DOLAR
33,0634
EURO
36,1212
ALTIN
2.570,75
BIST
11.064,85


Muğla Odaları Ve Borsa 12.Bölgesel Toplantısı

Muğla Odaları Ve Borsa 12.Bölgesel Toplantısı
06.08.2013 17:25
0
A+
A-

Toplantıya Muğla Ticaret Ve Sanayi Odası, Muğla Ticaret Borsası, Milas Ticaret Ve Sanayi Odası, Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Deniz Ticaret Odası, Fethiye Ticaret Ve Sanayi Odası, Fethiye Deniz Ticaret Odası, Bodrum Deniz Ticaret Odası katılarak aşağıdakibelirtilen konularda görüş birliğine varılmıştır.

MUĞLA ODALARI VE BORSA 12.BÖLGESEL TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ
27/06/2009

27 Haziran 2009 tarihinde Bodrum Ticaret Odasının ev sahipliğinde Muğla Ticaret Ve Sanayi Odası, Muğla Ticaret Borsası, Milas Ticaret Ve Sanayi Odası, Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Deniz Ticaret Odası, Fethiye Ticaret Ve Sanayi Odası, Fethiye Deniz Ticaret Odası, Bodrum Deniz Ticaret Odası’nın katılımıyla aşağıdaki konularda görüş birliğine vardık.

1- 2009 yılı içinde Muğla Odaları olarak Rodos fuarının tekrar düzenlenmesi,

İlk olarak 9-11 Aralık 2006 tarihleri arasında Muğla Odaları ve Borsa’nın desteği ile Yunanistan’ın Rodos Adasında düzenlenen “Rodos Türk İhraç Ürünleri Fuarı”na 63 firma toplam 1244.-m2 ve 350 kişi ile katılınmış, başarılı sonuçlarla dönülmüştür.

Rodos Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın yapılmasıyla Yunanistan ve Türkiye arasındaki ticaretin artarak devamı için çok önemli bir gelişme olduğu ve ticaret hacminin arttığı açıkça görülmüştür.

30 Ekim – 2 Kasım 2009 tarihleri arası yapılması planlanan 2.Rodos Türk İhraç Ürünleri Fuarının organizasyonunu yapmak isteyen ALFA Ekthesiaki firması temsilcileri fuar, katılım bedeli ve sağlanacak hizmetler konusunda bilgilendirme yaptılar. Ürün yelpazesi geniş olan fuara üyelerimizin katılımının sağlanması ortak düşüncedir.

2- Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarını kriz dolayısıyla ödeyemeyen işletmelerin borçlarının yeniden yapılandırılması,

Muğla ilinde tahakkuk edilen ve tahsil edilen vergi ve SGK prim tahsilatlarının ülkemizin bir çok iline kıyasla daha yüksek olduğu Maliye Bakanlığı verilerinden de anlaşılmaktadır.

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeni ile gerek Maliye’ye gerekse SGK kurumuna karşı olan mali yükümlülüklerini zamanında yerine getiremeyen üye sayımızda artış olduğu gözlenmiştir. Daha önce (açıklaması verilebilinir, sayı tarih gibi) uygulamaya konulan yapılandırma ile sağlanan taksitlendirme gereğini yerine getiren mükellef sayısında da büyük azalma gözlenmektedir. Maliye’ye ve SGK kurumuna karşı mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen tüccarın Ticaret yapma yeteneğinin kısıtlandığı, kurumların başlattığı haciz işlemleri ile büyük prestij kayıpları ve birbirini tetikleyen sıkıntılar oluşmaktadır. Ticaretin artırılması hususunda hükümetin ve TOBB’un çeşitli çalışmalarının olduğu şu dönemde, Tüccarın Maliye ve SGK ya karşı yerine getirilmemiş mali yükümlülükleri hususunda daha gerçekçi bir düzenlemeye ihtiyaç vardır.
Geçmiş 5- 10 yıl içinde maliye ve SGK’ya karşı yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olan tüccarların, ekonomik kriz döneminde tahakkuk eden kamu borçlarının firmalarla görüşülerek tespit edilecek takvim ile ödemelerine imkân sağlanması uygun olacaktır.
3- Maliye Bakanlığı’nın İşyeri Denetimi ve İnceleme uygulamaları,

Muğla ili genelinde Vergi denetimi ve inceleme uygulamalarının çok yaygınlaştığı bilinmektedir. Bütün üyelerimizden yürürlükteki mevzuata uygun kayıt tutmaları ve maliyeye karşı olan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleri beklenmektedir.

Denetimlerin genellikle iş hacmi büyük olan firmalara yapılıyor olması, hala kayıt dışı çalışanların mevcudiyeti, rekabet koşullarının eşitlenememiş olması nedeni ile eleştirilere konu edildiği bilinmektedir.

İnşaat sektöründe çalışan firmalarımızın defterlerinin sürekli inceleme konusu edildiği ve defter ve evraklarının beklenenden daha uzun süre muhafaza edildiği şikâyetlerinin odalarımıza ulaştığı bilinmektedir.

