DOLAR
32,5306
EURO
34,8564
ALTIN
2.423,34
BIST
9.722,09


SGK uyarıyor:”SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK, SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRMAKTAN ÇOK DAHA MALİYETLİ VE RİSKLİDİR”

SGK uyarıyor:”SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK, SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRMAKTAN ÇOK DAHA MALİYETLİ VE RİSKLİDİR”
06.12.2021 14:56
0
A+
A-

*Sigortasız işçi çalıştırmak, sigortalı işçi çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve risklidir!

*Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti, ödeyeceğiniz primin yaklaşık 10 katıdır.  

*Bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda aylık en az 7.155 TL’ye kadar (2021 yılı için) idari para cezası uygulanabilmektedir.

*Türkiye çapında 5 ve daha fazla çalışanı bulunan iş yerlerinin işçilerine yapacakları ücret ve her türlü ödemenin banka aracılığı ile yapılması zorunludur.   

            Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenleri ve işçileri bilgilendirmek amacıyla yayınladığı broşürde sigortasız işçi çalıştırmanın sigortalı işçi çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve riskli olduğunu bildirdi. Bir işçinin 1 gün bile olsa sigortasız çalıştırılması durumunda 2021 yılı için aylık en az 7 bin 155 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceğini belirten SGK, bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyetinin, ödenecek primin yaklaşık 10 katı olduğu bildirildi. SGK’nin bilgilendirme broşüründe işçinin iş kazası geçirmesi halinde derhal kolluk kuvvetlerine haber verilmesi ve kazadan sonraki 3 işgünü içinde ise SGK’ye bildirimde bulunulması gerekti ifade edildi. Broşürde ayrıca Türkiye genelinde 5 veya daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinin işçilerine yapılacak ödemelerin mutlaka banka aracılığıyla yapılmasının zorunlu olduğu hatırlatılıyor.

            SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından “Huzurlu bir toplum, güçlü Türkiye için kayıt dışı çalışmayın, çalıştırmayın” çağrısıyla yayınlanan broşürdeki bilgiler ve uyarılar şöyle sıralanıyor:

“Kurumumuz sorumluluğunda olan ve kayıt dışı istihdamı önleme amacına yönelik olarak “İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi” politika ve hedefinde; Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı başlığı altında “Sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, sisteme giriş kolaylaştırılacak ve denetimler yoluyla sistem etkinleştirilecektir. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle daha etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

Kurumumuzca kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında sadece denetim faaliyetleri yürütülmemekte aynı zamanda rehberlik ve bilgilendirme amaçlı yoğun ve yaygın faaliyetler yürütülmektedir. Bu nedenle  Kurumumuz tarafından yapılacak bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan ve    ekte gönderilen broşürlerin üyelerinize dağıtılmasını;

İşçinizin iş kazası geçirmesi halinde derhal kolluk kuvvetlerine ve kazadan sonraki 3 işgünü içinde SGK’ ya bildirmelisiniz.

Bu bildirimin yapılmaması durumunda işyerinin tehlike sınıfına göre yaklaşık 15.345 TL’ye kadar (2021 yılı için) idari para cezasıyla karışılabilirsiniz.

Ayrıca sigortalıya Kurumun yapmış olduğu masrafların (sağlık yardımları ve sigortalıya veya yakınlarına yapılan ödemeler) tarafınıza rücu edilmesi söz konusu olabilir.

Çalıştıracağınız kişi yabancı uyruklu ise önceden çalışma izni almanız gerekmektedir.

Çalışma izni başvurunuzu https://ecalismaizni.ailevecalisma. gov.tr/#/eizin web adresinden yapabilirsiniz.

Çalışma izni olmadan yabancı işçi çalıştırılması durumunda 11.796 TL’ye kadar (2021 yılı için) idari para cezası uygulanır

İŞVEREN OLARAK

• İşyerinizi en geç işçi çalıştırmaya başladığınız gün işyeri bildirgesi ile,

• Çalıştırdığınız işçiyi en geç çalıştırmaya başladığınız tarihten 1 gün önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile,

• Çalıştırdığınız sigortalının işten ayrılması halinde en geç 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile,

• Ay içinde çalıştırdığınız sigortalıların prime esas kazançlarını (brüt ücretlerini), çalıştıkları gün sa – yılarını ve mesleklerini de içeren bilgilerini izleyen ayın 26’sı saat 23:59’a kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamesi belgesi ile, SGK’ ya bildirmelisiniz.

