DOLAR
33,0585
EURO
36,0277
ALTIN
2.552,92
BIST
11.137,11


İNŞAAT İZİNLERİNİ HIZLANDIRMAK İÇİN BAKANLIKTAN GENELGE

İNŞAAT İZİNLERİNİ HIZLANDIRMAK İÇİN BAKANLIKTAN GENELGE
13.02.2018 14:22
0
A+
A-

İnşaat izin süreçlerinin sadeleştirilmesi ve sürelerinin kısaltılması için inşaat izinleri için ayrı ayrı istenen “vergi borcu yoktur” ve “emlak vergisi borcu yoktur” yazılarının vergi mevzuatında yerinin olmadığı ve herhangi bir yasal dayanağının bulunmadığı belirtilerek bu uygulamanın terk edileceği bildirildi. Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltarak inşaat izinleri verilmesini hızlandırmak için bundan böyle Emlak Vergisi Kanununa göre her yıl belirlenen emlak vergisi değerleri, belediyeler tarafından elektronik ortamda ve eksiksiz olarak 1 Ocak tarihinden önce tapu dairelerine gönderilecek. Bu konuda daha önce Bakanlık tarafından bir genelge yayınlanmasına rağmen belediyelerin gerekli duyarlığı göstermediği ifade edilen yazıda aynı uygulamayı sürdüren belediyeler hakkında da yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Konuya ilişkin olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle;

T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)’nca ele alınan 2017  Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi kapsamında Türkiye’nin sıralamasına etki eden faktörler ve 2018 raporunda ülke sıralamamızı daha iyi bir noktaya taşıyacak olan ve inşaat izin süreçlerinin sadetleştirilmesi ve sürelerinin kısaltılması ile ilgili önlemlerin yer aldığı eylem planlarının hayata geçirilmesi ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Bu doğrultuda, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 17.03.2017 tarihli ve 32834 sayılı yazısı ile Bakanlığımıza yapılan bilgilendirmede endeksin “inşaat izinleri” başlıklı bölümü ile ilgili, vergi mevzuatında yer almadığı ve başka herhangi bir yasal dayanağın da bulunmadığı halde inşaat izni verilmesi aşamasında “vergi borcu yoktur” ve “emlak vergisi borcu yoktur” yazılarının yetkili idarelerce istendiği belirtilmiştir.

Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 19/06/2017 tarihli ve E.76078 sayılı yazısı ilgi (a) Genelgemiz ile 81 il valiliğine dağıtımı yapılmış olmasına rağmen uygulamada bazı belediyelerin Genelge hükümlerine riayet etmediği belirlenmiştir. Buna göre, inşaat izin sürecinde mükellefin belediye birimlerine borcu olup olmadığının tespiti ve ilgililerin borcu varsa tahsil edilmesi bağlamında oto kontrol sistemine yönelik ortaya  çıkan, hukuki dayanağı olmayan ve hukuki sonuçları olan “vergi borcu yoktur” ve “emlak vergisi borcu yoktur” yazılarının istenmesi uygulaması terk edilecektir.

Bunun dışında, 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca çıkarılan 48 numaralı Harçlar Kanunu Tebliğinde mükellef ile vergi daireleri arasında yaşanan tapu harcı ihtilaflarının sona erdirilmesi amacıyla belediyelerce 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirlenen emlak vergisi değerlerinin, belediyeler  tarafından elektronik ortamda ve eksiksiz olarak tapu dairelerine gönderilmesi uygun bulunmuş olmasına rağmen uygulamada belediyelerin bu konuya hassasiyet göstermediği dolayısıyla konu ile ilgili sorunların devam ettiği belirlenmiştir.

Bürokrasi ve kırtasiyeciliği arttıran işlemlerin ayıklanması, etkin ve verimli hizmet sunulması ve vatandaş memnuniyetinin arttırılması için tapu ve kadastro müdürlüklerince yapılan işlemler nedeniyle tahsil edilecek tapu haçlarının emlak vergisi değeri üzerinden sağlıklı olarak hesaplanmasının sağlanması amacıyla; belediyelerce, bahsi geçen tebliğ hükümlerine uygun olarak 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirlenen emlak vergisi değerleri her yıl 1 Ocak tarihinden önce elektronik ortamda ve eksiksiz olarak tapu dairelerine gönderilecektir.

Diğer taraftan, ilgi (b) ve (c) Genelgelerimizde belirtilen hususlara ek olarak yukarıda belirtilen hususlara uygunluk bakımından Bakanlığımızın teftiş ve denetimle sorumlu birimlerince yapılacak inceleme,  denetim ve teftişlerde bu hususlara da dikkat edilecek ve ihlal tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır.