DOLAR
32,3999
EURO
34,5785
ALTIN
2.456,19
BIST
9.733,49


Sigorta Acenteliği Faaliyeti İçin Gerekli Asgari Fiziki Şartlara İlişkin Duyuru

Sigorta Acenteliği Faaliyeti İçin Gerekli Asgari Fiziki Şartlara İlişkin Duyuru
06.08.2013 17:29
0
A+
A-

Sigorta Acenteleri için, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından belirlenmiş olan “Sigorta Acenteliği Faaliyetinin Yürütüleceği Mekânın Sahip Olması Gereken Asgari Fiziki Şartlar”a uyum sağlamaları için nihai süre 1 Ocak 2010 tarihinde sona ermiştir. Bu kapsamda, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından, Sigorta Acenteliği faaliyeti için gerekli asgari fiziki şartlar ile ilgili olarak;a) 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren tüm Sigorta Acentelerinin, faaliyette bulundukları işyerlerini (Firma Merkezi ve Şubeler) asgari fiziki şartlara uygun hale getirmelerine, b) İlgili belediye tarafından sigorta acentesi adına düzenlenmiş İşyeri Açma Ruhsatı’nın, İcra Komitesi’nin 14 Haziran 2008 tarihli Toplantısı’nda belirlenmiş olan asgari fiziki şartlar doğrultusunda Oda’ya teslim edilmesi zorunluluğunun kaldırılmasına,c) Sigorta Acentelerinin, İcra Komitesince belirlenmiş olan asgari fiziki şartları taşıyıp taşımadığına dair Birlik tarafından yetkilendirilen Oda kanalıyla, Birlik tarafından belirlenecek ücretin ilgili Sigorta Acentesince ödenmesi karşılığında yapılan tetkik sonucunda hazırlanan raporun, İcra Komitesi’nin 14 Haziran 2008 tarihli Toplantısı’nda belirlenmiş olan asgari fiziki şartlar kapsamında ilgili Oda’ya teslim edilmesi zorunlu evraklar arasına dâhil edilmesine,d) 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Uygunluk Belgesi başvurusunda bulunan Sigorta Acentelerinden, asgari fiziki şartlardan herhangi birisini taşımadığı tespit edilen Sigorta Acentelerinin Uygunluk Belgesi başvurularının işleme konulmamasına,e) 1 Ocak 2010 tarihinden önce Uygunluk Belgesi başvurusunda bulunan Sigorta Acentelerinden söz konusu asgari fiziki şartların tamamına haiz olup ilgili evraklardan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı hariç diğerlerini eksiksiz bir biçimde ilgili Odaya teslim edenlere ise, Oda tetkik raporu temin edebilmeleri için en geç 01.10.2010 Cuma günü mesai bitimine kadar süre tanınmasına,f) Sigorta Acenteleri şubelerinin Oda kanalıyla tetkik işlemlerinin ise 01.07.2010 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda;1-) Sigorta Acentelerince, “Sigorta Acenteliği Faaliyetinin Yürütüleceği Mekânın Sahip Olması Gereken Asgari Fiziki Şartlar” kapsamında hâlihazırda ilgili Odalara evrak ve taahhütname teslim edilmesi uygulamasına 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren son verilmiştir. Tetkik sonucunda asgari fiziki şartlardan herhangi birisini taşımadığı tespit edilen Sigorta Acentelerinden;- Uygunluk Belgesi başvurusunda bulunanların bu başvuruları ilgili Odalarca onaylanmayacak,- Uygunluk Belgesi almış olanlar hakkında ise, uygunluk belgelerinin iptal edilmesi için Hazine Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunulacaktır.Hâlihazırda, asgari fiziki şartlara uygun olduğunu beyan etmek ve ilgili evrakları odaya teslim etmek suretiyle işlemlerini tamamlamış olan Sigorta Acentelerinden, şikâyete binaen ya da re’sen gerçekleştirilen tetkik işlemi sonucunda söz konusu şartlardan herhangi birisine uygun olmadığı tespit edilenler hakkında da yukarıda belirtilen işlemlerin aynısı gerçekleştirilecektir.2-) 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren, işyerini başka bir adrese taşıyacak olan Sigorta Acenteleri, yeni işyerine ilişkin gerekli tetkikin gerçekleştirilmesi için en geç üç iş günü içinde ilgili Odaya başvuruda bulunmak zorundadır. 3-) Yetkili Sigorta Acentelerinin yanı sıra, sınırlı yetkili Sigorta Acenteleri de “Sigorta Acenteliği Faaliyetinin Yürütüleceği Mekânın Sahip Olması Gereken Asgari Fiziki Şartlar”ı 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle taşımak zorundadır.4-) Sigorta acentelerinin merkezlerinin yanı sıra, bütün şubeleri de “Sigorta Acenteliği Faaliyetinin Yürütüleceği Mekânın Sahip Olması Gereken Asgari Fiziki Şartlar”ı 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle taşımak zorundadır. Bu kapsamda, şubeleri bulunan Sigorta Acentelerinin 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren ilgili Odalara şubelerinin tetkiki için en geç bir ay içerisinde başvuruda bulunmaları zorunludur. Yapılan tetkik sonucunda asgari fiziki şartlardan herhangi birisini taşımadığı tespit edilen sigorta acentesi şubesinin bilgileri Levhadan çıkartılacaktır.1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yeni kurulacak olan Sigorta Acentesi şubeleri ise, asgari fiziki şartları taşıdığının tetkik ile tespit edilmesi sonrasında Levhaya eklenecektir.

Sigorta Acenteliği Faaliyetinin Yürütüleceği Mekânın Sahip Olması Gereken Asgari Fiziki Şartlar

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendine istinaden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından alınan Karar uyarınca, Bir sigorta acentesi merkezi veya şubesinin; – Müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olması ve bu mekânda münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülüyor olması,- Kullandığı elektrik, telefon, su, doğalgaz veya internet bağlantı hizmetine ilişkin faturalarından en az ikisinin sigorta acentesi adına kayıtlı bulunması,- En az birer adet bilgisayar, yazıcı ve faks cihazının bulunuyor olması,- İnternet bağlantısı bulunması ve sigortacılık işlemleri için Statik IP kullanılmasızorunludur.