DOLAR
32,2020
EURO
35,0069
ALTIN
2.504,53
BIST
10.643,58


Alacakların yeniden yapılandırılması hakkında TOBB tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

Alacakların yeniden yapılandırılması hakkında TOBB tarafından bilgilendirmede bulunuldu.
22.08.2016 16:48
0
A+
A-

DİKKAT!.. BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN,

30 HAZİRAN ÖNCESİNDEKİ ALACAKLARI KAPSIYOR

*Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, oda ve borsa üyelerinin 2016 yılı aidatlarının ikinci taksitlerinin ödenmesini kapsamıyor.

3 Ağustos 2016 tarihli ve 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19 Ağustos tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren kanun gereğince oda ve borsaların üyelerine 30 Haziran 2016 tarihinden önceki borçlarının ödenmesine kolaylık getiriyor. Ancak oda ve borsa üyelerinin 2016 yılı aidatlarının ikinci kısmı yapılandırma dışında kalıyor.

TOBB, “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”un uygulanması konusunda bazı açıklamalarda bulundu. TOBB tarafından yapılan açıklamada uygulamalara ilişkin bazı uyarılar yapıldı.

Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’a ilişkin TOBB tarafından yapılan açıklamada şu konulara dikkat çekildi:

Kanuna göre; TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların TOBB’ne olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmı yer alıyor. Bunun dışındaki oda ve borsa alacakları yapılandırma dışında bulunuyor.

Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 11. maddesi, 30 Haziran 2016 tarihinden önceki alacakların tahsilini düzenliyor. Bu nedenle oda ve borsa üyelerinin 2016 yılı aidatlarının ikinci taksitlerinin ödenmesi bu madde kapsamı dışında bulunuyor.

11. maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 19 Ağustos 2016 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faize, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından siliniyor. Kısmen ödeme olası halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek ve ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacak.

Üyelerin belirtilen maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31 Ekim 2016 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması zorunluluğu bulunuyor.

Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, iki taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu kanun hükmünden yararlanabilecek.

Başvuru üzerine, oda ve borsa tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami altı takside kadar bölünebilecek. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitlerin, ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilmesi gerekiyor. Kanunda, birinci taksitin son ödeme günü 30 Kasım 2016 olarak belirlendi. Altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksitin, birer aylık dönemler halinde tahsil edilmesi gerekiyor. Buna göre vade son ödeme tarihleri; 31 Aralık 2016 – 31 Ocak 2017 – 28 Şubat 2017 – 31 Mart 2017 – 30 Nisan 2017 olarak belirlendi.

Taksitlerden herhangi birinin anılan maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, bu kapsamda tahsil edilen tutarlar, üyenin anapara borcundan düşülerek, taksitin ödenmediği tarih itibariyle 123 no.lu hesapta kalan borç tutarı 120 no.lu hesaba devredilecek. Bu durumda yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecek ve o ana kadar yapılan tahsilatlar, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 58. maddesinde belirtilen sıralamaya göre borçtan düşürülecek ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecek.

Toplam anapara borç tutarı, kanunda belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla kredi kartına da taksitlendirilebilecek.

Oda ve Borsa aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulacak, bu kapsamda takamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilemeyecek. Taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekiyor. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilecek.

Borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler, borçlarının tamamını ödemedikleri müddetçe askıdan indirme işlemi yapılmayacak ve taksitlerin tamamını ödemeleri halinde ise son taksit ödeme günü itibariyle üye odalarda yönetim kurulu / borsalarda meclis kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılacak. Yapılandırma süresi içinde askıdan inmek için başvuranların ise yapılandırma sonunda kadar ödeyecekleri taksitlerin toplamını defaten ödemeleri halinde askıdan indirme işlemi yapılacak.