DOLAR
32,5077
EURO
34,6599
ALTIN
2.433,60
BIST
9.645,02


Odalar ve Borsası 13. Bölgesel Toplantısı Fethiyede Yapıldı

Odalar ve Borsası 13. Bölgesel Toplantısı  Fethiyede Yapıldı
06.08.2013 17:26
0
A+
A-

Milas Ticaret ve Sanayi Odasından Yönetim Kurulu Başkanı Enver TUNA, Meclis Başkanı Reşit ÖZER, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin MAT, Yönetim Kurulu Saymanı Cuma BOZKURT, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hasan CUNBUL ve Mehmet YİĞİT’de toplantıya katıldılar. Muğla ili Ticaret Odaları başkanları ve meclis üyelerinin de katıldığı toplantıya, ilgi yoğun oldu.
Fethiye Yacht Butıgue Otel’ de düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını yapan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif ARICAN, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 365 oda ve borsa içinde bir ilki başaran Muğla Odaları ve Borsası’nın birlik ve beraberliğinden iki adet uluslararası fuar organizasyonu çıktığını, üçüncüsünün de hazırlıklarının yapıldığını bildirdi. TOBB camiası içinde örnek olan birlikteliğin meyvelerini TOBB ve bölge nezdinde aldıkları için, 5 yıl içinde kopmadan sürdürülen bu çalışmaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akif ARICAN, konuşmasına şöyle devam etti: “2002 yılından itibaren gelişen Türk-Yunan ilişkileri yeni bir boyut kazanmış, iki tarafta “düşük politika” konularından “yüksek politika” konularını tartışmaya başlamıştır. İlkini 2006 yılında Rodos’ ta düzenlediğimiz “Türk İhraç Ürünleri Fuarı” nda yakaladığımız başarı, ortaya çıkan ihracat rakamları bizleri Rodos’ ta ikinci bir fuarı düzenlemeye yöneltmiştir. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin karşılıklı saygı, güven ve ortak çıkarlar doğrultusunda geliştirilmesi için oda başkanları olarak üzerimize düşen çaba ve gayreti her zaman göstermekteyiz ve göstermeye devam edeceğiz.
Ancak üzerinde durulması gereken en önemli husus, her iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesinde ortaya çıkacak münferit sorunları, karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde çözümlemesidir. Ülkelerin kendi imkân ve kaynaklarının farkındalığını arttırmak, ortak projeler üretmek, yeni işbirliği imkânları keşfetmek ve uygulamaya koymak hepimizin ortak hedefi olmalıdır.
Bu düşünce ve hedeflerle düzenleyeceğimiz 2. Rodos Fuarı’ nın şimdiden bölgemize hayırlı olmasını, bölge ticaretini arttırmaya yönelik çabalarımızın kalıcı işbirliklerine dönüşmesini dilerim.
Muğla gerek turizm gerekse tarım ve ticaret alanında büyük bir potansiyeli içinde barındırmaktadır. Ülkemizin en önemli turizm merkezlerini barındıran ilimizin birazdan gündem maddemizde de inceleneceği üzere 2008 yılında ödediği vergi miktarı 950 milyon TL’ dir. Ancak devletten aldığı kamu yatırımı ödediği verginin kat ve kat altındadır.
Rakamlardan da açıkça anlaşılacağı üzere özellikle turizm ve tarım alanında ülkemizin en önemli lokomotifi durumundaki ilimiz, ne yazık ki, gerekli destek ve yatırımı merkezi idareden alamamaktadır. Bu durum ilimizin hakettiği noktada yer almasının önündeki en önemli engeldir.
İlimizin turizmden sonra önemli potansiyelinden bir diğeri ise imalat sanayidir.
İlimizde imalat sanayi küçümsenemeyecek bir ölçekte olup, desteğe ihtiyacı vardır. Madencilik, mermer, zeytinyağı, yat imalatı alanında faaliyet gösteren işletmelerin KOSGEB destek ve teşvikleri ötesinde bürokratik engellerden arındırılmış bir teşvik sistemine ihtiyacı bulunmaktadır.
Öte yandan KOSGEB teşvikleri konusunda ise Muğla bölgesi olarak daha fazla firmamızın bu teşviklerden faydalandırılması gerektiğine inanıyoruz.
Ayrıca, KOSGEB desteklerinden imalat sanayinin yanında hizmet sektörün de faydalanması yönünde yasal değişikliğin ardından Muğla’da KOSGEB’ in İş Geliştirme Merkezinin ivedilikle yapılandırılması ve yeterli personelle desteklenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.
Bu sürecin hızlandırılması konusunda oda başkanları olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde çalışmamız gerektiğine inanıyorum.” dedi.
Daha sonra söz alan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Uğur ÇAÇARON Muğla’nın ülke ekonomisine katkısı ve yatırımlardaki payı hakkındaki sunumunda ilimize kamu yatırımlarından daha çok kaynak aktarılması gerektiği belirtildi.
Kültür balıkçılığı ve yaşanan sorunlar konusunda Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Enver TUNA tarafından bölgedeki kültür balıkçılığı hakkında bilgi verildi. Bölgemize, özellikle av yasağı döneminde getirilen ithal balıkların mevcut işletmelere zarar verdiğini, ucuz fiyata gelen bu balıkların ithalatçıları ile bölgede kültür balıkçılığı yapan üyelerimizin rekabet edemediği hususlarına dikkat çeen Tuna, bu konuların kültür balıkçılığını olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi.
Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hayati NİZAMOĞLU, sektörde kalifiye eleman eksikliğine ve bölgede balık çeşitliliğinin geliştirilmesi konusunda çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekti.
Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman DEDA da, kültür balıkçılığının artık kıyıdan uzakta yapıldığını, böylece turizm ile balıkçılığın barıştığını, kaçak avcılığın engellenmesi gerektiğini, bölge dışından gelen balıkçı teknelerinin bölgemiz denizlerine uygun olmaması nedeni ile, avlanmalarına izin verilmemesini ve balık pazarlaması konusunda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini ifade etti.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf KAYACIK da, ilimizde balıkçılık konusunda uzmanlaşan 20 adet veteriner hekim bulunduğunu belirtti.
Toplantıda 30 Ekim-2 Kasım 2009 tarihleri arasında Rodos’ta gerçekleşecek Rodos Fuarı hakkında Özgür Bayoğlu ve fuarı düzenleyen Ada Export firması yetkilisi tarafından bilgi verilirken, Rodos’ta düzenlenecek fuar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Türkiye – Yunanistan Oniki adalar arasındaki ihracatta yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Marmaris Ticaret ve Sanayi Başkanı Mehmet BAYSAL tarafından, Marmaris Ticaret Odası’nca 5 ay önce oluşturulan İhracat Masası Çalıştayı hakkında bilgi verilirken 5 aylık çalışma sonunda Yunanistan’da ithalat yapan firmaların adalarda yaşayıp yıllardır ihtiyacının %70 dışarıdan karşıladığı, bu sebeple tüccarlık konusunda bizlerden daha tecrübeli oldukları, Rodos’da, Türk firmaları olarak güven ortamını oluşturamadığımız, Ulaşımın süreklilik arz etmemesinin ve navlun ücretlerinin fahiş olmasının ihracatı olumsuz yönde etkilediği konuları vurgulandı.
Göcek Koyları ile ilgili Özel Çevre Koruma Kurulu’nun uygulamaları hakkında Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı Şaban ARIKAN ve Başkan Yardımcısı Mehmet ESKİCİ tarafından bilgi verilmiş ve denizlerimize bir takım kısıtlamalar getirildiği vurgulanmıştır. Alınan bu kararların bir kısmı Fethiye-Göcek Özel Koruma Bölgesinin biyolojik çeşitlilik ve çevre değerlerinin korunması, kirliliğin önlenmesi gayesiyle desteklendiği, ancak sezonun en hareketli zamanına denk gelen bu kararların sektörün de görüşü alınarak tekrar değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir.
Toplantı akabinde katılımcılar Yat plaza Otel’de düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.