DOLAR
32,8997
EURO
35,8479
ALTIN
2.526,24
BIST
11.172,75


KOBİ’LERİN KIRSAL ALTYAPI YATIRIMLARINA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ SAĞLANIYOR

KOBİ’LERİN KIRSAL ALTYAPI YATIRIMLARINA  YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ SAĞLANIYOR
10.12.2020 15:49
0
A+
A-

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2020/25 Sayılı Tebliğ ile Kırsal Altyapı Yarıtımlarına yüzde 50 hibe desteği veriliyor. Destek kapsamında tarımsal altyapı tesisleri kurulması, arıcılık, bilişim sistemleri ve eğitimi, ipekböceği ve su ürünleri yetiştiriciliği ile el sanatları ve çinicilik, çömlekçilik, dokumacılık, halı ve kilimcilik, sabun ve gülsuyu üretimi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği de bulunuyor.

            Desteklerden yararlanabilmek için Uygulama Rehberinin yayınlanmasından başlayarak 60 gün içinde, belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyası ile başvuru yapılabilecek. Tebliğe göre; başvuruların girişinin elektronik ağ üzerinden yapılacağı ve başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş işgünü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne elden teslim edilmesi gerekiyor.

            2020/25 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ YATIRIM KONULARI NELERDİR?

            Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2020/25 Sayılı Tebliğ kapsamında yapılacak hibe destekleri konusunda TOBB‘ tarafından bir bilgilendirme yazısı yayınlandı. Yazıda şu bilgilere yer veriliyor:

            YATIRIM KONULARI NELERDİR?

                        *Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı sistemleri, (Sebze – Meyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Depo, Örtü Altı Tarım, Kanatlı Yetiştiriciliği, Kapama Meyve – Sebze Bahçe Tesisi Sulama sistemi, vb)

                        *Arıcılık ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,

                        *Bilişim sistemleri ve Eğitimi,

                        *El Sanatları ve Katma değerli Ürünler, (Çinicilik, Çömlek, dokumacılık, Halı, kilim, Sabun, Gülsuyu vb) (Bu başlık altında sadece Kırsal Alan’da yer alacak yatırım başvuruları kabul edilecektir)

                        *İpekböceği Yetiştiriciliği

                        *Su Ürünleri Yetiştiriciliği

                        *Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Elektrikli Traktör hariç kendinden yürür makineler kapsam dışıdır)

                        *Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

            KİMLER BAŞVURABİLİR?

             Bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan (El Sanatları ve Katma değerli ürünler Başlığı Hariç) çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve birlikler başvurabileceklerdir.

            Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde / ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

            PROJE LİMİTLERİ VE SAĞLANACAK HİBE TUTARI NE KADARDIR?

            Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı; 500 bin TL’dir.

            Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami yüzde 50’si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Hibeye esas Proje Tutarı 20 bin TL altında olan başvuralar kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımları yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

            HANGİ GİDER KALEMLERİ DENSTEKLENECEKTİR?

            Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;

                        *İnşaat Yapım Giderleri

                        *Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri program kapsamında desteklenecektir.