DOLAR
30,9191
EURO
33,4646
ALTIN
2.019,12
BIST
9.344,97


İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI
06.08.2013 17:51
0
A+
A-

BİLGİ NOTU

1) ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (97/5 sayılı Tebliğ)

q Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
q Destek Oranı : % 50
Desteğin Kapsamı:
· ISO 9000 Serisi
· ISO 14000
· CE İşareti
· Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri
· ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri
· Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu
Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuar Analiz Raporların alımına yönelik olarak yapılan belgelendirilmiş harcamalarının belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları’na kadar desteklenmesini kapsamaktadır.

*** Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınması gerekmektedir.

2) YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/5 sayılı Tebliğ)

Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
Yararlananlar: Şahıs firması da dahil tüm firmalar. (Şahıs firmaları sadece fuar desteklerinden faydalanabilmektedir.)

Desteğin Kapsamı:
MİLLİ KATILIM: Organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50’si 15.000 ABD Dolarına katılımcıya ödenmektedir. Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara BİREYSEL KATILIM gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının ödeyeceği standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere, desteklenmektedir.

3) YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2010/6 sayılı Tebliğ)

q Yurt Dışı Onay Merci : Ticaret Müş./Ataşeliği
q Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
q Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
q Başvuru süresi : 6 ve 18 ay
Desteğin Kapsamı

I. Mağazaların Desteklenmesi

· Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları :
* Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 $

· Ticari şirketler :
* Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

II. Ofis, Showroom ve Reyonların Desteklenmesi

· Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları :
* Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

· Ticari şirketler :
* Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $

III. Depoların Desteklenmesi

· Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları :
* Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

· Ticari şirketler:
* Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $

IV. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

· Yurt dışı birimi bulunan;
* Şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının Türk ürünleri ve birimleri ile ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $

· Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip;
* Şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 $

V. Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

· Şirketlerin;
* Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları;
* Kira giderleri desteğinden her bir birim için en fazla dört yıl süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 15 adet yurt dışı birimi için desteklenmektedir.

4) TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4 sayılı Tebliğ)

Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

Firmalar markalaşma faaliyetlerini içeren bir proje ile doğrudan Müsteşarlığımıza müracaat edeceklerdir. “TURQUALİTY®” ibaresinin kullandırılması hususunda ise Müsteşarlık denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir. Mezkur Tebliğ kapsamında sağlanması öngörülen destekler:

q Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons.
q Destek Oranı : Şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri %80)
q Destek Süresi :4 Yıl (Marka Destek Programı)
5 Yıl (TURQUALITY® Destek Programı)

I. Şirketler, SDŞ ve DTSŞ’lerin;
* İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak:

a) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:

· Marka tesciline ilişkin harcamaları en fazla 50.000 $
· Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri en fazla 300.000 $
· Açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere ilişkin kira harcamaları en fazla 300.000 $,
· Açmış oldukları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri en fazla 200.000 $
· Kiraladıklarıve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 $
· Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 $
· Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları en fazla 50.000 $
· Franchise vermesi halinde franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 $ olmak üzere toplam 10 mağaza
· Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları yılda bir defaya ve tek bir fuar katılımına mahsus olmak üzere (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir) desteklenmektedir.

5) PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (2011/1 sayılı Tebliğ)

q Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
q Başvuru Mercii : DTM ve İGEME
Desteğin Kapsamı
· Şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Doları tutarında
· Şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, şirketler için % 60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar

· Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar ile Yazılım sektörü ve film sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar

· Müsteşarlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 150.000 ABD Dolarına kadar

· Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar destek sağlanmaktadır.

6) TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (2008/2 sayılı Tebliğ)

Sadece tasarım işi yapan tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” ve mezkur Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları düzenlenmiştir.

q Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
q Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
q Yararlanan Firmalar : Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler
ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri
q Destek Süresi : Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri:
en fazla 4 yıl
Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri:
Proje bazında
q Destek Oranı : % 50

ÖNEMLİ NOT: Firmalarımızın destekten faydalanabilme şartlarını yerine getirebilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiye www.mikroeğitim.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.