dört ay çalışan zeytinyağı fabrikalarının birer mühendis çalıştırması ekonomik olarak mümkün değildir. Her fabrikanın yılda sadece üç dört ay çalışacak bir mühendis bulabilmesi olanaksızdır . Bu nedenle, bu uygulama ya tümüyle kaldırılmalı veya esnetilmelidir.       Zeytinyağı fabrikaların hijyen denetimi için İl / İlçe Tarım Müdürlükleri görev yapabilir veya 5 / 6 fabrika bir mühendis çalıştırabilir.

……………………………………………………

 MUĞLA VALİLİĞİ’NE

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BAŞLIKLARI

Haziran – 2016

MUĞLA VALİLİĞİ’NE

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BAŞLIKLARI

Haziran – 2016

………………………………………………………..

………………………………………………………..

*Kurulum gücü 30 Hp ve üstünde olan veya 10kişiden çok işçi çalıştıran  zeytinyağı fabrikalarında bir gıda mühendisi veya gıda bölümünden mezun bir ziraat mühendisi veya kimya mühendisi ya da kimyager çalıştırma zorunluluğu, zeytin doğal üretiminin bir sonucu olarak  ya esnetilmeli veya bu zorunluluk tümüyle kaldırılmalıdır.

………………………………………………………..

………………………………………………………..

MİTSO’DAN TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NA RAPOR….

Konu: Önerilerimiz, beklentilerimiz.

Sayı:                                                                                                               06 Temmuz 2016  

Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

TOBB BAŞKANI

                                                               ANKARA,

                        İlçemizin, üyelerimizin sorunlarıyla ilgili beklentileri ve önerileriyle ilgili görüş ve önerilerimiz ektedir

                        İlginize sunarım.

                        Saygılarımla,

                                                                                                       Reşit ÖZER

                                                                                  MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI

                                                                                        YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1 – ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞINA DESTEK

…………………………………………………….

2 – ZEYTİNYAĞI FABRİKALARINDA GIDA MÜHENDİSİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

KALDIRILSIN

            Milas’ta, 53 300 hektarlık zeytinlik alanındaki yaklaşık 10 milyon zeytin ağacından elde edilen ürün, 2015 yılı itibariyle ilçe merkezi, (Büyükşehir öncesi idari yapılanmaya göre) 5 belde ve 114 köye dağılmış durumda 63 zeytinyağı fabrikası / yağhanesinde sıkılarak zeytinyağı elde edilmektedir.

            Ancak 2010 tarihinde yapılan bir düzenleme ile zeytinyağı fabrikalarına gıda mühendisi veya ziraat mühendisi ya da kimya mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

……………………………………………………

ZEYTİNYAĞI FABRİKALARININ MÜHENDİS ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU KONUSUNDAKİ TALEP VE ÖNERİLERİ:

            30 Hp+ güç veya 10+ personel çalıştıran zeytinyağı fabrikaları için gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu getiren 5996 sayılı yasanın Ek-1 bölümündeki düzenleme kaldırılmalı veya gerçekçi bir şekilde düzenlenmelidir.

Düzenleme;

1 –  Zeytinyağı fabrikalarının hijyen denetimlerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılması ve fabrikaların gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması şeklinde olabilir.

2 – Birkaç aylığına çalışacak bir mühendis bulmak mümkün olmayacağı için, hijyen denetimleri, birden çok işletmenin denetimini yapmayı üstlenebilecek özel kuruluşlar, şirketler, kooperatifler veya meslek odaları tarafından yapılabilir.

3 – Fabrika motor gücü ne olursa olsun, çalışan sayısı 40 ve üzerindeki işyerlerinde gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu uygulanabilir.

4 – Fabrika motor gücü ne olursa olsun, 10 ve üzerinde işçi çalıştıran 7 zeytinyağı fabrikası için haftanın her günü bir işletmede bulunması koşuluyla ortaklaşa bir gıda mühendisi çalıştırılması istenebilir.

5 – Zeytinyağı fabrikalarının çalışmadığı aylarda gıda mühendisi çalıştırılması zorunlu olmamalıdır.

şeklinde yapılabilir.

