DOLAR
33,0372
EURO
35,9878
ALTIN
2.559,61
BIST
11.064,85


MİTSO YİNE BAŞARDI… TAKLİT VE TAĞŞİŞLİ ÜRÜNLERE BÜYÜK CEZALAR GETİRİLDİ

MİTSO YİNE BAŞARDI…  TAKLİT VE TAĞŞİŞLİ ÜRÜNLERE BÜYÜK CEZALAR GETİRİLDİ
05.11.2020 12:08
0
A+
A-

Milas Ticaret ve Sanayi Odasının yıllardır ısrarla istediği ve bu konuda ilgili Bakanlıklardan Muğla Milletvekillerine, TOBB’dan Muğla Valiliğine yazılı olarak başvurusu yaptığı taklit ve tağşişli ürün satışının önlenmesi ve yapanların cezalandırılması isteği sonunda gerçekleşti. Taklit ve tağşişli ürün satışını önlemek ve yapanları cezalandırmak üzere 7255 Sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanlarında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun’da düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler, 4 Kasım 2020 tarihli ve 31294 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

            Yürürlüğe giren kanın kapsamında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24’üncü maddesinin dördüncü fıkrasına “Taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi tutulamaz, piyasaya arz edilemez” cümlesi eklendi. Belirtilen kanunun 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (l) bentlerinde yapılan değişiklikle “Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan…” toplatılacak” ve “mülkiyeti kamuya geçirilerek imha…” edilecek. Kanunda yapılan düzenleme ile taklit ve tağşişli ürün üretenlere cezai yaptırım da getirildi. Buna göre taklit ve tağşişli  “gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli para cezası…” verilecek.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, 8 Mart 2019 tarihinde Odayı ziyaret eden Bakan Dr. Pakdemirli’ye içinde tağşişli ürünlerle ilgili cezai yaptırımlar getirilmesini de içeren bir dosya sunmuştu.

            Yapılan düzenleme ile “Kanunun 24’üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemlere el konulur” hükmü getirilirken bu ürünleri “Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler işletmecisi tarafından Bakanlık gözetiminde imha edilir veya ettirilir. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olman ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir” hükmü getirildi. Bu maddeye aykırı davrananlar için yapılan düzenlemede ise “Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri; 1) Üreten, ithal eden veya kendi adı  veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine 50 bin Türk lirası” ceza getirildi. Ayrıca ürünün izlenebilirliğini sağlamadan piyasa arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine 5 bin Türk lirasından aşağı olmamak ve 500 bin Türk lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1’i oranında idari para cezası” verilebilecek.

MİTSO’nun tağşişli ürünlere cezai yaptırımları da içeren dosyası,20 Ekim 2018 tarihinde Muğla Ticaret Borsasında yapılan Muğla Odaları Ortak Toplantısında Muğla Milletvekillerine sunulmuştu. Reşit Özer, Muğla CHP Milletvekili Mürsel Alban’a MİTSO’nun raporunu sunarken.

            MİTSO YILLARDIR İSTİYORDU…

            Ürünün bol olduğu “var yılı”nda 18 bin ton zeytinyağı ve yılda yaklaşık 2 bin 800 ton dolayında bal üretilen Milas’ta, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, taklit ve tağşişli üretimden yıllardır yakınıyordu. MİTSO, özellikle coğrafi işareti alınmış Milas zeytinyağının tağşişli ürün olarak piyasaya sürülmesine karşı yıllardır girişimlerde bulunuyor ve önlem alınmasını talep ediyordu

            Zeytinyağında yapılan tağşişin, yöre zeytinyağı için kötü reklam oluşturduğunu ve gerçek zeytinyağı üreticisinin mağdur olmasına neden olduğunu belirten MİTSO, 20 Ekim 2018 tarihinde Muğla milletvekillerine yörenin sorunları ve talepleri konusunda verdiği raporun (f) maddesinde “Zeytinyağında tağşiş mutlaka ve kesin olarak önlenmeli, yol üzerindeki satış yerlerinde markasız zeytinyağı satışına izin verilmemelidir” ifadesi yer almıştı.. MİTSO, 18 Ekim 2018 tarihinde Muğla Ticaret Borsasında yapılan Muğla Odaları ortak toplantısına sunduğu raporun 11. maddesinde  “Sahte ve katkılı zeytinyağı ve bal satışını önlemek için denetimler arttırılmalı, yol kenarı satışlarına bir düzenleme getirilmeli, yol kenarlarında markasız zeytinyağı ve bal satışına izin verilmemeli ya da çok sıkı denetim getirilmelidir” denilmişti.. 15 Ocak 2018’de Muğla’daki kurumları ziyaret eden Adalet ve Kalkınma Partisi Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’a yörenin sorunları ve beklentileriyle ilgili sunulan 22 sayfalık raporda “Katkılı, tağşişli zeytinyağının önüne geçebilmek için ağır ceza yaptırımları getirilmelidir” diye belirtilmiş, daha sonra bu raporun bir örneği ilgili Bakanlığa iletilmek üzere TOBB’a gönderilmişti. 10. Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarına katılmak üzere 8 Mart 2019 tarihinde Milas’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin MİTSO’yu ziyareti sırasında sunulan raporda ise “Katkılı, tağşişli zeytinyağının önüne geçebilmek için ağır ceza yaptırımları getirilmeli, pazar yerlerinde, karayollarında hijyenik olmayan yöntemlerle yapılan zeytinyağı satışları denetlenmelidir” talebi yer almıştı.MİTSO, son olarak 20 Ocak 2020’de yeni Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya yörenin sorunlarıyla ilgili olarak sunduğu raporun 4. maddesinde “Milas Zeytinyağı Coğrafi işaretli bir üründür. Milas zeytinyağının kalitesinin ve değerinin korunabilmesi için Muğla ili sınırları içinde tağşişli zeytinyağı satışını önlemek için denetimler yapılması,” ifadesine yer verilmişti.

MİTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI REŞİT ÖZER : “ISARLA İSTİYORDUK, OLDU”

MİTSO, özellikle zeytinyağı ve balda tağşişli ürün satışının önlenmesi ve yapanlara cezai yaptırımlar getirilmesini de içeren raporunu yeni Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya 20 Temmuz 2020 tarihinde sunmuştu.

            5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda yapılan ve 4 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile taklit ve tağşişli ürün üreten ve satanlara cezai yaptırımlar getirilmesi üzerine MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer “Biz yıllardır ısrarla istiyorduk. Sonunda oldu” dedi. Milas’ın çok önemli bir zeytinyağı ve bal üretim merkezi olduğunu ifade eden Reşit Özer, “Her iki ürünümüzde de piyasada pek çok sahte ve tağşişli ürün bulunuyordu. Bu da gerçek zeytinyağı ve bal üreticinin zarara uğramasına neden oluyordu. Coğrafi işaretini almış olduğumuz Milas zeytinyağına kötü reklam oluyordu. Bu durumun önüne geçmek için birçok girişimimiz oldu. Taleplerimizi başta üst kuruluşumuz TOBB olmak üzere SayınValimize, Sayın Muğla Milletvekillerimize, Sayın Bakan Yardımcısına, Sayın Bakanımıza yazılı raporlar halinde sunduk. Zeytinyağında ve balda tağşişin, taklidin önüne geçilmesi için cezaların arttırılmasını talep ettik. Sonunda talebimiz gerçek oldu. 4 Kasım 2020 tarihi itibariyle taklit ve tağşişli ürün üretenlere, satanlara cezalar getirildi. Bunun MİTSO’nun ısrarlı takibinin bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda sesimize kulak veren Sayın Milletvekillerimize, Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.