DOLAR
33,0568
EURO
36,0294
ALTIN
2.551,94
BIST
11.136,43


SGK Bilgilendirme Yazısı

SGK Bilgilendirme Yazısı
06.08.2013 17:27
0
A+
A-

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 30.4.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Anılan kanunu “Kendi adına ve hesabına çalışanların sigortalılıklarının durdurulmasına ilişkin hükümler Başlıklı” Geçici 17. maddesi;

“Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde, bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, prim borçlarının ödenmesine ilişkin Kurumca çıkarılacak genel tebliğin yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren 6 ay içersinde ödememeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Prim borcuna ilişkin süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilemez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmez. Ancak, sigortalı yada hak sahipleri daha sonra müracaatları tarihindeki 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri taktirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir” hükmünü amirdir.

Yukarıda anılan 5510 sayılı Kanun gereğince kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 5 yıla aşkın süreye ilişkin prim borcu bulunanlar için yapılacak işlemler hakkında tebliğ 10.01.2009 tarihli ve 27110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden anılan tebliğ uyarınca 30.04.2008 tarihi itibariyle 5 yılı aşan prim borcu bulunan sigortalılar hakkında İl Müdürlüğünce işlemler yapılmaktadır.

Ancak Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü prim tahsilât Daire Başkanlığından alınan 08//12/2009 tarihli yazıda art niyetli bazı kişilerin ‘Bağ-Kur borçlarını sildirmek’ bahanesi ile Kurumumuzca re’sen yapılan işlemlerin karşılığında geçici 17 nci madde kapsamında bulunan sigortalılarımızdan haksız menfaat temini yoluna gittikleri belirtilmiştir.

5510 sayılı kanunun Geçici 17 nci maddesi uyarınca sigortalılıkları durdurulan Kurumumuz sigortalılarının İl Müdürlüğüne şahsen talepte bulunanları halinde durdurulan sürelerini ihya etmeleri anılan kanun gereği mümkün olduğundan, İl Müdürlüğünce bu işlemler rutin olarak yapılmaktadır.

Yukarıda açıklandığı üzere; sigortalılarımız ve hak sahiplerinin art niyetli bu kişilere itibar etmemeleri ve dolandırıldığını iddia eden sigortalı ve hak sahipleri ise yargı yoluna başvurabileceklerdir.

Tüm üyelerimize duyurulur.