            MİTSO, zeytinyağı fabrikaları / yağhanelerinin gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması veya en azından esnetilmesi konusunda destek beklemektedir.

TOBB BAŞKANI M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN

6 Ağustos 2016 TARİHİNDE MİTSO’YU ZİYARETİNDE

MİTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI REŞİT ÖZER’İN KONUŞMA METNİ:

………………………………………………………………..       

…………………………………………………………………                  

12 – 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince, kurulum gücü 30 HP üzerindeki zeytinyağı fabrikalarıyla 10 kişiden çok işçi çalıştıran zeytinyağı fabrikalarında bir gıda mühendisi, veya bir ziraat mühendisi ya da bir kimyager veya kimya mühendisi çalıştırılması zorunluluğu bulunuyor. Oysa, bu fabrikalar kurulum gücü, fabrikaları satanların yanlış yönlendirmesi veya fabrika sahiplerinin kuruluş aşamasında gerçekçi kapasite araştırması yapmamaları nedeniyle 30 HP’nin üzerindedir.  Fabrikaların kurulum gücü 30 HP’den yüksek olsa bile gerçek anlamda bu güce uygun üretim yapılmadığı gibi ancak 3 / 4 işçi çalıştırmaktadırlar. Çalışanların çoğu da aile bireyleridir. Zeytin ürününün bol olduğu var yılında yılda sadece 3 ay kadar çalışan bu fabrikaların yıl boyunca bir mühendis istihdam etmeleri mümkün değildir.

Bu nedenle ilgili yasanın değiştirilmesi veya esnetilmesi için TOBB kanalıyla ilgili Bakanlıklara başvuruda bulunduk. Bakanlıktan gelen yazıda 5996 Sayılı yasa gereğince mühendis çalıştırma zorunluluğunun bulunduğu bildiriliyor. Biz zaten bu yasayı biliyoruz ve bildiğimiz için de değiştirilmesini ya da esnetilmesini talep ediyoruz.

……………………………………………..

………………………………………………

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ’nin

27.07.2016 tarih, 0531 / 14175 sayılı yazısı gereğince

IX. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

İÇİN

MİTSO’NUN 5 SORUN VE 5 ÇÖZÜM ÖNERİSİ

1 – 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun EK-1 bölümünde   “30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri” kapsamında zeytinyağı fabrikalarının bir ziraat / gıda / kimya mühendisi çalıştırması zorunluluğu bulunmaktadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na

Zeytin, doğası gereği iki yılda bir bol ürün verir. Zeytin hasadı ürünün bol olduğu yıllarda ancak üç/dört ay sürer.  Bu nedenle fabrikaların üç/dört ay çalışacak bir mühendis bulabilmeleri mümkün değildir.  Bu madde ya iptal edilmeli veya esnetilmelidir. Hijyen denetimleri İlçe Tarım Müdürlükleri veya bağımsız denetçi kuruluşlar veya şirketler tarafından yapılabilir veya 7 fabrika ortaklaşa 1 mühendis çalıştırabilir. Ya da fabrikalar ihtiyaç fazlası HP gücüyle kuruldukları  için mühendis çalıştırma zorunluluğunda fabrikanın kurulum gücü esas alınmamalıdır. Mühendis çalıştırma zorunluluğu 20’den çok işçi çalıştıran fabrikalarda uygulanmalıdır. Bunun için yasa değişikliği yapılmalıdır.

MİTSO’DAN TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NA RAPOR…

Konu: Önerilerimiz, beklentilerimiz.

Sayı:                                                                                                               22 Ağustos 2017  

Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

TOBB BAŞKANI

                                                                      ANKARA,

                        İlçemizin ve üyelerimizin dilekleri, sorunları ve önerileriyle ilgili görüş ve önerilerimiz ektedir

                        İlginize sunarım.

                        Saygılarımla,

                                                                                                       Reşit ÖZER

                                                                                  MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI

                                                                                        YÖNETİM KURULU BAŞKANI

……………………………………………….

………………………………………………..

2 – ZEYTİNYAĞI FABRİKALARINDA GIDA MÜHENDİSİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

KALDIRILSIN

            Milas’ta, 53 300 hektarlık zeytinlik alanındaki yaklaşık 10 milyon zeytin ağacından elde edilen ürün, 2015 yılı itibariyle ilçe merkezi, (Büyükşehir öncesi idari yapılanmaya göre) 5 belde ve 114 köye dağılmış durumda 63 zeytinyağı fabrikası / yağhanesinde sıkılarak zeytinyağı elde edilmektedir.

            Ancak 2010 tarihinde yapılan bir düzenleme ile zeytinyağı fabrikalarına gıda mühendisi veya ziraat mühendisi ya da kimya mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

……………………………………..

ZEYTİNYAĞI FABRİKALARININ MÜHENDİS ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU KONUSUNDAKİ TALEP VE ÖNERİLERİ:

            30 Hp+ güç veya 10+ personel çalıştıran zeytinyağı fabrikaları için gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu getiren 5996 sayılı yasanın Ek-1 bölümündeki düzenleme kaldırılmalı veya gerçekçi bir şekilde düzenlenmelidir.

Düzenleme;

1 –  Zeytinyağı fabrikalarının hijyen denetimlerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılması ve fabrikaların gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması şeklinde olabilir.

2 – Birkaç aylığına çalışacak bir mühendis bulmak mümkün olmayacağı için, hijyen denetimleri, birden çok işletmenin denetimini yapmayı üstlenebilecek özel kuruluşlar, şirketler, kooperatifler veya meslek odaları tarafından yapılabilir.

3 – Fabrika motor gücü ne olursa olsun, çalışan sayısı 40 ve üzerindeki işyerlerinde gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu uygulanabilir.

4 – Fabrika motor gücü ne olursa olsun, 10 ve üzerinde işçi çalıştıran 7 zeytinyağı fabrikası için haftanın her günü bir işletmede bulunması koşuluyla ortaklaşa bir gıda mühendisi çalıştırılması istenebilir.

5 – Zeytinyağı fabrikalarının çalışmadığı aylarda gıda mühendisi çalıştırılması zorunlu olmamalıdır;

şeklinde yapılabilir.

            MİTSO, zeytinyağı fabrikaları / yağhanelerinin gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması veya en azından esnetilmesi konusunda destek beklemektedir.

MUĞLA ODALARI VE BORSASI

ORTAK TOPLANTISI

MUĞLA

24 Ekim 2018

………………………………………

………………………………………

g – 30 Hp kurulum gücü üstündeki ve 10 ve daha çok işçi çalıştıran zeytinyağı fabrikalarında ziraat veya bir gıda, veya bir kimya mühendisi ya da bir kimyager çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Yılda yalnızca birkaç ay çalışan bir fabrikanın 12 ay boyunca mühendis çalıştırabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle; bu uygulama ya kaldırılmalı ya da 6 fabrikanın ortaklaşa bir mühendis çalıştırabilmesi şeklinde uygulanmalıdır.

TOBB KONSEYİNE MİTSO’NUN ÖNERİLERİ:

TOBB’DEN GELE TALEP DOĞRULTUSUNDA TOBB KONSEYİNE SUNULMAK İÇİN HAZIRLANAN RAPOR:

                                                                                                          ARALIK 2017

……………………………………………………………

SORUN – 3

            Çalışan sayısı 10 ve üzerinde olan ya da kurulum gücü 30 HP’nin üstünde olan zeytinyağı fabrikalarında bir gıda veya bir ziraat veya bir kimya mühendisi ya da kimyager çalıştırılması zorunluluğu gerçekçi değildir.

ÇÖZÜM –

                Zeytinyağı fabrikaları ürünün bol olduğu “var yılı”nda bile yılda en çok üç – üç buçuk ay çalışabilir. Ortalama iki ay çalışacak bir fabrika bir yıl boyunca bir mühendis çalıştırabilmek ekonomik olarak mümkün değildir. Fabrikaların üç ay için çalışmayı kabul edecek bir mühendis bulabilmeleri de olanaksızdır. Ya bu zorunluluk tümüyle iptal edilmeli ya da dört veya beş fabrikanın bir mühendis çalıştırmasına izin verilmelidir

İLGİLİ KURUM VEYA KURUMLAR:

                T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

………………………………………….

MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASINI ZİYARET EDEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’NİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN SORUMLA GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SAYIN HARUN KARACAN’A MİTSO’NUN SUNDUĞU RAPOR:

M.İ.T.S.O.

TİCARET VE SANAYİ ODASI

MİLAS

Konu :                                                                                                           15 / 01 / 2018

Sayı :

                                   Sayın Harun KARACAN,

                                   Adalet ve Kalkınma Partisi Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu

                                   Genel Başkan Yardımcısı

                                                                                              ANKARA,

            Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelerimizin ve ilçemizin ihtiyaçları, beklentileri ve dilekleri ile ilgili dilek ve önerilerimiz ektedir.

            Gereğini arz ederim.

                                                                                              Saygılarımla,

                                                                                                 Reşit ÖZER

                                                                            MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI

                                                                                 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

…………………………………………………….

7 – ZEYTİNYAĞI FABRİKALARINDA GIDA MÜHENDİSİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

            Milas’ta, 53 300 hektarlık zeytinlik alanındaki yaklaşık 10 milyon zeytin ağacından elde edilen ürün, 2015 yılı itibariyle ilçe merkezi, (Büyükşehir öncesi idari yapılanmaya göre) 5 belde ve 114 köye dağılmış durumda 63 zeytinyağı fabrikası / yağhanesinde sıkılarak zeytinyağı elde edilmektedir.

            Ancak 2010 tarihinde yapılan bir düzenleme ile zeytinyağı fabrikalarına gıda mühendisi veya ziraat mühendisi ya da kimya mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

……………………………………………

ZEYTİNYAĞI FABRİKALARININ MÜHENDİS ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU KONUSUNDAKİ TALEP VE ÖNERİLERİ:

            30 Hp+ güç veya 10+ personel çalıştıran zeytinyağı fabrikaları için gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu getiren 5996 sayılı yasanın Ek-1 bölümündeki düzenleme kaldırılmalı veya gerçekçi bir şekilde düzenlenmelidir.

Düzenleme;

1 –  Zeytinyağı fabrikalarının hijyen denetimlerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılması ve fabrikaların gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması şeklinde olabilir.

2 – Birkaç aylığına çalışacak bir mühendis bulmak mümkün olmayacağı için, hijyen denetimleri, birden çok işletmenin denetimini yapmayı üstlenebilecek özel kuruluşlar, şirketler, kooperatifler veya meslek odaları tarafından yapılabilir.

3 – Fabrika motor gücü ne olursa olsun, çalışan sayısı 40 ve üzerindeki işyerlerinde gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu uygulanabilir.

4 – Fabrika motor gücü ne olursa olsun, 10 ve üzerinde işçi çalıştıran 7 zeytinyağı fabrikası için haftanın her günü bir işletmede bulunması koşuluyla ortaklaşa bir gıda mühendisi çalıştırılması istenebilir.

5 – Zeytinyağı fabrikalarının çalışmadığı aylarda gıda mühendisi çalıştırılması zorunlu olmamalıdır.

şeklinde yapılabilir.

            MİTSO, zeytinyağı fabrikaları / yağhanelerinin gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması veya en azından esnetilmesi konusunda destek beklemektedir.

…………………………………………

MİTSO’DAN MUĞLA MİLLETVEKİLLERİNE RAPOR:

Sayı : 666 /

Konu :  Muğla Milletvekillerine önerilerimiz                                     20 / 10 /  2018

 Sayın ……………………………….

 …………….. Muğla Milletvekili;

                        Milas Ticaret ve Sanayi Odası olarak bölgemizin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin görüş ve önerilerimiz ektedir. 

                        İlginize sunar, gereğini arz ederim.

                                                                                                 Reşit ÖZER

                                                                                  Milas Ticaret ve Sanayi Odası

                                                                                         Yönetim Kurulu Başkanı

MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN

SAYIN MUĞLA MİLLETVEKİLLERİNE SAYGIYLA ARZ OLUNUR:

…………………………………………

…………………………………………

Yöremizde ve ülkemizde zeytin ve zeytinyağı üretiminin geliştirilebilmesi için;

………………………………………..

