DOLAR
32,5684
EURO
34,9408
ALTIN
2.418,72
BIST
10.391,89


18. GELENEKSEL TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ İÇİN SON BAŞVURU 29 OCAK *T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bilinçli tüketici ödülleri verilecek.

18. GELENEKSEL TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ İÇİN SON BAŞVURU 29 OCAK *T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bilinçli tüketici ödülleri verilecek.
16.01.2015 16:51
0
A+
A-

*Ödüller: “bilinçli tüketici ödülü”, “yazılı basın tüketici ödülü”, “radyo – televizyon program ödülü”, “tüketici memnuniyetini ilke edinen firma ödülü”, “bilimsel çalışma ödülü” ve “tüketici özel ödülü” olmak üzere aldı dalda verilecek.

*Ödüllere aday olabilmek için 29 Ocak 2014 Cuma günü, saat 17.00’ye kadar başvuruda bulunmak gerekiyor.

 

  1. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türeticinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 18. Geleneksel Tüketici Ödülleri yarışması düzenleniyor. Tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla düzenlenecek bilinçli tüketici ödülleri yarışmasına katılmak isteyenlerin başvurularını 29 Ocak 2014 Cuma günü saat 17.00’ye dek T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün Ankara’daki adresine elden veya posta ile ulaştırması gerekiyor.

Bu yıl “bilinçli tüketici ödülü”, “yazılı basın tüketici ödülü”, “radyo – televizyon program ödülü”, “tüketici memnuniyetini ilke edinen firma ödülü”, “bilimsel çalışma ödülü” ve “tüketici özel ödülü” olmak üzere aldı dalda verilecek ödüller hakkında yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda  özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2014 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda “2014 yılı 18. Tüketici Ödülleri” verilecektir.

  1. Tüketici Ödül dalları:

A – Bilinçli tüketici ödülü

Ödül verilecek tüketicinin;

1- Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık göstermesi,

2- Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,

3- Başvurusu hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya intikal etmiş konularda yargı sürecinin tamamlanmış olması,

4- Başarısına esas teşkil eden Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, tüketici Mahkemesi ve Yargıtay Kararı vb. belgelerin başvuru dilekçesi ekinde yer alması gerekmektedir.

B – Yazılı basın tüketici ödülü

Ödül verilecek yazıların;

1- İlgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde yayınlanmış olması,

2- Tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollarını ele alması ve tüketicileri bilinçlendirici nitelikte olması,

3- Belirli aralıklarla yayınlanmış olması.

Bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının 2014 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış olan yazılarının yer aldığı en az 3 adet gazete, dergi vb. yayın örneğinin, bütünlüğü bozulmadan tüm içerik ve ekleriyle birlikte asıl nüshalar olarak başvuru dosyasına konulması, ayrıca ilgili yayın organının adı, gerçek veya tüzel kişiliği, imtiyaz sahibi, iletişim bililerinin de bildirilmesi gerekmektedir.

C – Radyo / televizyon programı ödülü

Ödül verilecek programın;

1- Belli bir bölümünün tüketicinin korunması ile ilgili olması veya özel olarak tüketici sorunlarını konu edinmesi, tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte olması,

2- 08.00 / 22.00 saatleri arasında yayınlanması

Bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek programın 2014 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış, birbirinden farklı en az 3 adet  tv-radyo program örneklerinin kayıtlı olduğu flash bellek, cd, dvd ya da diğer bilgisayar ortamında çalışabilen veri depolama aygıtlarının başvuru dosyasına eklenmesi ve programın adı, yayınlandığı tv-radyo kanalının gerçek veya tüzel kişilik unvanı, iletişim bilgileri, yayın saati, yayın süresi, yayınlandığı günler, yerel, ulusal, bölgesel, kablolu, uydudan vb. gibi yayın erişim ağının bildirilmesi gerekmektedir.

D – Tüketici memnuniyetini ilke edinen firma ödülü

Ödül verilecek firmanın;

1- Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunması,

2- Mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması,

3- Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi, tüketici danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,

4- Tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması.

E- Bilimsel çalışma ödülü

Ödül verilecek kişinin, kişilerin veya kurum / kuruluşların aşağıdaki şartlardan en az birini taşıması;

1- Tüketicinin korunması alanında basılmış kitabının bulunması,

2- Tüketicinin korunması alanında kabul edilmiş yüksek lisans veya doktora tezinin bulunması,

3- Tüketicinin korunması alanında bilimsel makale, tebliğ veya bildirisinin bulunması,

4- Tüketicinin korunması alanında bilimsel kongre, çalıştay ve benzeri isimler altında çalışma yapması ve sonuçlarının yayınlanmış olması.

Bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek kişinin, kişilerin veya kurum / kuruluşların basılmış, yayınlanmış kitabının, kabul edilmiş doktora ya da yüksek lisans tezinin, bilimsel kongre, çalıştay sonuçlarının birer asıllarının ve yüksek lisans, doktora tezi vb. başvuruyla esas teşkil eden çalışmalarının özetinin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

F- Tüketici özel ödülü

Ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tüketicinin korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesi konusunda yoğun çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunması koşulları aranır. Başvuruya esas teşkil edecek ilgili bilgi ve belgelerin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Adaylar ya da aday gösterilenler “A, B, C, D, E ve F” dallarında belirlenen ödül kategorilerinden en fazla bir ödül dalında başvuruda bulunabileceklerdir.

Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen “Tüketici Ödülleri”ne doğrudan aday olabilecekleri gibi diğer kişi ve kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız “www.gtb.gov.tr” adresli web sitesinden, 0 312 201 66 13 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

Başvuruların 29 Ocak 2015 Cuma günü saat 17.30’a kadar, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 9. Km. TOBB İkiz Kuleler C Blok 15/32 Çankaya / ANKARA” adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir.

81 il merkez ve ilçe sınırları içerisinde Ticaret İl Müdürlükleri kanalıyla yapılacak başvuruların ise ilan edildikten son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi veya doğrudan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulması zorunludur”.