Bölge ekonomisinin büyük bir kısmını yaratan orta ve küçük ölçekli işletmeler ile ilgili mevzuatın özel olarak ele alınıp, muhatap oldukları dolaylı vergi, rüsum ve harçlar hususunun yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu açıktır.

4- Bölgemizdeki Ecrimisil Uygulamalarındaki sorunlar,

Ecrimisil uygulamalarının, kamu mallarının idaresi yöntemi haline geldiği bölgemizde, uygulamanın çok yönü hukuk ile bağdaşmadığı kanaati paylaşılmaktadır. Ecrimisilin bir tazminat olarak tarif edilmesi nedeni ile firmalarımız bu bedelleri gider olarak muhasebeleştirememektedir.

Planlama ile gelişmeyen, ancak oluştuktan sonra planlanan Turizm kentlerimizde, Özellikle turizm tesislerimizin kamu mallarını kullanımı en kısa zamanda bir hukuka bağlanmalıdır.

Ecrimisil bedellerinin tespitinde oda ve belediyeler görüşü dikkate alınarak belirlenmeli ve işletmelerin varlığını devam ettirmelerini tehlikeye atılmamalı.

Ecrimisile konu yerlerle ilgili kiralama müracaatı olduğu halde, idarenin kiralama yoluna gitmediği şikâyetleri çoğalmıştır. Ecrimisil bedellerinin geriye doğru hesap ediliyor olması çoğu kez işletmeler için hesaplanmamış bir gider olmaktadır. Bunların tahsili takviminde bu gerçek dikkate alınmalıdır.

Turizmin bir hizmet ve konfor yarışı olduğu ve bu yarışta bizi işletmelerimizin tespit ettiği gerçeği unutulmadan, toplumsal kabul görebilecek Kamu mallarının kullanımı beldeler bazında bir esasa bağlanmalıdır.

Bölgemizin gerçeklerinden biri olan iskele ve güneşlenme teraslarının tanımı yapılmalı ve birçok turizm tesisi için önemli bir fonksiyon alanı olduğu kabul edilip bir hukuka bağlanmalıdır.

Kentin prestijini olumsuz etkilemekte olan, Yaya kaldırımları ve yolların hizmet alanı olarak kullanımı, Ecrimisil tahakkuk ettirilerek değil kullanımdan men ederek önlenmelidir.

Sahillerin herkesin kullanımına açık tutulması, haksız kullanana hak sağlayıcı uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir

5- Alkollü İçkilerde vergi oranlarındaki yüksekliğin turizme etkileri,

İlimizde yeme ve içme fiyatlarının birçok Avrupa ülkesinden daha yüksek olmasının ana sebebinin alkollü içki fiyatları içindeki vergilerden kaynaklandığı bilinmektedir. Bu durum yurtdışından kaçak içki girişine ve yasadışı içki imalatına sebep olmaktadır. Gerek konaklama tesisleri içindeki yeme içme birimleri gerekse lokanta ve bar olarak hizmet veren işletmelerin iş hacimlerinin düşmesinin yanı sıra Ülkemize gelen turistler arasında Ülkemizdeki yeme içme bedellerinin yüksek olduğu kanaatinin yayılması uzun dönemde Turizm açısından tehlike oluşturmaktadır.

Turizm işletmelerine yönelik ÖTV’siz fatura ile alkollü içki satışının, sahte ve kaçak alkollü içkiye olan talebi engelleyeceği görüşündeyiz.

6- Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Aydın Kosgeb Müdürü Turgut GÖZEN tarafından bilgilendirme,

Bodrum’da gerçekleştirilen Bodrum Yat İmalatı İş Kümesinin tüm Muğla’nın katılımı ile gerçekleşmesine bunun içine Bozburun ve Marmaris’teki yat imalatçılarının da girmesine karar verilmiştir.

BÜLENT KARAKUŞ HAYATİ NİZAMOĞLU
MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI MUĞLA TİCARET BORSASI
YÖNETİM KR. BŞK. YÖNETİM KR. BŞK.

MEHMET BAYSAL AKİF ARICAN
MARMARİS TİCARETODASIFETHİYE TİC.VE SANAYİ ODASI
YÖNETİM KR.BŞK YÖNETİM KR. BŞK.

HASAN MENGİ ŞABAN ARIKAN MARMARİS DENİZ TİC. ODASI FETHİYE DENİZ TİCARET ODASI
YÖNETİM KR.BŞK. YÖNETİM KR.BŞK.

ENVER TUNA GÜNDÜZ NALBANTOĞLU
MİLAS TİC.VE SANAYİ ODASI BODRUM DENİZ TİC.ODASI
YÖNETİM KR.BŞ. YÖNETİM KR.BŞK.

MAHMUT SERDAR KOCADON
BODRUM TİCARETODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI