DOLAR
32,9875
EURO
35,9827
ALTIN
2.568,27
BIST
11.064,85


SAĞLIK BAKANLIĞI UYARIYOR, MİTSO HATIRLATIYOR: RESTORAN, LOKANTA, KAFE PASTANE, BÖREKÇI, TATLICI VE İÇERISINDE YEME-İÇME HIZMETI SUNAN İŞLETMELERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI UYARIYOR, MİTSO HATIRLATIYOR: RESTORAN, LOKANTA, KAFE PASTANE, BÖREKÇI, TATLICI VE İÇERISINDE YEME-İÇME HIZMETI SUNAN İŞLETMELERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
05.06.2020 17:18
0
A+
A-

COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ

29. RESTORAN, LOKANTA, KAFE PASTANE, BÖREKÇI, TATLICI

VE İÇERISINDE YEME-İÇME HIZMETI SUNAN İŞLETMELERDE

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” kapsamına alınan Yeni

Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler

kapsamında, kontrolü normalleşme süreci aşamasına geçilmiş bulunmaktadır.

Bu kapsamda, yeme-içme sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin güvenli bir

şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, halen faal olan veya faaliyete geçecek olan

yeme-içme tesisleri ve bünyesinde yeme-içme bulunduran tesislerde, aşağıda

belirtilen önlemlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bu tedbirler restoran, lokanta, kafeler ile içinde yeme-içme hizmet alanı bulunan

dinlenme tesisleri, kitapçılar, büfe ve kantinler ile diğer işletmelerin restoran-kafe

bölümleri dahil yeme-içme sektöründeki işletmeler için geçerlidir.

29.1. Genel İlkeler ve Bildirimi

» İşletmelerinin faaliyetleri sırasında, ilgili kamu kurum veya kuruluşları

tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulmalıdır.

» İşletme genelinde COVID-19 ve hijyen kurallarını/uygulamalarını kapsayan

bir protokol hazırlanmalı, protokol düzenli aralıklarla değerlendirilmeli,

uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum

veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak

güncellenmelidir.

» Protokol kapsamında, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin

yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanmalıdır. Bunlar Sağlık

Bakanlığı’nın yayınladığı COVID-19 rehberinin ilgili bölümünde açıklanmıştır.

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf

» Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla

yükümlüdür. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal

mesafe planı hazırlanmalı, tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe

planına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul

edilmeli ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmalıdır.

Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin

kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve

uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar

düzenlenmelidir.

» COVID-19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü,

haşere ve zararlılarla mücadele protokolü hazırlanmalıdır. Sorumlu

personelce protokole uyulması sağlanmalıdır.

29.2. Misafir Kabulü

» Valeler tarafından eldiven kullanılmamalıdır, her araç teslim alma ve

teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller alkol bazlı el dezenfektanı ile

temizlenmelidir.

» Valeler araçlara maskesiz binmemelidir.

» Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü

uygulamalıdır. 380C’den yüksek ateş ölçümlerinde, misafir işletmeye

alınmayarak, tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurması sağlanır.

» Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulur ve misafirlerin ellerini

antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanır.

» Maskesiz müşteri içeri alınmaz. Misafirin yanında yoksa verilmek üzere

maske bulundurulmalıdır, misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında ve

masadan her kalktıklarında maske takması sağlanır.

» Asansörlerin içine 1’er metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılarak,

toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenmeli

ve yazılı/görsel bilgilendirme yapılmalıdır.

29.3. Yemek Salonu ve Genel Kullanım Alanları

» Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları

ve açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak

düzenlenmelidir. Tesisin içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde

(lavabo önleri, varsa sigara içme alanları vb.) 1,5 metre ara ile sosyal mesafe

işaretlemeleri yapılmalıdır.

» Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olan misafirler

arasında uygulanmaz.

» Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana

sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmelidir. Grup halinde

gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapıldığı takdirde diğer masalarla

aradaki 1,5 metre mesafe korunacak şekilde yapılmalıdır.

» Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalıdır. Masa yanlarına

sandalye konulmaz ve masa yanlarına oturma düzeni oluşturulmaz.

» Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma

düzeni uygulanmalı veya karşılıklı oturma mesafesinin arttırılması amacıyla

iki masa birleştirilerek kullanılmalıdır.

» Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen

veya daire) her masa için uygulanır.

» Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki masalarda

sandalyeler arası mesafe 1 metre olacak şekilde düzenlenmelidir. Personel

ile müşterinin doğrudan yüz yüze kaldığı bar masaları kullanılmamalıdır.

» Her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulmalıdır.

» Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan

kaçınmaya özen gösterir.

» Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir

erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılmalı,

servis ise mutfak personeli tarafından sunulmalıdır.

» Çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçların kaldırılmalı

veya misafire servis elemanı aracılığıyla servis yapılmalıdır.

» Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat,

peçete, menü gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra silinerek

uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Mümkünse tek

kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılmalıdır.

» Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınmalı, temaslı post cihazı

kullanılması halinde, her kullanımdan sonra cihazın %70’lik alkol ile silinerek

temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

» Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş

salonların farklı yerlerinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

» Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak

düzenlenmelidir. Düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık

sık dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

» Tesis içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları hizmete açılmaz.

29.4. Personel

» Personelin düzenli sağlık kontrolü yapılmalı, birlikte yaşadığı kişilerin

COVID-19 açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi

alınmalıdır.

» Tüm personele COVID-19 salgını ve hijyen konusunda bilgi/eğitim verilmesi

sağlanmalıdır.

» Personel girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü yapılmalı ve

el antiseptiği bulundurulmalıdır.

» Personele, çalışma yerine, misafirler ve ortam ile temasına uygun kişisel

koruyucu ekipman (tıbbi maske, yüz koruyucu gibi) ile el antiseptiği sağlanır

ve kullanımı izlenir.

» Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanmalıdır.

» Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen

gösterilmelidir.

» Personelin soyunma-duş-tuvalet ve ortak yemek yeme, dinlenme alanları

sosyal mesafe koşullarına uygun olarak düzenlenmeli, bu konuda gerekirse

yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılmalıdır, bu alanların

temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak

sağlanmalıdır.

» Mal tedariki veya başka sebeplerle (tamir, bakım vb.) tesise geçici olarak

kabul edilen kişilerin temasının asgari düzeyde tutulmasına yönelik kurallar

belirlenerek uygulanması izlenmelidir. Ayrıca, bu kişilerin sosyal mesafe

kuralı korunarak ve koruyucu donanım kullanarak işlemlerini yapmaları

sağlanmalıdır.

» Personelde hastalık belirtileri tespiti halinde tıbbi maske takılarak en yakın

sağlık kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır.

29.5. Mutfak, Pişirme ve Servis Alanları

» Gıda güvenliği ve mutfak hijyeni uygulamalarının ilgili mevzuat ve

yönetmeliklere uygun yapılması sağlanmalıdır.

» Gıda üretim alanına ham madde ve ürün sevklerinde ve mutfak alanında

hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve

ekipman bulundurulmalıdır. Mutfak ve pişirme alanlarına görevli olmayan

personel girememelidir.

» Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde saklanmalıdır.

» Çapraz bulaşmayı önlemek için, işlem görmemiş gıda maddeleri ile

hazırlanmış gıdalar mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza

edilmelidir. Ayrıca, hiçbir gıda maddesi zeminle temas ettirilmemelidir.

» Mutfak ve ilişkili alanların, mutfakta kullanılan her türlü donanım ve

COVID-19 | SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ 133

ekipmanın, tezgâh ve saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak

sağlanmalıdır. Elle sık temas eden yüzeyler 1/100’lük çamaşır suyu ile

düzenli olarak silinmelidir.

