DOLAR
32,5496
EURO
34,9189
ALTIN
2.424,57
BIST
9.722,09


TOBB’den SS ve GSS Kanunu ile ilgili Torba Yasa hakkında hatırlatma:

TOBB’den SS ve GSS Kanunu ile ilgili Torba Yasa hakkında hatırlatma:
02.10.2014 14:35
0
A+
A-

SERMAYE ARTTIRIMI YAPMAYAN ŞİRKETLERE 11 ARALIK’A KADAR SÜRE TANINDI.

*Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 11 Eylül’de yürürlüğe giren Torba Yasa kapsamında, daha önce verilen süre içinde sermayelerini asgari tutara yükseltmeyen şirketlere 11 Aralık’a kadar süre tanındığını hatırlattı. Aynı süre içinde sermaye arttırımı yapmadıkları için kayıtları silinen şirketler de sermaye arttırımı yapabilecekler.

*Münfesih şirketler ve kooperatifler 1 Temmuz 2015 tarihine dek ticaret sicil kayıtlarını sildirebilecekler.

 

TOBB, Torba Yasa kapsamında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddeler hakkında üye odalara hatırlatmada bulundu. TOBB tarafından odalara yapılan hatırlatmada ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmemiş bildirim yükümlülükleri konusunda idari para cezası uygulanmayacağı hatırlatılıyor. TOBB tarfından yapılan hatırlatmalarda şirketlerin sermaye arttırımı ile münfesih şirketlerin sicil kayıtlarının silinmesine ilişkin düzenlemeler de bulunuyor.

 

Kamuoyunda Torba Kanun olarak anılan 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun  ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11.09.2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından getirilen düzenlemelerle ilgili TOBB tarafından üye oda ve borsalara hatırlatmalarda bulunuldu.

Buna göre, belirtilen Kanunun 61’inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddede 57 hükmü gereğince, Kanunun 11’inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen ancak ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmemiş olan bildirim yükümlülükleriyle ilişkin hatırlatmada “11.12.2014 tarihine kadar yerine getirilmesi halinde, kanuni süresinde yerine getirilmiş olacağı ve idari para cezası uygulanmayacağı” belirtiliyor. Açıklamada ayrıca: “Yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezalarının, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edileceği, ancak tahsil edilmiş tutarların red ve iade veya mahsup edilmeyeceği” hatırlatılıyor ve bu konulara ilişkin usul ve esasların Sosyal Güvenlik kurumu tarafından belirleneceğine yer verildiği belirtiliyor. TOBB tarafından yapılan açıklamada söz konusu kanun ile “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin üyeleri ve kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik hazırlanan duyuru metni TOBB’nin www.tobb.org.tr ve www.ticaretsicil.gov.tr internet sayfalarında yayınlanmıştır” deniliyor.

TOBB tarafından yapılan açıklamada Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere değiniliyor. Buna göre, yapılan düzenlemeler şöyle sıralanıyor:

“1.Anonim ve limitet şirketlerde, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarının hazırlanacak (esas sözleşmede hüküm bulunması koşuluyla) iç yönergenin tescil ve ilanını müteakip atanabileceği düzenlenmiştir.

2.Münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limitet şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin süre 01.07.2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

3.Sermayelerini Kanunda öngörülen asgari tutara yükseltmeyen şirketlere 11.12.2014 tarihine kadar süre verilmiştir. Sermaye arttırımını yapmadığı için kayıtları silinen şirketlere de aynı tarihe kadar sermaye arttırımı için başvuru hakkı tanınmıştır”.