………………………………………..

g – 30 Hp kurulum gücü üstündeki ve 10 ve daha çok işçi çalıştıran zeytinyağı fabrikalarında ziraat veya bir gıda, veya bir kimya mühendisi ya da bir kimyager çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Yılda yalnızca birkaç ay çalışan bir fabrikanın 12 ay boyunca mühendis çalıştırabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle; bu uygulama ya kaldırılmalı ya da 6 fabrikanın ortaklaşa bir mühendis çalıştırabilmesi şeklinde uygulanmalıdır.

…………………………………………..

……………………………………………

MİTSO’DAN

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANI SAYIN DR. BEKİR PAKDEMİRLİ’YE RAPOR:

Sayı :

Konu: Dileklerimiz.                                                                                      08 Mart 2019  

Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANI

                        İlçemizin ve üyelerimizin sorunlarıyla ilgili dilek ve önerilerimiz ektedir.

                        İlginize arz ederim.

                        Saygılarımla,

                                                                                                       Reşit ÖZER

                                                                                  MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI

                                                                                        YÖNETİM KURULU BAŞKANI

…………………………………………………

………………………………………………….

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞINA DESTEK

……………………………………………..

………………………………………………

ZEYTİNYAĞI FABRİKALARINDA GIDA MÜHENDİSİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

            Milas’ta, 53 300 hektarlık zeytinlik alanındaki yaklaşık 10 milyon zeytin ağacından elde edilen ürün, ilçe geneline dağılmış durumda 63 zeytinyağı fabrikası / yağhanesinde sıkılarak zeytinyağı elde edilmektedir.

            Ancak 11/6 2010 Tarihinde kabul dilen 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘nun EK-1 bölümünde yapılan bir düzenleme ile zeytinyağı fabrikalarına gıda mühendisi veya ziraat mühendisi ya da kimya mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

………………………………………………

Bu nedenle;

            30 Hp+ güç veya 10+ personel çalıştıran zeytinyağı fabrikaları için gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu getiren 5996 sayılı yasanın Ek-1 bölümündeki düzenleme kaldırılmalı veya gerçekçi bir şekilde düzenlenmelidir.

Düzenleme;

1 –  Zeytinyağı fabrikalarının hijyen denetimlerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılması ve fabrikaların gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması şeklinde olabilir.

2 – Birkaç aylığına çalışacak bir mühendis bulmak mümkün olmayacağı için, hijyen denetimleri, birden çok işletmenin denetimini yapmayı üstlenebilecek özel kuruluşlar, şirketler, kooperatifler veya meslek odaları tarafından yapılabilir.

3 – Fabrika motor gücü ne olursa olsun, çalışan sayısı 40 ve üzerindeki işyerlerinde gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu uygulanabilir.

4 – Fabrika motor gücü ne olursa olsun, 10 ve üzerinde işçi çalıştıran 7 zeytinyağı fabrikası için haftanın her günü bir işletmede bulunması koşuluyla ortaklaşa bir gıda mühendisi çalıştırılması istenebilir.

5 – Zeytinyağı fabrikalarının çalışmadığı aylarda gıda mühendisi çalıştırılması zorunlu olmamalıdır.

şeklinde yapılabilir.

            MİTSO, zeytinyağı fabrikaları / yağhanelerinin gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması veya en azından esnetilmesi konusunda destek beklemektedir.

Konu :  Zeytinyağı fabrikalarında gıda mühendisi zorunluluğu

                                                                                                                                          24 / 12 / 2015

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

BAŞKANLIĞI’NA,

ANKARA.

            Muğla İli, Milas İlçesinin 235 224 hektarlık yüzölçümünün yüzde 22.6’sına denk gelen 53 300 hektarlık kısmı zeytinliktir. Milas’ta 10 milyona yakın ürün veren zeytin ağacı bulunmaktadır. Bu sayı, Türkiye’de tütün ve pamuk üretiminin yaygın olduğu 2000’li yıllara kadar Türkiye’nin zeytin ağacı varlığının % 10’u kadardı. Ancak tütün ve pamuk tarımından vazgeçilen illerin zeytinciliğe yönelmesi ile birlikte Milas’ın zeytin ağacı varlığının Türkiye geneline oranı % 6’ya gerilemiştir.

