DOLAR
32,4297
EURO
34,4575
ALTIN
2.489,12
BIST
9.679,80


MİTSO’NUN BAŞARISI… BÜYÜK MAĞAZA VE ZİNCİR MAĞAZALARIN RAF ALANLARININ YÜZDE 5’İ YERLİ ÜRETİME AÇILACAK.

MİTSO’NUN BAŞARISI…  BÜYÜK MAĞAZA VE ZİNCİR MAĞAZALARIN RAF ALANLARININ YÜZDE 5’İ YERLİ ÜRETİME AÇILACAK.
09.01.2014 13:24
0
A+
A-

*MİTSO’nun yıllardır önerdiği büyük mağazaların toplam raf alanının yüzde 10’unun yerli ürünlere ve üreticilere ayrılması önerisi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kamun Tasarısı Taslağı’nda toplam raf alanın yüzde 5’i olarak yer aldı.

 

*MİTSO, tasarı hakkında TOBB’ye sunduğu raporda markalı yerli üretimi teşvik için toplam raf alanını yüzde 10’unu talep etti.

 

*MİTSO’nun TOBB’ye sunduğu raporda, ekmek fiyatlarının düşürülmesi amacıyla ekmeklik buğday ve una devlet desteği sağlanması ve ekmekteki KDV’nin sıfırlanması istemi de yer aldı.

 

*MİTSO raporunda ayrıca asgari ücretin vergi dışı kalması ve asgari ücret düzeyinde gelir vergisi beyan eden çalışmakta olan Bağ-kur emeklilerinden gelir vergisi alınmaması da istendi.

 

Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın yıllardır savunduğu ve ilgili bakanlıklarla TOBB’ye sunduğu raporlarda dile getirdiği süpermarketler ve alışveriş merkezlerinin raf alanlarının yüzde 10’unun yerli üretime açılması önerisi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ilgili kamu kurum, kuruluşları ile sektörün görüşüne sunulan kanun tasarısında yüzde 5 olarak yer aldı.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve süpermarketlerle alışveriş merkezlerine yeni düzenleme getiren ve ilgili kamu kurum, kuruluşları ile sektörün görüşüne açılan  “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı”nda, alışveriş merkezlerinde esnaf ve sanatkar işletmelerine en az yüzde 5 yer ayrılacak. Esnaf ve sanatkar işletmelerinin alışveriş merkezlerinde faaliyet gösterebilmelerine imkân sağlanacak. Ayrıca, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılmasını sağlamak amacıyla toplam satış alanının en az yüzde 1’i oranında yer ayrılarak, bu meslek erbabının alışveriş merkezlerinde faaliyet göstermelerine imkan tanınacak.

 

Tasarıda, alışveriş merkezlerinde; geleneksel kültürel veya sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kira kolaylığı da sağlanıyor. Buna göre, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere alışveriş merkezlerinde uygulanacak kira bedeli, rayiç kira bedelinin dörtte birinden fazla olamayacak.

 

Alışveriş merkezlerine yeni düzenleme getiren “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı”nda yerel üreticiler ve yerel ürünlerle ilgili 16. maddesi aynen şöyle yer alıyor:

 

 

“Yer ve raf tahsisi
MADDE 16 – (1) Alışveriş merkezlerinde, esnaf ve sanatkâr işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek üzere toplam satış alanının en az yüzde beşi oranında yer ayrılır. Bu yerler, esnaf ve sanatkâr işletmecilerinden yeteri kadar talep olmaması veya boşalan yerlerin doldurulamaması hâlinde diğer talep sahiplerine de kiralanabilir.
(2) Alışveriş merkezlerinde; geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere toplam satış alanının en az yüzde biri oranında yer ayrılır. Bu yerlerin kira bedeli, rayiç bedelinin dörtte birinden fazla olamaz. Söz konusu meslekler, ilgili üst meslek kuruluşunun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir ve ilan edilir.
(3) Büyük mağaza ve zincir mağazalar, yöresel ürünlerin satışı amacıyla, satış alanlarının en az yüzde beşine tekabül edecek şekilde raf tahsisi yapmak zorundadır.
(4) Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

 

MİTSO ÖNERMİŞTİ

 

Alışveriş merkezlerinin toplam raf alanının yüzde 10’unun yerel üretici ve yerel ürünlere açılması talebi ilk kez 2011 yılında MİTSO tarafından TOBB’ye sunulan raporda dile getirilmişti. Ardından 07.07.2011 tarihinde TOBB tarafından üye odalara gönderilen “Beş sorun ve çözüm önerileri” konulu yazıya MİTSO tarafından verilen yanıtta şu ifadeler yer almıştı:

 

Konu : TOBB’nin 07 / 07 / 2011 tarih ve 0531 / 16643 sayılı “Beş sorun ve Çözüm Önerileri” ile ilgili istemine yanıt:

 

TOBB’nin odamızdan istediği genel veya bölgemizi ilgilendiren ticaret, sanayi ve tarım ile ilgili beş temel sorun ve çözüm önerileri şunlardır:

 

4 – Süpermarketler ve alışveriş merkezleri yerli esnafı ve üreticiyi yok etmektedir.

Süpermarketlerin ve alışveriş merkezlerinin toplam raf alanının yüzde 10’luk bir bölümünü o yörenin ürünlerine ayırmasını sağlayacak yasal düzenleme yapılmalıdır.”

 

Daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün 2012 yılında MİTSO’yu ziyaretinde de kendisine sunulan raporda yerli üretimi desteklemek amacıyla alışveriş merkezlerinin toplam raf alanının yüzde 10’unun yerli ürünlere ayrılması önerisi yer almıştı. Arkasından Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu’nun MİTSO’yu ziyaretinde de konu tekrar dile getirilmiş ve bu sırada öneriyi uygun bulan Bakan Yardımcısı Kavranoğlu, MİTSO yöneticilerinin yanında Bakanlık yetkililerini arayarak bu konuda neler yapılabileceğini sormuştu.

 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 2 Haziran 2012 tarihinde MİTSO’ya yaptığı ziyaret sırasında kendisine sunulan raporda da şu ifadeler yer almıştı:

 

SÜPERMARKETLER VE AVM’LERİN RAF ALANLARININ YÜZDE 10’U YERLİ MARKALI ÜRÜNLERE AYRILMALIDIR.

 

MİTSO, her yerde giderek yayılan ve küçük esnafı, yerel üretimi adeta yok eden süpermarketler ve AVM’lerin raf alanlarının yüzde 10’unun mutlaka yerel markalı ürünlere ayrılmasını önermektedir. Böylece hem yerel üretici korunacak hem markalaşma ve kaliteli üretim özendirilecektir.”

 

MİTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI REŞİT ÖZER : “GURURLUYUZ…”