DOLAR
32,8893
EURO
35,8645
ALTIN
2.531,61
BIST
11.172,75


MİTSODA GEKANIN YENİ TEŞVİKLERİ ANLATILDI.

MİTSODA GEKANIN YENİ TEŞVİKLERİ ANLATILDI.
06.08.2013 17:55
0
A+
A-

*5 milyon TL sabit yatırım tutarı bulunan bir özel kolej yapımında, bedelsiz olarak yer tahsisi yapıyor ve ayrıca toplam 4 milyon 680 bin TL teşvik veriliyor.

*27 milyon TL sabit yatırım tutarı bulunan bir otelin yenilenmesi kapsamında toplam 9 milyon 150 bin TL teşvik alınabiliyor.

*Milas yöresinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları veya özel sektör tarafından yapılacak demiryolu veya denizyolu yolcu ve yük taşımacılığı yatırımları ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları da teşvik kapsamında bulunuyor.

Güney Kalkınma Ajansı’nın (GEKA), Muğla Yatırım Destek Ofisi (YDO) uzmanları tarafından, Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MİTSO), Yeni Teşvik Sistemi (YTS) anlatıldı. Yeni Teşvik Sistemini anlatılırken verilen yatırım örneklerine göre 5 yıldızlı, 500 yataklı, 250 kişinin çalıştığı 27 milyon TL sabit yatırım tutarı olan bir otelin yenilenmesi yatırımında toplam 9 milyon 150 bin TL teşvik alınabiliyor. 5 milyon TL sabit yatırım tutarı olan bir özel kolej yaptırıldığında ise teşviklerden sağlanan geri dönüş 4 milyon 680 bin TL.yi buluyor ve ayrıca kolej yapımı için devletten yer tahsisi de sağlanıyor.

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) Muğla Yatırım Destek Ofisi uzmanları tarafından Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nda yatırımlar için Yeni Teşvik Sistemi ile ilgili bilgiler sunulurken örnek senaryolar üzerinden katılımcılara açıklamalarda bulunuldu. Yeni Teşvik Sistemi ile ilgili sunumu Muğla YDO Koordinatörü Hüseyin Çiftçi, Muğla YDO Uzmanı Seda Kılıç ile Aydın YDO Uzmanı Mehmet Sert tarafından yapıldı. Toplantıyı; MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Enver Tuna ile Başkan Yardımcıları Muzaffer Atıcı, Hüseyin Mat, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Cuma Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yiğit ile oda üyeleri ve konuya ilgi duyan bazı kişiler izlediler.

Muğla YDO Koordinatörü Hüseyin Çiftçi’nin yaptığı sunumda Muğla YDO’nun “Yerli ve yabancı yatırımcıya yol gösteren, ilin yatırım olanakları ile ilgili araştırmalar yapan ve raporlar hazırlayan Ajans birimi” olduğu ve “Yeni Teşvik Sistemi kapsamında yer alan Genel Teşvik Uygulamaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi” ile görevli olduğu anlatıldı.

Genel Teşvik Uygulamaları’nın yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat satın alımında ödenmesi gereken KDV alınmaması, teşvik belgesi kapsamında satın alınacak yatırım malı ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti olduğu anlatıldı. Ayrıca; tersanelerin gemi inşa yatırımlarında belge konusu geminin yapımında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanmasını içeren Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği’ni de kapsadığı anlatıldı.

Toplantıda; Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında sabit yatırım tutarı 10 milyon TL’yi aşmayan yatırımlar için Güney Ege Kalkınma Ajansı veya Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’na başvuruda bulunulabileceği de belirtildi.