            Zeytinin ürün verdiği var yılında 18 000 ton, ürünün kıt olduğu yok yılında 3 500 ton dolayında zeytinyağı elde edilmektedir.

            Milas’ın 5 beldesi ve 114 köyünde elde edilen zeytinler, 2015 yılı verilerine göre; ilçe merkezi ve köylere dağılmış olan toplam 63 zeytinyağı “fabrikası” veya “yağhane”de sıkılarak zeytinyağı çıkarılmaktadır.

            63 Zeytinyağı fabrikasından birisi eski düzen taş takımı ile çalışmakta diğerleri ise modern sistemde üretim yapmaktadır.

            Milas’taki 63 zeytinyağı fabrikasından:

1 tanesi (% 1.59)         40+ Hp gücünde,

7 tanesi (% 11.12)       50+ Hp gücünde,

14 tanesi (% 22.23)     60+ Hp gücünde,

24 tanesi (%38.1)        70+ Hp gücünde,

2 tanesi (%3.18)          80+ Hp gücünde,

3 tanesi (%4.77)          90+ Hp gücünde,

3 tanesi (% 4.77)         100+Hp gücünde,

2 tanesi (% 3.18)         200+Hp gücündedir.

7 fabrikanın (%11.12) kapasite raporu alınmadığı için Hp gücü kayda girmemiştir.

ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISINA GÖRE ZEYTİNYAĞI FABRİKALARI      

Milas’taki 63 zeytinyağı fabrikasından:

8 fabrikada      1 işçi,

10 fabrikada    2 işçi,

13 fabrikada    3 işçi,

19 fabrikada    4 işçi,

3 fabrikada      5 işçi,

1 fabrikada      6 işçi,

1 fabrikada      8 işçi,

1 fabrikada      43 işçi (TARİŞ. Fabrika gücü: 290 Hp.)

7 fabrikanın ise kapasite raporu alınmadığı için işçi sayısı kayda girmemiştir.

FABRİKA GÜCÜNE GÖRE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI

            100 + Hp gücündeki zeytinyağı fabrikalarında:

Günlük zeytin işleme kapasitesi 60 ton olan 100 Hp gücündeki 1 fabrikada:           2 işçi,  

Günlük zeytin işleme kapasitesi 80 ton olan 111.82 Hp gücündeki 1 fabrikada       2 işçi,  

Günlük zeytin işleme kapasitesi 150 ton olan 150 Hp gücündeki 1 fabrikada          2 işçi,  

Günlük zeytin işleme kapasitesi 80 ton olan 202.94 Hp gücündeki 1 fabrikada       4 işçi çalışmaktadır. (Karadeveci zeytinyağı fabrikasında 2 tane 80 ton kapasiteli makineler bulunmaktadır)

Günlük zeytin işleme kapasitesi 80 ton olan 111.81 Hp gücündeki             1 fabrikada      2 işçi,

                                                 80 ton olan    79.88 Hp gücündeki   1 fabrikada      4 işçi.

Günlük zeytin işleme kapasitesi 90 ton olan 91.Hp gücündeki        1 fabrikada      3 işçi,

                                                 90 ton olan    93 Hp gücündeki        1 fabrikada      4 işçi,

                                                 90 ton olan    93 Hp gücündeki        1 fabrikada      4 işçi,

Günlük zeytin işleme kapasitesi 120 ton olan            150 Hp gücündeki      1 fabrikada      2 işçi çalışmaktadır.