İşçinizin iş kazası geçirmesi halinde derhal kolluk kuvvetlerine ve kazadan sonraki 3 işgünü içinde SGK’ ya bildirmelisiniz.

Bu bildirimin yapılmaması durumunda işyerinin tehlike sınıfına göre yaklaşık 15.345 TL’ye kadar (2021 yılı için) idari para cezasıyla karışılabilirsiniz.

Ayrıca sigortalıya Kurumun yapmış olduğu masrafların (sağlık yardımları ve sigortalıya veya yakınlarına yapılan ödemeler) tarafınıza rücu edilmesi söz konusu olabilir.

Çalıştıracağınız kişi yabancı uyruklu ise önceden çalışma izni almanız gerekmektedir. Çalışma izni başvurunuzu https://ecalismaizni.ailevecalisma. gov.tr/#/eizin web adresinden yapabilirsiniz.

Çalışma izni olmadan yabancı işçi çalıştırılması durumunda 11.796 TL’ye kadar (2021 yılı için) idari para cezası uygulanır.

İŞVEREN OLARAK

• SGK’ ya bildirdiğiniz işçilerinize ait sosyal güvenlik primlerini ise takip eden ayın sonuna kadar öde – meniz gerekmektedir.

• Prim ödemelerinizi Kurumun anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla veya kredi kartı ile yapabilirsiniz.

• Ülkemizde işverenlerin üzerindeki mali yükleri azaltarak kayıtlı istihdamı artırmak amacıyla 22 farklı sigorta primi teşviki uygulanmaktadır. Bu teşvikler neticesinde, sosyal güvenlik primlerinin önemli bir kısmı Devlet tarafından karşılanabilmektedir.

Kayıt dışı istihdam;

Çalışanların SGK’ ya hiç bildirilmemesi veya çalışma sürelerinin ya da ücretlerinin eksik bildirilmesidir. İşyerinizde kayıt dışı istihdam tespiti halinde;

• Yüksek idari para cezaları ile karşılaşırsınız.

• İş kazası durumunda adli ve ağır idari sorumluluklar doğar.

• Teşvik, hibe ve kredilerden yararlanamazsınız.

Türkiye çapında 5 ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinin işçilerine yapacakları ücret ve her türlü ödemenin banka aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. Çalıştırdığınız işçilerin ücretlerinin eksik bildirilmesi durumu da kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir.

Bu durumda da aylık asgari ücretin 1/10’undan az, 2 katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında ceza uygulanmaktadır.

Çalıştırdığınız işçilerin meslek kodları, işyerinde fiilen yaptıkları işe uygun şekilde bildirilmelidir.

Aksi durumda her sigortalı için 1 asgari ücret tutarında ceza ile karşılaşabilirsiniz.

BİLİYOR MUSUNUZ

Yapılan tespitlerde;

• Bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda aylık en az 7.155 TL’ye kadar (2021 yılı için) idari para cezası uygulanabilmektedir. Ayrıca bu çalışmalara ait primler gecikme cezası ve faiziyle birlikte tahsil edilir.

UNUTMAYIN

Sigortasız işçi çalıştırmak, sigortalı çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve risklidir.

Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti ödeyeceğiniz primin yaklaşık 10 katıdır. Ayrıca sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderler sizden talep edilir.

Çalıştırdığınız işçilerin ücretlerinin eksik bildirilmesi durumu da kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda da aylık asgari ücretin 1/10’undan az, 2 katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında ceza uygulanmaktadır.

Çalıştırdığınız işçilerin meslek kodları, işyerinde fiilen yaptıkları işe uygun şekilde bildirilmelidir. Aksi durumda her sigortalı için 1 asgari ücret tutarında ceza ile karşılaşabilirsiniz

BİLİYOR MUSUNUZ

Türkiye çapında 5 ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinin işçilerine yapacakları ücret ve her türlü ödemenin banka aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunludur.

Sigortasız işçi çalıştırmazsanız, primlerinizi düzenli öderseniz ve gerekli belgeleri SGK’ ya yasal süresi içinde verirseniz siz de sigorta prim teşviklerinden yararlanarak çok büyük maliyet avantajı sağlayabilirsiniz

İşverenler!

