DOLAR
32,3565
EURO
34,4292
ALTIN
2.435,74
BIST
9.814,19


Muğla Ticaret ve Sanayi, Ticaret, Deniz Ticaret Odaları ile Borsanın ortak görüşü; YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ ERTELENSİN

Muğla Ticaret ve Sanayi, Ticaret, Deniz Ticaret Odaları ile Borsanın ortak görüşü; YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ ERTELENSİN
06.08.2013 17:46
0
A+
A-

*Odalar, yaptıkları ortak çağrıyla yeni TTK’nin yeniden düzenlenmesini ve bunun yapılabilmesi için de yürürlüğe girişinin ertelenmesini istediler.
*TOBB üyesi Muğla Odalarının başkanları, en çok yeni TTK’da getirilen hapis cezalarına tepki gösterdiler ve “ekonomik suça ekonomik ceza” ilkesinin uygulanmasını istediler.
*Toplantıda, şirketlerin yönetim kurullarının dörtte birinin yüksekokul mezunu olma zorunluluğu getirilmesi de eleştirilerek “Bu şekilde yüksekokul mezunlarına istihdam yaratılmak isteniyorsa istihdam böyle yaratılmaz. Bu durum, şirketlerin aileleriyle bile paylaşmadıkları sırlarının yabancılarla paylaşılmasına neden olur” denildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyesi Muğla Ticaret ve Sanayi, Ticaret, Deniz Ticaret Odaları ve Muğla Borsası’nın Muğla’da yapılan ortak toplantısında 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ertelenerek yasanın yeniden ele alınıp düzenlenmesini istediler. TOBB üyesi Muğla meslek odaları toplantısında oda yöneticileri en çok, 1545 maddeden oluşan yeni TTK’nin hemen her maddesinde para, hapis veya hem para hem hapis cezalarının bulunmasına karşı çıkarak “ekonomik suça ekonomik” ceza ilkesinin uygulanmasını istediler.
TOBB üyesi Muğla meslek odaları ile Muğla Borsası’nın katılımıyla geleneksel hale gelen ortak toplantıların 19’uncusu Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapıldı. Muğla, Fethiye ve Milas Ticaret ve Sanayi Odaları, Bodrum, Marmaris Ticaret Odaları, Bodrum, Marmaris ve Fethiye Deniz Ticaret Odaları ile Muğla Borsası’nın yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen TOBB üyesi Muğla Meslek Odaları ve Borsası 19. Ortak Toplantısında tek gündem maddesi olarak yeni Türk Ticaret Kanunu ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hilmi Giresun yeni TTK’nin 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirterek “1545 maddeden oluşan yeni TTK’nın yüzde 45’i eski maddelerden oluşuyor. Toplantıda amaç, sadece olumlu yanlarını ortaya koymak değil, olumsuz yanlarını da tartışmaya açmaktır” dedi. Hilmi Giresun yeni TTK’nın pek çok konuda para ve hapis cezası getirdiğini vurgulayarak “Bu ülkede katma değer yaratan girişimciler için hapis cezası olmamalıdır. Amacımız üzüm yemek olmalı, bağcıyı dövmek olmamalıdır” diye konuştu.
Toplantıda ilk konuşmayı yapan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni TTK hakkındaki görüşlerini açıklayan Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş yeni TTK’nin bazı maddelerinin ticari yaşama katkı sağlayacağını ancak bazı maddelerinin de mutlaka değiştirilmesi gerektiğini bildirdi. Yeni yasanın hemen her maddesinde para ve hapis cezaları bulunduğunu anlatarak “Yeni TTK; ekonomik suça ekonomik ceza ilkesine aykırı hükümler içeriyor. Yasadaki bazı para cezaları da ticaretten men cezasına çevrilmelidir” dedi. Bülent Karakuş, belgelerde gereğinden çok bilgiye yer verilme zorunluluğu getirilmesinin ve her yönetici değişikliğinde bütün belgelerin yeniden basılmasının doğru olmadığını belirterek “Uygulanabilir olmayan bu madde aynı zamanda basılı belge israfına yol açacak ve şirketlere maddi külfet” getirecektir” diye konuştu. Karakuş, şirketlere internet sayfası açma zorunluluğu getirilmesini de eleştirerek “İnternet sitesi kurmayana para cezası getirilmemeli. İnternet sayfasını yalnızca halka açık şirketler için olmalı ve para cezası olacaksa onlar için uygulanmalı” dedi.
Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal ise ülkenin gelişen koşullarına uygun şekilde TTK’nin değişmesini uygun bulduklarını ancak birçok maddesinin mutlaka değiştirilmesi gerektiğini belirterek “Bu yasanın 2.5 ay içinde yürürlüğe girmesi mümkün görünmemektedir” dedi.
Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serdar Kocadon ise yeni TTK ile getirilen cezaların çokluğuna ve ağırlığına karşı çıkarak Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ile ortak çalışılarak yeni TTK’de itiraz edilecek maddelerin belirlenmesini istedi.