Günlük zeytin işleme kapasitesi 40 ton olan 2 makinesi, 60 ton olan 2 makinesi  (Günlük toplam 200 ton) olan                290      Hp gücündeki 1 fabrikada (TARİŞ)    43 işçi çalışmaktadır

GÜNLÜK İŞLEME KAPASİTESİNE GÖRE

1 Fabrika    5 ton/gün                   3 işçi,

1 Fabrika  25 ton/gün                   3 işçi,

1 Fabrika  30 ton/gün                   2 işçi,

18 Fabrika 40 ton/gün: 10 Fabrika 4 işçi,

                                     2 Fabrika 3 işçi,

                                     3 Fabrika 2 işçi,

                                     3 Fabrika 1 işçi,

25 Fabrika 60 ton/gün: 5 Fabrika 1 işçi,

                                   4 Fabrika 2 işçi,

                                   8 Fabrika 3 işçi,

                                   5 Fabrika 4 işçi,

                                   2 Fabrika 5 işçi,

                                   1 Fabrika 6 işçi,

2 Fabrika 70 ton/gün:   1 Fabrika 8 işçi,

                                   1 Fabrika 5 işçi,

3 Fabrika 80 ton/gün:  1 Fabrika 4 işçi (2 tane 80 ton/gün kapasitesinde makineye sahip)

                                   1 Fabrika 4 işçi,

                                   1 Fabrika 2 işçi,

3 Fabrika 90 ton/gün:  1 Fabrika 3 işçi,

                                   2 Fabrika 4 işçi,

1 Fabrika 120 ton /gün 1 Fabrika 2 işçi ile çalışmaktadır.

ZEYTİNYAĞI FABRİKALARI VE TOPLAM KAPASİTE

Kapasite raporları olan toplam 56 fabrikanın günlük zeytin işleme kapasitesi toplamı:         3 300 ton

Kapasite raporları olmayan toplam 7 fabrikanın günlük zeytin işleme kapasitesi toplamı:   280 ton (tahmini)

TOPLAM GÜNLÜK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ (63 fabrika toplamı)       3 580 ton

Milas’ta, genellikle 2 yılda bir yaşanan zeytinin bol olduğu “var yılı”nda 16 000 – 19 000 ton arasında zeytinyağı elde edilmektedir.

Milas yöresinde ortalama 5 kg. zeytinden 1 kg. zeytinyağı alınmaktadır. Bu durumda var yılı ortalaması olarak, iki yılda bir 80 000 ton – 95 000 ton zeytin alınmaktadır.

Milas İlçe Gıda, Tarım ve Havancılık Müdürlüğü verilerine göre:

Zeytinde “yok yılı” olan 2013’te 17 000 ton, “var yılı” olan 2014 yılında 66 700 ton zeytin alınmıştır.

Milas’taki 63 zeytinyağı fabrikasının toplam günlük zeytin sıkma kapasitesinin 3 580 ton olduğu göz önüne alındığında, fabrikaların;

2013 yılında elde edilen 17 000 ton zeytini  4.75 günde işleyip zeytinyağı çıkarması,

2014 yılında elde edilen 66 700 ton zeytini 18.64 günde işleyip zeytinyağı çıkarması, veya ürünün en

bol olduğu yıl varsayımında 95 000 ton zeytini 26.54 günde işleyip zeytinyağı çıkarması gerekir.

Milas yöresinde, zeytinyağı fabrikaları ürünün az veya bol olmasına göre Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında çalışmakta, ürünün çok bol olduğu yıllarda bazı fabrikalar Nisan ayında da çalışabilmektedir.

Bu verilere göre baktığımızda;

1 – Yöredeki fabrikaların toplam zeytin işleme kapasitesi, elde edilen ürün miktarının çok üstündedir.

2 – Fabrika sahipleri, pazarlamacıların yanlış yönlendirmesi veya çoğa tamah etmeleri nedeniyle ihtiyaçlarının üstündeki günlük işleme kapasitesi veya motor gücüyle fabrika kurmuşlardır.

ZEYTİNYAĞI FABRİKALARINDA GIDA MÜHENDİSİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

11/6 2010 Tarihinde kabul dilen 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘nun EK-1 bölümü aynen şöyledir:

EK-1

GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDEN ÜRETİMİN NEVİNE GÖRE PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA OLAN İŞLETMELER VE BU İŞLETMELERDE ÇALIŞABİLECEK MESLEK MENSUPLARI

A. Gıda Üreten İşyerleri

Meyve ve sebze işleyen iş yerleri (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi,  kimya mühendisi, kimyager

Buna göre; Zeytinyağı fabrikalarının da dahil olduğu 30 (hp) beygir üzeri motor gücü ile çalışan işletmelerle 10 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde bir gıda mühendisi veya gıda bölümü mezunu bir ziraat mühendisi veya bir kimya  mühendisi ya da bir kimyagerin çalıştırılmasının zorunluluğu bulunmaktadır.

