DOLAR
33,0585
EURO
36,0277
ALTIN
2.552,92
BIST
11.137,11


MİTSO’NUN BÜYÜK BAŞARISI! GEKA’DAN PROJE KARŞILIĞI 88 BİN 500 TL HİBE DESTEĞİ SAĞLANDI

MİTSO’NUN BÜYÜK BAŞARISI! GEKA’DAN PROJE KARŞILIĞI 88 BİN 500 TL HİBE DESTEĞİ SAĞLANDI
26.09.2014 14:19
0
A+
A-

*MİTSO, Milas’taki toprak havuz balıkçılarıyla zeytinyağı fabrikalarının rekabet gücünü arttırabilmek amacıyla güneş veya rüzgardan yararlanarak ucuz enerji üretiminin fizibilitesi için proje hazırladı.

*MİTSO’nun hazırladığı proje GEKA tarafından kabul edilerek % 100 hibe desteği kazandı.

*MİTSO’ya GEKA tarafından % 100 hibe desteği karşılığı 88 bin 500 TL verilecek. Bu parayla üç ay içinde Milas’taki toprak havuz balık üreticileriyle zeytinyağı fabrikalarının güneş veya rüzgar enerjisinden yararlanarak ucuz enerji üretmelerinin fizibilitesi hazırlanacak.

 

MİTSO, Milas’taki toprak havuz balıkçıları ile zeytinyağı fabrikalarının rekabet gücünü arttırmak amacıyla rüzgar veya güneşten yararlanarak ucuz enerji üretiminin fizibilitesi için hazırladığı projeyle GEKA’ya yaptığı başvuru kabul edildi. GEKA, MİTSO’nun projesine % 100 proje desteği sağlayarak 88 bin 500 TL hibe desteği verecek. Proje protokolü GEKA yetkilileri ve MİTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgay Ertuğrul tarafından Denizli’de imzalandı. Buna göre MİTSO, üç ay içinde toprak havuz balıkçılarıyla zeytinyağı fabrikalarının güneş veya rüzgar enerjisinden yararlanarak enerji üretmelerinin ekonomik olabilirliğini araştırmak üzere bir fizibilite yaptıracak.

MİTSO, Milas’taki toprak havuz balıkçılarıyla zeytinyağı fabrikalarının en büyük gider kalemini oluşturan enerji giderlerini en aza indirerek rekabet güçlerini arttırmak için işletmecileri bir araya getirerek kendi enerjilerini üretmelerini için proje girişimi başlattı. Milas’taki 150 toprak havuz balıkçılık işletmesi ile 86 zeytinyağı işletmesi olmak üzere toplam 236 işletmenin ortak bir yatırımla güneş veya rüzgardan yararlanarak enerji üretmesini amaçlayan projenin ekonomik olabilirliğini araştırmak üzere fizibilite yapılmasını içeren proje ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)’ya başvuruda bulunuldu. MİTSO’nun fizibilite projesini kabul eden GEKA,  projeye % 100 hibe desteği karşılığı olarak 88 bin 500 TL vermeyi onayladı. Projenin kabulüne ilişkin protokol Denizli’de GEKA yetkilileriyle MİTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgay Ertuğrul tarafından imzalandı.

MİTSO’nun fizibilite projesinin kabulü üzerine MİTSO ile GEKA arasında yapılan protokole göre fizibilite hazırlanması ihaleye çıkarılacak. İhaleyi kazanan kuruluş üç ay içinde havuz balıkçılarıyla zeytinyağı fabrikalarının enerji ihtiyaçlarını saptayacak. Saptanacak enerji ihtiyacına göre havuz balıkçılarıyla zeytinyağı fabrikası işletmecilerinin bir araya gelerek kuracakları rüzgar veya güneş enerjisiyle elektrik enerjisi üretmelerinin maliyet araştırması yapılacak. Hazırlanacak fizibilite raporunun sonuçları daha sonra toprak havuz balıkçılarıyla zeytinyağı fabrikası işletmecileriyle paylaşılacak.

MİTSO adına GEKA ile yapılan proje hibe desteği anlaşmasına imza koyan MİTSO Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Turgay Ertuğrul şöyle konuştu:

“Bu projenin Milas için çok önemli ve yaralı bir proje olduğuna inanıyorum. Ortaya çıkacak fizibilite sonuçlarına göre güneş veya rüzgar enerjisi yatırımına oda olarak destek olacağız. Eğer fizibilite sonuçlarına göre güneş veya rüzgar enerjisi üretimine yönelirsek, bunun sadece üyelerin ihtiyacıyla sınırlı kalmaması gerekir. Daha güçlü enerji üretim santralı kurarsak bunu ulusal enerji sistemine aktararak bundan ayrıca bir gelir elde etmek de mümkün olacaktır. Bu işin peşini bırakmayacağız. Şimdi önemli olan, işi bütün yönleriyle inceleyen, sonuçlarını tüm boyutlarıyla ortaya koyan bir fizibilitenin hazırlanmasıdır. Ben çok olumlu sonuçlar çıkacağına ve Milas için çok yararlı olacağına inanıyorum”.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, zeytinyağı ile balık üretiminin ilçe ekonomisinin temel direklerinden olduğunu belirterek bu işkollarının daha da gelişmesi için oda olarak gayret gösterdiklerini söyledi. İki işkolunda da rekabet gücünün arttırılabilmesi için maliyetlerin düşürülmesinin çok büyük önem taşıdığına değinen Reşit Özer, maliyet içinde en büyük payın da enerji giderleri olduğunu ifade etti. Reşit Özer daha sonra şöyle konuştu:

“Biz, zeytinyağı ve balık üreticilerimizin enerji maliyetlerini en aza indirebilirsek gerek iç, gerekse dünya pazarlarındaki rekabet gücümüz artacaktır. MİTSO olarak bunun arayışındayız. Dünyada güneş ve rüzgar enerjisi kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Ancak işletmelerin tek tek kendi elektrik üretim sistemlerini kurmaları maliyeti arttıracaktır. Biz toprak havuz balıkçılarıyla zeytinyağı fabrikası işletmecilerini MİTSO’nun önderliğinde bir araya getirerek bu sorunu çözmek istiyoruz. Bu işin olabilirliğinin tüm boyutlarıyla çok ciddi bir şekilde araştırılması gerekiyor. Bu amaçla GEKA’ya yaptığımız proje başvurusu kabul edildi ve hibe desteği sağladık. Hazırlanacak fizibilite bu işin uygulanabilirliğini, ekonomik durumunu ortaya koyacak. Biz de sonraki yolumuzu bu sonuçlara göre belirleyeceğiz. Şimdiden şunu söyleyebilirim ki, bu çalışma Milas ekonomisi için çok önemli gelişmeler sağlayacak bir projedir”.

 

 

 

 

PROJENİN GENEL AMAÇLARI:

“Milas’taki toprak havuz balıkçılarına ve zeytinyağı imalathanelerine fizibilite hazırlanmasıyla, ekonomik elektrik enerjisi sağlayarak iç ve dış pazarlarda yer alabilmelerine yönelik, Milas’taki toprak havuz balıkçılarıyla zeytinyağı imalathanelerinin ortaklığında 5 yıl içinde güneş veya rüzgar enerjisi üretmek”

PROJENİN ÖZEL AMAÇLARI

“Milas ilçesinde güneş panelleri veya rüzgar değirmenlerinin kurulmasının hangi maliyetler getireceği, bu maliyetlerin hangi süre içerisinde kendini amorti edeceği, elde edilecek enerji miktarı ve yeterliliği, toprak havuz balıkçılarının ve zeytinyağı imalathanelerinin üretim maliyetlerinin bu enerjinin kullanımı ile hangi oranla düşeceği konularını içeren detaylı bir fizibilite çalışması yapılacaktır”.

PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI

“1 – Kurulum ortaklığına katılacak kişilerin ve kuruluşların toplam enerji ihtiyaçları belirlendi.

2 – Toprak havuz balık üretimi ve zeytinyağı üretiminde güneş ve rüzgar enerjisi kullanımının maliyet üzerindeki etkisi hesaplandı.

3- toprak havuz balıkçılığında veya zeytinyağı üretiminde güneş veya rüzgar enerjisinden yararlanılması durumunda bunun iç ve dış pazarlarda oluşturacağı rekabet gücü ortaya konuldu.

-Fizibilite hizmeti satın alınması

-Yenilenebilir enerjiden faydalanacak şirketlerin enerji ihtiyaçlarındın anket yolu ile belirlenmesi

-Alanın belirlenmesi, altyapısının tespiti, yatırım maliyetinin belirlenmesi

4 – yenilenebilir enerji üretimi maliyetlerinin belirlenmesi ile fizibilitenin yapılması

5 – Tanıtım faaliyetleri

-Projenin süresi 3 ay olacaktır.

 

Milas’ta 86 tane kontinü sistem, 5 tane eski sistem zeytinyağı fabrikası, 6 tane zeytinyağı paketleme tesisi, 71 tane denizde yüzer havuz, 150 tane karada toprak havuz balık üretim çiftliği ile 3 tane alabalık üretim tesisi, 3 tane balık yeni fabrikası, 5 tane balık paketleme tesisi

150 toprak havuz balıkçılık işletmesi, 86 zeytinyağı işletmesi, Toplam : 236 işletme