Yeni TTK hakkında Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın görüşlerini açıklayan Yönetim Kurulu Başkanı Enver Tuna, yasanın girişimciler için para ve hapis cezalarıyla dolu bir tuzak gibi olduğunu belirterek yasalarda amacın girişimcileri cezalarla yıldırmak ve korkutmak olmadığını, asıl amacın uyarmak, yol göstermek ve yol açmak olması gerektiğini bildirdi. Enver Tuna yeni TTK ile getirilen tek kişilik şirket kurulabilmesine olanak sağlanmasına da karşı çıkarak “Şirket kurmakta amaç girişimcilerin sermayelerini, bilgilerini, teknolojilerini, işgüçlerini birleştirmektir. Oysa tek kişilik şirket kurmak ise, şirket olmanın ruhuna aykırıdır. Bazı kötü örnekler yaşanıyor diye tek kişilik şirkete onay vermek şirket olmanın mantığını ve ruhunu ortadan kaldırır” dedi. Enver Tuna, şirket birleşmelerinde çalışanları alacaklarının güvence altına alınmasını isteme hakkının bulunduğunu ancak şirket yönetiminin özel denetim kuruluşundan alacağı bir yeterlik yazısıyla şirketin bu güvenceyi vermekten kurtulabileceği belirterek “Bu da iş yaşamında huzursuzluğa neden olur. Eğer ortada kötü niyet yoksa şirket, çalışanların alacakları için güvence vermekten kaçınmaz. Ortada kötü niyet varsa, özel denetim kuruluşundan her zaman için ‘güvence almaya gerek yoktur, yazısı alabilir. Bu durum iş yaşamında huzuru bozar” dedi. Şirketlere internet sitesi kurma zorunluluğu getirilmesini ve kurmayanlara para cezası verilmesini de eleştiren Enver tuna “İnternet, çağdaş iletişim aracıdır. Yasayla zorunlu hale getirilmese bile şirketler buna ihtiyaç duyduklarında zaten kendiliklerinden yapacaklardır. Küçük aile şirketleri için internet sitesi kurmaya ne gerek vardır? Bu zorunluluk yasadan çıkarılmalıdır” dedi.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın görüşlerini ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Kaya anlattı. Kaya, konuşmasında şirketlere bağımsız dış denetim getirilmesinin küçük aile şirketleri için mali külfet getireceğini ve bu nedenle uygulanabilir olmadığını söyledi. Süleyman Kaya, oda sicil müdürlüklerine ceza verme yetkisi tanındığını da belirterek “Sicil müdürleri hem uygulayıcı kişi, hem ceza verici kişi oluyorlar. Bu yanlıştır” dedi.
Muğla Borsası Başkanı Hasan Gökmen karşılıksız çeklerde hapis cezasının kalkmasını eleştirerek “Hapis cezaları kalktı, şimdi hiç kimse borcunu ödemiyor. Bu kanunun bu duruma da bir çözüm getirmesi gerekmektedir” dedi.
Muğla Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk ise Yeni TTK’nin “eli maşalı bir ceza uygulama” getirdiğini vurgulayarak bu yasayla başlayacak yeni dönemin çok sancılı geçeceğini bildirdi.
Marmaris Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Hüseyin Suer de yeni TTK’nin şirketlerin yönetim kurulunun dörtte birinin yükseköğrenim mezunu olması zorunluluğunu getirdiğini anlattı. M. Hüseyin Suer “Bu durumda şirketler, sadece yüksekokul diploması için dışarıdan yönetim kurulu üyesi göstermek zorunda kalacaklar. Böylece insanlar şirketlerinde kendi ailelerine, çocuklarına bile açmadıkları şirketin mali sırlarını, sırf yüksekokul diploması olduğu için yönetim kurulu üyesi yapılan bir yabancıyla paylaşmak zorunda kalacaklar. Bu son derece yanlış bir uygulamadır. Ayrıca yönetimde dörtte bir yüksekokul mezunu yönetim kurulu üyesi bulunması zorunluluğu şirketlere büyük mali külfet getirir. Küçük aile şirketleri bunun altından kalkamaz. Bu getirilen uygulamayla eğer amaç istihdam yaratmak ise istihdam böyle yaratılmaz” dedi.
Toplantının kapanış konuşmasını yapan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hilmi Giresun, toplantıda oda başkanları tarafından dile getirilen Muğla odalarının görüşlerinin ortak bir metin haline getirileceğini ve en kısa sürede başta milletvekilleri olmak üzere ilgili kesimlere gönderileceğini söyledi. Giresun “Çağdaş, anlaşılır, yatırımcının önünü açan bir yasaya ihtiyacımız var. Yeni TTK’nin mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Biz bu yasa konusunda hazırlıksız yakalandım ama bu yasayı çıkaranların da hazırlıksız oldukları görülüyor. Burada dile getirilen görüşleri başta kendi üst örgütümüz TOBB olmak üzere Ankara’daki milletvekillerine ve diğer ilgili kesimlere göndereceğiz” dedi.
MUTSO’YA YENİ BİNA ARMAĞANLARI

TOBB üyesi Muğla odalarının ve borsasının 19. ortak toplantısı, MUTSO’nun yeni hizmet binasının toplantı salonunda yapıldı. Toplantı sırasında Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serdar Kocadon, Bodrumlu bir sanatçının hazırlamış olduğu balık figürlü bir tabloyu yeni bina armağanı olarak MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş’a verdi. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Enver Tuna da MİTSO adına Bülent Karakuş’a yeni bina armağanı olarak bir Adamilas halısı armağan etti.

Toplantının ardından TOBB üyesi Muğla odaları yöneticileri eşleriyle birlikte akşam, MUTSO tarafından düzenlenen şölene katıldılar.