Oysa;

Milas’taki 63 zeytinyağı fabrikası (veya yağhane) durumu değerlendirildiğinde; bu fabrikaların tümünün pazarlamacı yönlendirmesi veya gerçekçi olmayan bir heves sonucunda 30+ Hp gücünde olduğu ve bu fabrikalarda ortalama  3.09 işçinin çalışmakta olduğu görülmektedir.

Fabrika çalışanlarının çoğunluğu fabrika sahibinin kendisi, eşi ve çocuklarıdır. Yani bu fabrikalar büyük ölçüde aile işletmeleridir.

Bu durumda; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘nun EK-1 bölümünde ön görülen “30 Hp + güç ve 10 kişiden fazla personel çalıştıran işyerleri” tanımlaması, yaşamda gerçekçi değildir.

Her ne kadar kurulu gücü 30 Hp + gibi görülse bile ortalama 3.09 olan çalışan sayısı fabrikaların gerçek çalışabilme kapasitesini ortaya koymaktadır.

Çoğunluğu işletmecinin aile bireylerinden oluşan, ortalama 3 kişiyle ve fabrikaların tam gün kapasite ile çalıştığı varsayıldığında, ürünün yok yılında 4.75 gün, var yılında 18.64 gün, ürünün çok bol olduğu yılda ise 26.54 gün çalışabilen zeytinyağı fabrikalarının yıl boyunca 1 gıda mühendisi istihdam etmeleri mümkün değildir. 

Ya da başka bir deyişle, fabrikalar, yarım veya çeyrek gün kapasitesiyle faaliyet gösterdikleri iki, üç ay için, bir yıllık mühendis maaşı ödeyerek gıda mühendisi istihdam etmeleri de mümkün olmadığı gibi bir gıda mühendisinin de iki üç aylık süre için çalışmayı ya da “çalışıyor görünmeyi” kabul etmesi de mümkün değildir.

SONUÇ OLARAK;

Milas ölçeğinde incelediğimiz zeytinyağı fabrikaları (veya yağhaneleri)’nin durumu hiç kuşkusuz zeytinyağı üreten diğer yöreler için de örnek oluşturmaktadır.

Bu nedenle;

30 Hp+ güç veya 10+ personel çalıştıran zeytinyağı fabrikaları için gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu getiren 5996 sayılı yasanın Ek-1 bölümündeki düzenleme kaldırılmalı veya gerçekçi bir şekilde düzenlenmelidir.

Düzenleme;

1 –  Zeytinyağı fabrikalarının hijyen denetimlerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılması ve fabrikaların gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması şeklinde olabilir.

2 – Birkaç aylığına çalışacak bir mühendis bulmak mümkün olmayacağı için, hijyen denetimleri, birden çok işletmenin denetimini yapmayı üstlenebilecek özel kuruluşlar, şirketler, kooperatifler veya meslek odaları tarafından yapılabilir.

3 – Fabrika motor gücü ne olursa olsun, çalışan sayısı 40 ve üzerindeki işyerlerinde gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu uygulanabilir.

4 – Fabrika motor gücü ne olursa olsun, 10 ve üzerinde işçi çalıştıran 7 zeytinyağı fabrikası için haftanın her günü bir işletmede bulunması koşuluyla ortaklaşa bir gıda mühendisi çalıştırılması istenebilir.

5 – Zeytinyağı fabrikalarının çalışmadığı aylarda gıda mühendisi çalıştırılması zorunlu olmamalıdır.

Zeytinyağı fabrikalarının beklentilerini karşılayacak yasal düzenlemenin yapılmasıyla ilgili olarak ilgili Bakanlıklar düzeyinde sorunun yansıtılması için gereğini arz ederim.

                                                                                                         Reşit ÖZER

                                                                                  MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI

                                                                                         YÖNETİM KURULU BAŞKANI