• İş yerinizi en geç, işçi çalıştırmaya başladığınız gün iş yeri bildirgesi ile,

• Çalıştırdığınız işçiyi, çalıştırmaya başladığınız tarihten en geç 1 gün önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile,

• Çalıştırdığınız sigortalının işten ayrılması halinde, en geç 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile SGK’ya bildirmelisiniz.

Ay içinde çalıştırdığınız sigortalıların prime esas kazançlarını (brüt ücretlerini), çalıştıkları gün sayılarını ve mesleklerini de içeren bilgilerini izleyen ayın 26’sı saat 23:59’a kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamesi belgesi ile SGK’ya bildirmelisiniz.

• SGK’ya bildirdiğiniz işçilerinize ait sosyal güvenlik primlerini ise takip eden ayın sonuna kadar ödemeniz gerekmektedir.

• Prim ödemelerinizi Kurumun anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla veya kredi kartı ile yapabilirsiniz.

• Ülkemizde işverenlerin üzerindeki mali yükleri azaltarak kayıtlı istihdamını arttırmak amacıyla 22 farklı sigorta prim teşviki uygulanmaktadır.

Bu teşvikler neticesinde, sosyal güvenlik primlerinin önemli bir kısmı hazine tarafından karşılanmaktadır

UNUTMAYIN!   

Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti, ödeyeceğiniz primin yaklaşık 10 katıdır. Ayrıca sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderler sizden talep edilebilir.

“Sigortasız işçi çalıştırmak, sigortalı işçi çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve risklidir!”

Kayıt dışı istihdam:

Çalışanların SGK’ya hiç bildirilmemesi, çalışma sürelerinin ya da ücretlerinin eksik bildirilmesidir.

İş yerinizde kayıt dışı istihdam tespiti halinde:

• Yüksek idari para cezaları ile karşılaşırsınız.

• İş kazası durumunda adli ve ağır idari sorumluluklar doğar.

• Teşviklerden yararlanamazsınız.

DİKKAT!

Çalıştırdığınız işçilerin ücretlerinin eksik bildirilmesi durumu, kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda aylık asgari ücretin 1/10’undan az, 2 katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında ceza uygulanmaktadır.

DİKKAT!

Çalıştırdığınız işçilerin meslek kodları, iş yerinde fiilen yaptıkları işe uygun şekilde bildirilmelidir. Aksi durumda her bir ay için 1 asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin 1/10’u tutarında ceza ile karşılaşabilirsiniz.  

UNUTMAYIN!

Sigortalı işçi çalıştırır, primlerinizi düzenli öder ve gerekli belgeleri SGK’ya yasal süresi içinde iletirseniz siz de bu teşviklerden yararlanarak çok büyük maliyet avantajı sağlayabilirsiniz.

BİLİYOR MUSUNUZ?

Türkiye çapında 5 ve daha fazla çalışanı bulunan iş yerlerinin işçilerine yapacakları ücret ve her türlü ödemenin banka aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. Yapılan tespitlerde;

• Bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda aylık en az 7.155 TL‘ye kadar (2021 yılı için) idari para cezası uygulanabilmektedir.

Ayrıca bildirilmeyen bu çalışmalara ait primler gecikme cezası ve faiziyle birlikte tahsil edilir.

İşçinizin iş kazası geçirmesi halinde derhal kolluk kuvvetlerine ve kazadan sonraki 3 iş günü içinde SGK’ ya bildirmelisiniz.

Bu bildirimin yapılmaması durumunda iş yerinin tehlike sınıfına göre yaklaşık 15.345 TL‘ye kadar (2021 yılı için) idari para cezasıyla karşılaşabilirsiniz.

Ayrıca sigortalıya Kurumun yapmış olduğu masrafların (sağlık yardımları ve sigortalıya veya yakınlarına yapılan ödemeler) tarafınıza rücu edilmesi söz konusu olabilir.

Çalıştıracağınız kişi yabancı uyruklu ise önceden çalışma izni almanız gerekmektedir.

Çalışma izni başvurunuzu https://ecalismaizni.ailevecalisma.gov.tr/#/eizin adresinden yapabilirsiniz.

Çalışma izni olmadan yabancı işçi çalıştırılması durumunda 11.796 TL‘ye kadar (2021 yılı için) idari para cezası uygulanır.