» Servis malzemeleri (tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi) bulaşık

makinasında yıkanmalıdır. Mutfak personeli çalışma esnasında iş kıyafeti ve

kişisel koruyucu ekipman kullanılmalı, ellerini düzenli olarak yıkamalıdır.

» Mutfakta, personelin uyması gereken kurallar ve iyi hijyen uygulamaları ile

ilgili görsel/yazılı bilgilendirme yapılmalıdır.

29.6. Lavabo ve Tuvaletler

» Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu

imkan yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları 1/100’lük çamaşır suyu

ile sık sık silinmelidir.

» Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar 1/10’luk, lavabolar, musluk ve

batarya başlıkları, kapı kolları 1/100’lük çamaşır suyu ile sık sık temizlenmeli

ve dezenfekte edilmelidir.

» Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilmeli ve temizlik saatleri

görünür şekilde asılmalıdır. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu

bulundurulmalıdır.

» Temizlik yapan personel kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve maske)

kullanmalı, işlem sonrası kullanılan iş yeri çöpüne atılır, su ve sabunla en az

20 saniye el temizliği ve hijyeni sağlanmalıdır.

» Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılmalı, tek

kullanımlık kağıt havlular kullanılmalıdır.

29.7. Genel Temizlik ve Bakım

» Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun ürün

kullanılarak, uygun sıklıkta yapılmalı, bu uygulamaların izlenebilirlik kayıtları

tutulmalıdır.

» Tesisin tamamında kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik

düğmeleri, post cihazı, televizyon kumandası, telefon, bilgisayar klavyesi,

menü, masa üstleri, tuzluk/biberlik gibi el temasının yoğun olduğu

yüzeyler sık sık su ve deterjanla temizlenmeli, 1/100 sulandırılmış

çamaşır suyu ile dezenfeksiyonu sağlanmalı, klor bileşiklerinin zarar verdiği

post cihazı, telefon, bilgisayar klavyesi gibi yüzeylerde ise %70’lik alkol

bazlı ürünler kullanılarak, izlenebilirlik kayıtları tutulmalıdır.

» Havalandırma ve klima sisteminin, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi

araç, gereç, malzeme ve donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanların

sterilizasyonu sağlanmalıdır.

» Klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak zamanında

değiştirilir. Klimalar %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılır.

Vantilatörler ise kullanılmaz. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan

tesislerin havalandırması temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde

düzenlenir ve sık sık doğal havalandırma yapılır.

» Klima kullanımı konusunda T.C. Sağlık Bakanlığının yayınladığı/

yayınlayacağı “Toplumda Klimaların Kullanımı” rehberine uyulmalıdır.

» Tesisteki kapalı mahallerin tamamının sıklıkla kapı ve pencereleri açılarak

doğal havalandırması sağlanmalıdır.

29.8. İşletme Araçları

» Araçlarda el antiseptiği veya kolonya bulundurulur.

» İşletme araçlarına el antiseptiği ile ellerin temizliği sağlanarak binilir ve araç

içinde sürekli maske takılır. Mümkünse araçların her zaman aynı personel

tarafından kullanımı sağlanır.

» Aracın el teması yoğun yüzeyleri (kapı kolları, cam kumandaları,

direksiyon, vites, radyo vb.) her kullanımdan sonra %70 alkol içeren ürünle

dezenfeksiyonu sağlanır.

» Bu tedbirler sürece bağlı olarak zaman içerisinde güncellenecektir

MİTSO : ÖNLEMLERE TİTİZLİKLE UYALIM… 

                Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, T. C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması olan “COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ“nde işkollarına yönelik olarak belirlenmiş olan işyerlerinde uygulanacak hijyen önlemlerine titizlikle uyulması gerektiğini belitti. Özer, salgının her ne kadar yavaşlama sürecine girmiş olsa da riskin devam ettiğini hatırlattı ve “İşyeri sahiplerinin, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlıkları için bu kurallar titizlikle uygulanmalı” dedi.