Bu bağlamda GEKA veya MUTSO tarafından düzenlenebilecek teşvik belgesi konularının şu başlıklar altında toplandığı anlatıldı:

• Gıda ürünleri ve içecek imalatı
• Tekstil ürünleri imalatı
• Giyim eşyası imalatı
• Derinin tabaklanması ve işlenmesi
• Ağaç ve mantar ürünleri imalatı
• Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
• Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı
• Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
• Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı
• Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
• Ana metal sanayi
• Metal eşya sanayi
• B.y.s. makine ve teçhizat imalatı
• Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
• B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı
• Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
• Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı
• Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı
• Diğer ulaşım araçlarının imalatı
• Mobilya imalatı , (b.y.s.) diğer imalat
• Ürün paketleme hizmeti yatırımları
• Belediye ve il özel idarelerinin hizmet ve altyapı yatırımları

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Toplantıda; Genel Teşvik uygulamalarının ardından Bölgesel Teşvik uygulamaları konusunda da açıklamalarda bulunuldu. Buna göre; Muğla ilinde gerçekleştirilecek yatırımlarda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat satın alımında ödenmesi gereken KDV alınmayacağı anlatıldı. Ayrıca teşvik belgesi kapsamında satın alınacak yatırım malı ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmeyeceği de bildirildi. Yine bu kapsamda Muğla ilinde yatırım yapacak olan müteşebbislere, Maliye Bakanlığı tarafından yatırım yeri tahsisi yapılmakta olduğu ve yatırımcılara, mülkiyeti; Hazineye, Özel Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin de tahsis edilebildiği bildirildi.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI – ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR

Bölgesel teşvik uygulaması kapsamındaki öncelikli yatırımlar ise şöyle sıralanıyor:

• Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
• Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.
• Test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).
• Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
• Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).
• Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20.000.000 TL tutarındaki biyo-teknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar.
• Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20.000.000 TL tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar.
• Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları hariç).
• Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan , okul öncesi yatırımları , ilk, orta ve lise eğitim yatırımları.
• TÜBİTAK, KOSGEB ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.

YATIRIM ÖRNEKLERİ DE VERİLDİ

GEKA, Muğla YDO uzmanları tarafından anlatılan Yeni Teşvik Sistemi konusunda yatırım örnekleri de verilerek anlatılanlar açıklandı. Buna göre; turizm işkolunda 27 milyon TL sabit yatırım bedeli olan, 250 kişiye istihdam sağlanan 5 yıldızlı, 500 yataklı bir otelin modernizasyon yatırımı için 1 milyon 173 bin 600 lirayı bulan sigorta primi işveren hissesi desteği, 3 milyon 750 bin lirayı bulan vergi indirimi ve 2 milyon 700 bin lirayı bulan makine teçhizat alımında uygulanan % 18 KDV muafiyetiyle birlikte toplam 2 milyon 700 bin TL vergi indirimi sağlandığı ve böylece toplamda 27 milyon liralık bir yatırım için 9 milyon 150 bin liralık teşvik sağlandığı bildirildi.

Verilen ikinci örnekte ise 5 milyon TL sabit yatırım tutarı olan özel kolej yapımında uygulanan teşvikler açıklandı. Buna göre; makine ve teçhizat alımında uygulanan % 18 vergi istisnası olarak 630 bin TL, % 40 Kurumlar veya Gelir Vergisi olarak 1 milyon 600 bin TL indirim uygulanacağı ve vergide bu tutara ulaşılana kadar indirimin % 80 olarak uygulanacağı da belirtildi. Bunların yanı sıra Sigorta Primi İşveren Hissesi olarak 1 milyon 750 bin TL ve ayrıca faiz indirimleriyle birlikte toplam 4 milyon 680 bin TL teşvik alınabileceği anlatıldı. Bu teşviklerin yanı sıra kolej yapımı için devletin ücretsiz olarak yatırım yeri tahsisi yaptığı da dile getirildi.

KAPSAM DIŞI HARCAMALAR

Toplantıda teşvik kapsamı dışında kalan yatırımlar ise şöyle sıralandı:

• Önceden gerçekleştirilmiş harcamalar
• Hammadde, aramalı, işletme malzemesi
• 2. el yerli makine-teçhizat
• Taşıtlar(Uçak ve helikopter dahil)
• Porselen-Seramik-Camdan mamul mutfak eşyası
• Sektörel özellikler dikkate alınarak proje bazında belirlenecek harcamalar
• İnşaat malzemeleri